Logo Škoda slaví už 100 let. Kdo ho navrhl, se neví

logo Škoda

Velké jubileum slaví ochranná známka Škoda. Logo Škoda, stylizovaný letící šíp, pomyslně nesený třemi pery, bylo zaregistrováno před 100 lety, 15. prosince 1923.

Na mladoboleslavských automobilech se v různých podobách okřídlený šíp používal od roku 1925, kdy nahradil původní kruhové logo Laurin & Klement.

V úplných počátcích používala mladoboleslavská firma pro své výrobky, jízdní kola, vlastenecké označení Slavia. V dekorativním logu i na zjednodušeném kovovém štítku je doplňovala příjmení zakladatelů firmy: Laurin & Klement. Podobně tomu bylo u motocyklů, vyráběných od roku 1899. S nástupem automobilové produkce (1905) se etablovalo působivé kruhové logo s iniciálami L&K, po obvodu doplněné ztvárněním vavřínového věnce. K firemnímu DNA totiž už tehdy patřily výrazné úspěchy v motoristickém sportu. V komunikaci i na chladičích vozů se do konce 20. let 20. století vyjímal také kaligraficky provedený nápis Laurin & Klement, ohlas secesní elegance.

03a-LOGO_LK_bd0bbca7

Logo z roku 1905 v duchu secese

Symbol rychlosti a pokroku

Ochranná známka Škoda s letícím šípem byla 15. prosince 1923 úředně zaregistrována jiné společnosti než mladoboleslavské automobilce. Samozřejmě se jednalo o nové logo akciové společnosti Škodovy závody v Plzni. Současně si podnik nechal patentově chránit také později nevyužitou alternativu s pěti pery a integrovaným nápisem Škoda.

Okřídlený šíp jako logo si značka Škoda nechala patentovat v roce 1923. Jednalo se o výsledek více než ročního hledání ochranné známky, zahájeného vypsáním veřejné soutěže. Mezi přibližně třemi sty návrhy zvítězila varianta připomínající hlavu indiánského náčelníka s čelenkou z peří. Jméno autora návrhu loga zůstane už zřejmě navždy zahaleno tajemstvím, možná šlo o kolektivní dílo, postupně upravované různými pracovišti společnosti. Redukce z pěti per pomyslně udržujících šíp v letu na tři souvisela s tím, že nová ochranná známka používaná na širokém spektru výrobků musela být zřetelná i po výrazném zmenšení a v trojrozměrném provedení výlisku či odlitku. Z těchto důvodů se nakonec ustoupilo také od doplňujícího slovního označení Škoda.

indianska-hlava_mozny-puvod-loga_e174c793

Předlohou loga byla hlava indiánského náčelníka.

Na automobilech z Mladé Boleslavi se nové označení začalo objevovat o necelé dva roky později, po začlenění automobilky Laurin & Klement do strojírenského koncernu Škoda.

Logo Škoda: Místo modré zelená

Když automobilka Škoda přecházela začátkem 90. let minulého století pod křídla koncernu Volkswagen, změnilo se i grafické pojetí loga. Původní modro-bílé se pro firemní tiskoviny používalo do přelomu let 1992 a 1993, jako emblém na automobilech do roku 1995.

V prosinci 1992 došlo k modifikaci ochranné známky: modrou barvu nahradila zelená, v mezikruží se objevilo označení Škoda Auto s novým řezem písma. Mírně upravená podoba se na automobilech jako emblém uplatnila od tehdy teprve připravované řady Škoda Felicia. Součástí emblému použitého na automobilech byl také vavřínový věnec, odkazující na bohaté sportovní tradice a historické varianty loga společnosti Laurin & Klement.

Screenshot-2023-12-08-at-10.28.43-copy_f36d7acc

Tím se vývoj pochopitelně nezastavil. Na prestižním autosalonu v Ženevě se 3. března 2011 představily nejen novinky v nabídce automobilky Škoda. Ta právě slavila 110. výročí úspěšného angažmá v motoristickém sportu výstavním debutem akčního modelu Fabia Monte Carlo, který poprvé, již v lednu, spatřili diváci stejnojmenné rallye. Pozornost vzbudila také studie Vision D, první ukázka tehdy nového designového jazyka značky. Charakteristické znaky designu Škoda doplnil ostrými a čistými liniemi. Takže bylo jen logické, že na světě vedle nového firemního designu bylo také inovované logo. Zelený odstín okřídleného šípu se změnil na světlejší nazvaný Škoda Green, lemoval jej jemnější chromovaný (dříve černý) kruh. Logo i díky využití 3D prvku působilo výrazně plastičtěji. Již v úterý 1. března proběhla v celém mateřském závodu v Mladé Boleslavi výměna starého loga za nové, pobočky v Kvasinách a Vrchlabí následovaly hned další den. Od roku 2012 se pak nové logo vyskytovalo také na vozech – na jejich kolech, přední masce i volantu.

Screenshot-2023-12-08-at-10.28.58-copy_d370d404

Od roku 2011 používala Škoda Auto logo lemované chromovaným pruhem. 

Škoda – to má zvuk!

V létě 2023 Škoda Auto představila zbrusu nové zvukové logo, akustický „podpis“ automobilky. Inspirací se stala symfonická báseň Vltava z cyklu Má vlast od světově proslulého českého skladatele Bedřicha Smetany. Zvukové logo je odvozeno z hravého a povznášejícího úvodního hudebního motivu, pramene řeky „vyzpívaného“ flétnami. I v přeneseném smyslu a v moderním podání syntetizátoru jde o začátek cesty, nové éry značky – a zároveň o vyjádření úcty k její tradici i českým kulturním kořenům.

Logo éry digitálních technologií

Kromě kruhového loga s okřídleným šípem v podobě z roku 2011 se o sedm let později začal používat také osobitě pojatý slovní nápis Škoda, začal se prosazovat třeba na zádi vozů. V létě 2022 se stal hlavním komunikačním nástrojem. Aby nápis získal na výrazu, dostal novou podobu s integrovaným háčkem, navíc pracuje se symetrií a kombinací oblin a hran. Typický háček v úvodním písmenu „eš“ je integrovaný a splývá se symetrií loga.

vision7s_skoda_logo-11_24716b51V létě 2022 se stal hlavním komunikačním nástrojem název společnosti. 

Méně zásadní změnou prošel symbol okřídleného šípu. Logo se dočkalo zjednodušení, nově je vykresleno v ploché podobě a automobilka u něj může výrazněji pracovat s barvami. Dvourozměrná verze vypadá působivěji zejména na mobilních zařízeních a umožňuje flexibilní integraci do různých formátů, jde o reakci na posun k ještě větší digitalizaci komunikace. Součástí nové identity jsou i dva nové odstíny zelené, smaragdová a elektrická zelená. Zachovávají propojení s historií, zároveň přinášejí osvěžení a více odkazují na elektromobilitu jako základní pilíř budoucnosti značky. 

Aktuální podoba loga společnosti Aktuální podoba loga společnosti

Zdroj: Škoda Auto