Kde v Evropě nejčastěji narazíte na stočený tachometr?

Stočený tachometr, Pixabay

Pět procent prověřovaných vozů v tuzemsku mělo stočený tachometr, až polovina pak utrpěla škody při nehodě. Jak si v této nelichotivé statistice vede Česko proti jiným zemím Evropy? To ukázal Indexu transparentnosti trhu společnosti CarVertical.

Východ Evropy představuje jakési epicentrum podvodů s auty a nejčastěji zde narazíte na stočený tachometr u prodávaného vozu. V západní Evropě je trh transparentnější. A Česko, podobně jako Slovensko, je někde uprostřed. Konkrétně na 13. místě z 25 hodnocených zemí.

Odhalil to nejnovější průzkum společnosti carVertical, která poskytuje údaje o automobilovém průmyslu. Studie nazvaná Index transparentnosti trhu hodnotí země na základě několika faktorů a ukazuje, které z nich jsou nejtransparentnější, co se týče prodeje ojetých vozů. Které státy tedy patří k nejrizikovějším a které jsou naopak bezpečnější?

Stočený tachometr a další podvody: Česko na 13. místě

Česko se v Indexu transparentnosti trhu umístilo na 13. místě z 25 sledovaných zemí. Z celkového počtu „českých“ vozidel prověřených společností carVertical mělo 5,1 % stočené kilometry. Ačkoli je číslo oproti předchozímu roku nižší, nemusí to znamenat, že podvodů s tachometry ubylo. Platforma je totiž čím dál lépe schopna podvody identifikovat a hlavně je účinně odlišit od chyb, ke kterým dochází při digitalizaci dat. Průměrně v Česku dojde ke stočení 78 480 km na tachometru. Pokud má tedy vozidlo najeto například 200 000 km, podvodníci údaj změní na 122 000 km, aby takové auto prodali dráž.

Pokud jde o nehody, až polovina prověřovaných aut (50,6 %) v tuzemsku utrpěla menší či větší škody, přičemž průměrná hodnota činila 94 100 Kč.

Až 48,5 % automobilů se do České republiky doveze z jiných států. Průměrný věk vozidla zkontrolovaného na carVertical činí 10,1 roku. Takové vozy již ztratily značnou část své hodnoty a mohou svádět nepoctivé prodejce k úpravě najetých kilometrů, aby tak zvýšili jejich prodejní cenu.

V nedalekém Maďarsku je situace ještě horší: u 6,1 % vozů byly zjištěny stočené kilometry a 56,7 % mělo záznam o poškození. Podíl dovezených vozidel je však podobný (47,8 %), což naznačuje, že šance pořídit si vozidlo s pochmurnou historií je stejně vysoká jako v Česku.

Transparentnější Západ a skandinávské země

První místo v rámci transparentnosti trhu v průzkumu obsadila Velká Británie. Vzhledem k tomu, že se Britové nezajímají o auta s volantem na levé straně, které dominují kontinentální Evropě, je míra dovozu velmi nízká (2,2 %), což bezprostředně souvisí s nižším počtem podvodů na trhu s ojetými vozy.

Ve Velké Británii mělo stočené kilometry pouze 2,7 % všech vozů. V Německu toto číslo činí 3,4 %, ve Švýcarsku 2,4 %, v Dánsku 4,1 % a ve Francii 3,3 %, což jsou výrazně lepší výsledky než v ostatních částech Evropy. Všechny tyto země mají nízkou míru dovozu, přičemž nejvyšší podíl má Francie (45,4 %).

Západní trhy a skandinávské země jsou obecně transparentnější než země ve východním křídle Evropy, a to především díky přísnější legislativě, menšímu počtu dovážených ojetých automobilů a vyššímu podílu HDP na obyvatele. Zpravidla mají země se silnější ekonomikou mladší vozové parky a méně podvodů, jelikož kupující méně sahají po levnějších vozech,“ říká Matas Buzelis, odborník na automobilový průmysl a vedoucí oddělení komunikace společnosti carVertical.

Východní Evropa jako epicentrum podvodů s automobily

Mezi nejméně transparentní trhy ze všech sledovaných zemí patří Ukrajina, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Rumunsko a Polsko.

„Míra podvodů v těchto zemích souvisí s vyšším počtem dovážených automobilů, protože údaje se při přeshraničních transakcích mohou snadno ztratit. Podíl poškozených vozidel je vyšší než průměr a o kvalitě oprav se dá polemizovat. Také z hlediska legislativy týkající se prevence podvodů některé země nedělají dost pro ochranu veřejného zájmu,“ vysvětluje Buzelis.

Nejhorší situace panuje na Ukrajině, kde došlo ke stočení kilometrů v případě až 8,5 % vozů a 49,7 % automobilů má záznam o poškození. Zároveň se na Ukrajinu dováží nejvíce aut z Evropy – neuvěřitelných 82,4 %.

Pobaltští „bratři“ Lotyšsko a Litva mají také vysoký počet dovážených automobilů: 73 %, resp. 75,7 %. Poškození bylo v Lotyšsku zjištěno u 58,4 % vozů a 12,9 % mělo stočený tachometr. V Litvě je situace podobná, 57,6 % vozidel mělo záznam o poškození a 8,3 % stočené kilometry.

Zdroj: CarVertical

Ilustrační foto: Image by tookapic from Pixabay