Česká auta stárnou. Jejich průměrný věk se blíží 19 letům

auta, operativní leasing

Vozový park silničních motorových vozidel se v loňském roce rozrostl o 221 212 vozidel na celkových 8 558 529. Jeho průměrné stáří dosáhlo 18,58 roku, což je o 0,3 roku více než před rokem, přičemž k nárůstu došlo ve všech kategoriích s výjimkou traktorů. Za posledních 10 let se stáří vozového parku zvýšilo již o 3,22 roku.

Vyplývá to se statistik Svazu dovozců automobilů. U osobních automobilů, kterých bylo k 31.12.2021 registrováno 6 293 125, se v roce 2021 průměrné stáří zvýšilo na aktuálních 15,58 roku. Podle údajů ACEA z loňského roku je průměr za celou EU 11,8 roku. Vyšší než v ČR je pouze v Řecku, Rumunsku, Estonsku a Litvě.

V této kategorii má v posledních měsících, vzhledem k nedostatku nových automobilů, na stárnutí stále silnější vliv i skladba dovozu ojetých vozidel, z nichž je více než 50% starších 10 let a 21% starších 15 let.

Zdroj: SDA