Pozemky na Pražský okruh u Běchovic skrývaly spoustu magnetů. Můžou za to krávy

Pražský okruh, obchvat, ŘSD, SOKP

Pozemky na budoucí Pražský okruh v úseku D1 – Běchovice prošly pyrotechnickým průzkumem. Ten objevil velké množství magnetů, které mají na měřících přístrojích stejně silný signál jako například letecká bomba. Na vině jsou pro někoho překvapivě krávy.

V rámci nezbytných průzkumů, které jsou součástí přípravných prací, se na území budoucí stavby Pražského okruhu v úseku D1 – Běchovice postupně vystřídali pyrotechnici, archeologové a specialisté na archeogeofyziku. Za pomocí speciálních přístrojů opakovaně prozkoumali plochu o rozloze více než 239 hektarů. Přípravné práce budou v nadcházejícím období vegetačního klidu pokračovat kácením stromů.

ŘSD ČR zároveň vybírá zhotovitele záchranného archeologického průzkumu, který by měl začít příští rok po získání stavebního povolení pro dostavbu tohoto úseku Pražského okruhu. Jeho vydání je očekáváno v prosinci letošního roku.

Pražský okruh: Prozkoumaná plocha 362 fotbalových hřišť

Jen v rámci pyrotechnického průzkumu nachodili geodeti, pyrotechnici a specialisté na magnetometrii téměř 4 tisíce kilometrů. Prozkoumali přitom plochu, která se svou rozlohou rovná ploše 362 fotbalových hřišť nebo téměř 60 Václavských náměstí v Praze,“ doplňuje jednatel společnosti SAMSON PRAHA Marcel Rückl, která průzkum realizovala.

Během průzkumu byla realizována téměř tisícovka kopaných sond, aby byl ověřen zdroj detekovaného signálu,“ upřesňuje Jiří Chládek, expert na pyrotechnické průzkumy a soudní znalec, který se na pyrotechnickém průzkumu také podílel. „Převážně ručně bylo vykopáno několik set kilogramů detekovaných předmětů. Odhadem při tom bylo odkopáno na 250 m3 zeminy,“ pokračuje Jiří Chládek.

Magnetometrie, používaná při pyrotechnických průzkumech detekuje všechny feromagnetické předměty, tedy železo, ocel, litinu. Obvykle převažují různé části zemědělské techniky nad počty nalezené munice. V případě ocelových fragmentů lze v závislosti na jejich aktuálním stavu s vysokou pravděpodobností určit, zda se jedná o munici. Na mapových výstupech z měření jsou obvykle také dobře viditelné trasy inženýrských sítí.

Na území dostavby úseku Pražského okruhu D1 Běchovice byl ve srovnání s jinými lokalitami staveb vysoký výskyt magnetů. Ty se vhazují kravám do krmiva, aby na sebe navázaly vše kovové, co kráva sežere a nezranilo jí to. Poté co magnet splní svůj úkol, projde trávicí soustavou a společně s hnojem se následně dostane na pole. „Magnetometr pak takový signál detekuje a výsledný signál na mapě měření je srovnatelný se signálem od letecké bomby,“ uzavírá Jiří Chládek.

Zdroj: ŘSD