Odmaz bodů volá po revizi

Jedním ze způsobů, jak si nechat odmazat trestné body za spáchané dopravní přestupky, je absolvovat kurz bezpečné jízdy. Piráti silnic si díky němu můžou za zhruba deseti tisíc „koupit“ odečet šesti bodů během dvou měsíců, efektivitu celého systému ale nikdo nesleduje.

Kurz bezpečné jízdy jako takový je skvělá věc. Nepřipraví totiž řidiče jen teoreticky na komplikace, které ho mohou potkat, ale především si v praxi vyzkouší, jak zvládnout auto třeba při smyku. Čím více lidí by takový kurz absolvovalo, tím by bylo na silnicích bezpečněji. Z toho, že převýchova je důležitou součástí trestu, pravděpodobně vycházeli i tvůrci zákona o silničním provozu, podle kterého si mohou řidiči nechat odečíst tři trestné body za absolvování kurzu bezpečné jízdy. Musí splnit jen dvě podmínky – mít na kontě maximálně 10 bodů a naopak nemít žádný 6- a 7bodový přestupek.
Jenže má to trochu háček. Nikdo nesleduje, jestli takové školení má na hříšníky nějaký vliv. „Žádnou takovou statistiku nemáme v tuto chvíli k dispozici,“ potvrdil nám Zdeněk Neusar z tiskového oddělení ministerstva dopravy.
Ve Velké Británii si ale takový průzkum udělali a zjistili, že absolvování kurzů nemá statisticky významný vliv na snížení nehodovosti či páchání dalších přestupků. Aliance britských řidičů (ABD) považuje tento systém dokonce za „neetické vydělávání peněz“. V Británii se mohou řidiči absolvováním kurzu vyhnout udělení bodů nebo pokutě, ovšem pouze jednou za tři roky. „Tento systém je zaměřen primárně na generování peněz, nikoli na bezpečnost silničního provozu, protože neexistují žádné důkazy o skutečném přínosu,“ uvedla ABD.

51909966 – learner driver student driving car with instructor

3+3 body za dva měsíce
V českém systému je nejproblematičtější částí systému odečtu bodů absolvováním kurzu ten fakt, že to jde udělat jednou za kalendářní rok a odečet není nijak podmíněn. Stává se tak, že si řidič nechá odečíst tři body v prosinci a následně hned další tři v lednu. Jestli to poprvé nebral jako formalitu, podruhé už si opravdu jen kupuje za zhruba pět tisíc korun odmáznutí části svých trestných bodů.
„Je pravda, že se objevují tzv. recidivisté, kteří takovou možnost využívají a na kurzech je vidím buď opakovaně nebo dvakrát za sebou na přelomu roku,“ potvrzuje Stanislav Procházka, který působí jako dlouholetý instruktor společnosti DEKRA při školeních bezpečné jízdy v Mostě a Vysokém Mýtě. „Pro většinu řidičů ovšem absolvování takového kurzu pomáhá, a proto bych tuto možnost nezavrhoval. Jen bych pro nenapravitelné recidivisty zavedl nějaká omezení, třeba pravidlo třikrát a dost – víc než třikrát by takový kurz nemohl absolvovat.“
I další experti, se kterými jsme mluvili, by možnost odečítat body za absolvování kurzu ponechali, ale zpřísnili by podmínky. Třeba v sousedním Německu donedávna platilo, že když měl řidič nasbíráno méně než osm bodů, mohl se dobrovolně přihlásit do kurzů (Aufbauseminares). Pokud měl 4 až 8 bodů, účastí na školení šlo odmazat čtyři body. Mezi 9 a 13 si mohl odečíst už jen dva body. Odmazání bodů účastí na dobrovolném semináři nebo psychologickém vyšetření mohl řidič učinit jen jednou za pět let. Nedávná novela ale zpřísnila postihy – o řidičský průkaz přijde řidič na půl roku už po nasbírání osmi bodů. Do hranice pěti bodů má možnost nechat si jeden umazat dobrovolnou účastí na školení nebo kurzu bezpečné jízdy. Stále ale platí to, že tak může učinit jen jednou za pět let.
V Polsku si řidič mohl odmazat 6 bodů každého půl roku absolvováním kurzu, loňská novela ale tuto možnost zrušila. Dosažení 24bodové hranice (pokud má člověk řidičský průkaz méně než rok, snižuje se tato hranice na 20 bodů) přichází ztráta řidičského průkazu. Tomu se řidič může vyhnout dobrovolným absolvováním kurzu, který však může absolvovat jen jednou za pět let.

Problematická kontrola
Na další věc, která by stále za úpravu, upozorňuje Vít Hofman, tiskový mluvčí pražského magistrátu:
„Akreditaci k provádění výuky a výcviku ke zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (profesní osvědčení) a návaznou vyšší akreditaci (odpočty bodů) uděluje krajský úřad podle sídla fyzické nebo právnické osoby. Podle našeho názoru zcela nelogicky. My nyní registrujeme dvě právnické osoby, které provozují středisko bezpečné jízdy ve Vysokém Mýtě, v Mostě a u Příbrami. Při udělení akreditace velmi dbáme na splnění stanovených podmínek. Pokud žadatel stanovené podmínky splní, má nárok na udělení akreditace. Při udělování akreditací provádíme i fyzickou kontrolu na místě provozovny. Následné konkrétní kontroly provádění výuky a výcviku ale nejsme schopni provádět právě vzhledem k umístění jednotlivých provozoven a vycházíme pouze z nahlášených změn týkajících se jednotlivých provozoven. Zde právě mimo jiné vidíme nelogičnost zákona, neboť vhodnější by podle nás bylo vydávání registrací podle sídla provozovny.“
Takže platí, co jsme řekli na začátku – kurzy bezpečné jízdy jsou určitě prospěšné pro toho, kdo se chce naučit lépe ovládat své auto. Kupovat si za ně ale během dvou měsíců odečet šesti trestných bodů úplně v pořádku není a stálo by za to systém modernizovat. To potvrzuje také Igor Sirota, mluvčí ÚAMK: „Kurzy bezpečné jízdy považuje ÚAMK za velmi nezbytné pro řadu řidičů, například mladých, nebo naopak starších. Proto se například náš autoklub zasazuje o to, aby se staly součástí řešení problému mladých řidičů. Tedy, aby v případě řidičských průkazů s omezenou platností bylo jednou z podmínek absolvování specializovaných kurzů. V Rakousku tento systém funguje 14 let a přináší skutečně dobré výsledky. Nejde přece o to „vybodovat“ mladé, ale naučit je jezdit v reálném provozu, za mimořádných situací atd. To vše lze při kurzech nasimulovat. Proto obecně – ano ÚAMK je pro širší uplatnění kurzů. To, že mohou být zneužívány pro získání zpět ztracených bodů je jiná věc. Jistě lze nalézt cestu, aby k tomu nedocházelo. To ale není důvodem, pro pochybnosti vůči kurzům.“

Autor: Martin Šidlák