E-palivo je ekologické, potvrdil test ADAC

auto, závodní, Porsche, efuel

Kromě zákazu spalovacích motorů brojí ekologové i proti používání pohonných hmot známých jako e-palivo. Německý autoklub ADAC ale provedl nezávislý test, které prokázal, že e-palivo ekologické je. 

Německý autoklub (ADAC) testoval pět různých modelů automobilů ve 100 měřeních, aby zjistil, jak dobře vozidla snášejí nová klimatická paliva a jaká je bilance emisí CO2 a dalších škodlivin. Odborníci vystavují syntetickému palivu dobré vysvědčení. „Laboratorní testy ukázaly, že syntetická paliva fungují bez problémů, pokud jsou modely schváleny pro příslušné palivo. Měření potvrdila, že alternativní paliva nezhoršují emise znečišťujících látek,“ uvádí ADAC v prohlášení, které citoval třeba německý magazín Focus.

Výsledek rovněž vyvrací tvrzení lobbistického sdružení Transport & Environment (T&E) o údajně horší bilanci škodlivin u e-paliv. E-paliva jsou synteticky vyráběná paliva, která se vyrábějí pomocí větrné nebo sluneční energie. Jsou výrazně šetrnější ke klimatu než běžný benzín. Porsche již vyrábí klimatické palivo ve zkušebním závodě v Patagonii. Společnosti jako Saudi Aramco plánují masovou výrobu.

E-palivo jako doplněk elektromobility

ADAC vyzývá k většímu zaměření se na e-paliva jako doplněk elektromobility. „Nyní je třeba využít příležitosti k neustálému snižování podílu fosilních paliv přimícháváním e-paliv. Tím již nyní významně přispíváme k ochraně životního prostředí,“ říká technický prezident ADAC Karsten Schulze. Není nutné čekat na obnovu celého vozového parku. Často uváděný argument, že pro celý vozový park není k dispozici dostatek elektronických paliv, proto nesvědčí proti jejich používání.

Podle ADAC byly pro tuto studii k dispozici pouze prototypy e-paliv, které jsou sice kvalitní, ale v současné době nevyužívají plný potenciál umělých paliv. „Ideálně navržené e-palivo může mít v konečném důsledku dokonce pozitivní vliv na ochranu ovzduší. Například snížený obsah aromatických látek v palivu může zajistit nižší emise pevných částic,“ říkají technici ADAC.

Michael Haberland, prezident dalšího autoklubu „Mobil in Deutschland“, také podporuje snahu ADAC. „Bez e-paliv to nepůjde, potřebujeme prostě čisté palivo pro obrovský vozový park se spalovacími motory, který dnes existuje a ještě dlouho existovat bude. Čistá e-mobilita je iluze a není ani fyzicky proveditelná,“ řekl Haberland pro FOCUS Online.

Zdroj: Focus online