Bude povinné ručení i pro dětská autíčka?

Evropská komise chce rozšířit pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Česká asociace pojišťoven si to vykládá tak, že povinné ručení bude nutné i pro dětská elektroautíčka, Evropská komise ale tvrdí, že to je nesmysl. Jak to tedy je?

 

Evropská komise chce zvýšit ochranu obětí dopravních nehod a zpřísnit pravidla pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.  Jednou z novinek směrnice je zakotvení postupu jednotlivých států vůči poškozeným v případě insolvence pojistitele, který poskytoval služby v jiném členském státě EU. To už třeba v ČR v podobě garančního fondu České kanceláře pojistitelů funguje. Mnohem zásadnější je ale otázka určení rozsahu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Pojištěna by nově měla být všechna motorová vozidla určená primárně pro přepravu bez ohledu na jejich charakter a též na to, jestli jsou provozována na pozemní komunikaci nebo soukromém pozemku. „Podle této definice by se pak povinné ručení mělo vztahovat nově nejen na segwaye a elektrokola, která reálně mohou působit vážnější škody, ale i na elektroautíčka pro děti nebo různá podomácku vyrobená vozítka, což vyvolá řadu komplikací zejména pro spotřebitele,“ uvedl v tiskové zprávě Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.
Evropská komise ale tento výklad považuje špatný. Na oficiální webové stránce pro Českou republiku totiž uvádí: „Žádné povinné ručení pro dětská autíčka či jiné hračky. Jde pouze o motorová či elektrická vozidla určená k přepravě. Kde hoax vznikl? Existuje směrnice z roku 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění. Vznikla v době, kdy po chodnících ještě moc nejezdily segway a e-bikes. Dnes jich jezdí dost, a Evropský soudní dvůr mezitím vydal rozsudek, že směrnice se vztahuje i na tyto nové druhy „vozítek“. Komise tudíž musí směrnici aktualizovat tak, aby rozsudky Evropského soudního dvora zohlednila. To udělala, a o jejím návrhu teď jedná Evropský parlament a zástupci členských států. A protože jde o směrnici, mají členské státy možnost si samy stanovit jednotlivá opatření. V tomto případě mohou tedy i segway, e-bikes atd. z národní legislativy vyjmout, pokud to shledají nutným. Nikdo tedy Českou republiku nenutí, aby měla ve své legislativě, že třeba na elektrické golfové vozíky musíte mít povinné ručení. Stát ale musí zajistit, aby oběti, které např. segway zraní, porazí nebo jim způsobí nějakou újmu, měly nárok na odškodnění ze strany státu, od národního garančního fondu.“
Takže majitelé dětských autíček se snad nemusí bát, že by museli platit povinné ručení za svoje potomky.
Martin Šidlák

Foto: Pixabay