Průzkum CVO Barometr: Vozové parky se zmenšovat nebudou

1

Výsledky letošního průzkumu vozových parků Fleet Barometer provedeného mezi evropskými i českými fleetovými manažery ukázal, že české autoparky se přibližují fleetům v západoevropských zemích. V řadě konkrétních parametrů je u nás ale situace odlišná.

CVO Barometr je každoročně zajímavou sondou do srovnání evropského a tuzemského provozu vozových parků, z kterého lze vyčíst řadu aktuálních trendů tohoto odvětví. Garantem takto širokého průzkumu je leasingová společnost Arval, která i letos dokázala formou telefonického dotazování vybraných manažerů sesbírat statistiku od téměř 4000 respondentů.
Závěry letošního průzkumu tentokrát příliš nevybočily z výsledků za předchozí ročníky. Řada trendů ale stojí za zmínku, stejně jako několik odlišností ve vnímání stavu mezi českými a zbylými evropskými společnostmi. Hned první odlišnost českého trhu se ukázala v odpovědích na otázku k predikci vývoje počtu vozidel v autoparku. V ČR i v ostatních evropských zemích shodně převažuje názor, že velikost autoparků bude růst a zahraniční manažeři dokonce očekávají zvětšování velikosti fleetu častěji. Na rozdíl od nich však ti čeští téměř nepředpokládají, že by počet firemních automobilů mohl také klesat. Takže zatímco v Evropě vyjádřilo očekávání růstu 19 % respondentů a poklesu 6 %, v Česku se pro růst vyslovilo 12 % manažerů a pro pokles jen necelá 2 %. Ještě větší rozdíly jsou patrné u velkých firem s 50 a více vozidly. V cizině s dalšími auty počítá 35 % oslovených a zeštíhlení autoparku naopak předpokládá 9 %. Naproti tomu v Česku se očekává pouze růst, pro který se vyslovilo 31 % respondentů. O snížení počtu vozidel v autoparku neuvažuje nikdo.

Doba užívání se zkracuje

Oproti předchozímu roku se v Česku i v ostatních zemích navzdory zániku krátkodobých operativních leasingů zkrátila doba, po kterou si firmy ponechávají auta ve fleetu. Zatímco loni to bylo 6 let, v poslední vlně průzkumu už průměrná doba provozování vozidla byla jen 5,7 roku. V Evropě i u nás si nejdéle ponechávají vozy firmy s 10 až 99 zaměstnanci, a sice 6,3 roku v obou případech. Ve firmách do 10 zaměstnanců je však již patrný významný rozdíl – v Česku tyto firmy obměňují auta po 5,4 letech a v zahraničí po 6,2 letech. K nejrychlejší obměně dochází ve velkých firmách s fleetem o 50 a více vozech, které si v evropském průměru ponechávají automobily 4,8 roku a v ČR dokonce jen 4,7 roku.

Alternativní pohony bez zájmu

Poměrně značné rozdíly mezi Českem a zbytkem Evropy lze na základě aktuálního průzkumu vysledovat v užívání alternativních paliv a pohonů. Výzkum sledoval hybridní technologie, plug-in hybridy, pohon na stlačený zemní plyn CNG i LPG, elektromobily a vozy s palivovými články. V zahraničí alespoň jednu z uvedených technologií využívá 23 % dotazovaných firem, v České republice ovšem jenom 6 %. Zcela podle očekávání alternativní pohony nejméně využívají malé firmy s autoparky do 10 vozidel. V ČR má takové auto pouze 1 % z nich, v zahraničí 12 %. Firmy s autoparky přesahujícími 50 vozidel využívají alespoň jeden alternativní pohon v ČR ve 28 % případů, v ostatních evropských zemích dokonce v 53 %. Nejčastěji využívanými alternativními pohony jsou v zahraničí hybridy a elektromobily, v Česku pak vozy na CNG a u velkých flotil též elektromobily.
Češi s rozšiřováním alternativních pohonů příliš nepočítají ani v příštích třech letech. O pořízení takového vozidla u nás uvažují 4 % respondentů, v zahraničí však stejný záměr vyslovilo 21 % dotázaných.

České autoparky jsou naopak už tradičně evropským lídrem ve využití telematiky. V Česku tato zařízení využívá 27 % firem oproti „pouhým“ 19 % v ostatních zemích. Nejdále jsou opět společnosti s velkými autoparky nad 50 vozidel, které u nás využívají telematiku v 50 % případů a v zahraničí v 37 %.

Aplikace pomáhají

Výzkum také ukázal, že pro většinu firem se již stalo běžným standardem mít nastavená pravidla pro užívání mobilních telefonů ve služebních vozidlech. Celkově má taková pravidla zavedeno 68 % oslovených společností a z těch s velkými autoparky dokonce 84 %. Zdá se tedy, že telefonování za jízdy bez handsfree nebo dokonce psaní esemesek se ve služebních vozech stává minulostí. Na druhou stranu roste využívání aplikací, které pomáhají řidičům v orientaci a umožňují jim tak soustředit více pozornosti na vlastní ovládání vozidla.

SOUVISEJÍCÍ TÉMATA:

České firmy nejsou loajální ke značce aut. Hlavní je ale spolehlivost, nikoli cena
Firmy se prý stále víc zajímají o hybridy
Zajímavý průzkum: hybridy ve městech jezdí skoro 90% času bez emisí