I spalovací motory můžou plnit emisní cíle CO2. ADAC řekl jak

auto, závodní, Porsche, efuel

Prodeje elektromobilů sice rostou, ale navzdory miliardovým dotacím na elektromobily chce většina řidičů zůstat u osvědčených benzinových nebo naftových vozů. Podle německého autoklubu ADAC to nemusí být v rozporu s plánovanými klimatickými cíli. Cestou je používání syntetických epaliv s nízkým obsahem CO2.

Německý autoklub (ADAC) se podle zprávy magazínu Focus rozhodl postavit za řidiče osobních automobilů se spalovacími motory. Klub se připojil ke společenství „eFuel Alliance“, které podporuje průmyslovou výrobu syntetických kapalných paliv z obnovitelných zdrojů energie. Cílem je politické přijetí a regulační zohlednění e-paliv jako významného příspěvku k udržitelné ochraně klimatu.

Technický prezident ADAC Karsten Schulze k otmu uvedl: „Pro dosažení cílů v oblasti ochrany klimatu v dopravě bude kromě nárůstu elektromobility zásadní, aby k tomu přispěl i stávající vozový park osobních automobilů.“ V roce 2030 bude jen v Německu jezdit ještě nejméně 30 milionů osobních automobilů s dieselovými nebo benzinovými motory. Celosvětově existuje 1,4 miliardy vozidel, „která nelze v budoucnu používat způsobem snižujícím emise CO2 a provozovat je klimaticky neutrálním způsobem bez elektronických paliv,“ dodal Schulze.

elektromobil, nabíječka
Čtete také

Češi si elektromobily nekupují, ale spíš jen půjčují

Podle aktuálního průzkumu Schneider Electric využívá elektromobil 11 % řidičů, vlastníkem je přitom jen každý stý. Tato auta lákají především mladé…

Monika Griefahn, mluvčí Aliance eFuel a bývalá ministryně životního prostředí Dolního Saska, na tiskové konferenci řekla: „Jsem hluboce přesvědčena, že cesta ke klimaticky neutrálnímu světu může být úspěšná pouze tehdy, pokud s sebou vezmeme všechny části hospodářství a společnosti.“ K dosažení klimaticky neutrální individuální mobility za co nejpřiměřenější náklady a ceny je třeba využít všechny dostupné technologie a řešení. Podle Griefhahna je elektromobilita základním stavebním kamenem, ale ne jediným řešením.

Zejména v oblastech s nižší kupní silou nebo malou infrastrukturou budou vozidla se spalovacími motory i nadále hrát významnou roli. Alternativní paliva, jako jsou e-paliva, mají tu výhodu, že využívají stávající infrastrukturu, jako jsou cisterny a čerpací stanice, a mohou se míchat s konvenčními palivy. To znamená, že na začátku se lze vyhnout příliš velkým cenovým skokům, protože menší množství mají na ceny na čerpacích stanicích jen menší dopad.

Syntetické e-palivo plánuje vyrábět třeba Porsche na základě technologie od ExxonMobil ve spolupráci se společnostmi Siemens Energy a Enel. Ze začátku zkušebně pro použití v motoristickém sportu. Vyrábět se budou v továrně Haru Oni v Chile. Syntetické palivo zjednodušeně vznikne chemickým procesem z vodíku vyrobeného za pomoci slunečních a větrných elektráren. Má méně složek než klasický benzin nebo nafta a při jeho spalování se produkuje výrazně méně emisí CO2.

Martin Šidlák