BMW a PSA budou investovat 100 milionů eur do hybridní technologie

308_facelift

308_faceliftSkupiny BMW a PSA Peugeot Citroën na tiskové konferenci v Ženevě oznámily svůj záměr investovat 100 milionů eur do projektu společného podniku věnovaného hybridním technologiím, který bude pojmenován  BMW Peugeot Citroën Electrification.

Nový podnik by měl působit na dvou místech, jedna část bude mít sídlo na předměstí Mnichova, druhá v Mulhouse. Do konce roku 2011 by zde mělo pracovat 400 zaměstnanců. Spuštění provozu je plánováno na druhé čtvrtletí 2011, pokud podnik získá potřebná povolení od antimonopolních úřadů. Nové hybridní součásti, které budou výsledkem této spolupráce, budou do vozů obou partnerů montovány od roku 2014.

Předseda představenstva PSA Peugeot Citroën Phillipe Varin prohlásil: „Jako odpovědní výrobci automobilů musíme přispět k vytvoření otevřené evropské platformy a podpořit vypracování evropských norem pro hybridní technologie. Tento společný podnik nám umožní rozvinout v Evropě technologické a průmyslové odborné znalosti týkající se elektrického pohonu a zachovat veškerý jeho potenciál pro vytváření hodnot.“

Předseda představenstva BMW AG Norbert Reithofer dodal: „BMW a PSA Peugeot Citroën mají společný názor na to, jaký význam bude mít hybridizace v budoucnu. Tento společný podnik nám umožní zaujmout jediný společný přístup a jednat strategičtěji. Naše spolupráce se projeví rovněž ve výrazných úsporách z rozsahu, ve sdílení nákladů na vývoj, ve využití standardizovaných součástí a urychlení procesu rozvoje.“

 V Mnichově bude soustředěn veškerý výzkum a vývoj a dále nákupní oddělení, zatímco v Mulhouse bude probíhat výroba. 400 zaměstnanců, se kterými se počítá do konce roku 2011, bude pracovat v Mnichově. V Mulhouse vzniknou nová pracovní místa, jakmile se přiblíží spuštění výroby, které se očekává v roce 2014. Až bude továrna pracovat na plný výkon, bude v ní zaměstnáno přibližně 250 osob.

Management a zaměstnanci podniku BMW Peugeot Citroën Electrification vzejdou ze stávajícího personálu obou společností. Během několika příštích měsíců, jakmile bude společnost fungovat, bude přijata přibližně stovka nových zaměstnanců.  Zájem bude především o inženýry specializované na elektrickou mobilitu a elektroniku.

Skupiny BMW a PSA Peugeot Citroën úspěšně spolupracují již téměř deset let. V roce 2002 podepsali oba partneři dohodu o spolupráci na vývoji čtyřválcových motorů. V letech 2006 a 2010 vyrobili společně 1,8 milionů motorů, kterými jsou vybaveny modely MINI a vozy Peugeot a Citroën. V únoru 2010 se oba partneři zavázali vyvinout novou generaci čtyřválcových benzínových motorů, které budou splňovat normu Euro 6.

 V říjnu 2010 podepsali představitelé skupin BMW a PSA Peugeot Citroën memorandum o porozumění týkající se záměru rozšířit svou spolupráci na hybridní systémy. 1. února 2011 obě skupiny oznámily, že jejich spolupráce bude mít formu společného podniku s názvem BMW Peugeot Citroën Electrification, který se soustředí na vývoj a výrobu standardních hybridních součástí pro elektrifikaci jejich vozů (bateriové moduly, elektrické stroje, generátory, výkonová elektronika, nabíječky a softwary určené pro fungování hybridních systémů).  Dalším účelem spolupráce je vytvořit otevřenou evropskou platformu věnovanou těmto technologiím, která přispěje ke strukturalizaci evropského průmyslu na poli hybridních technologií.

 Společný podnik bude moci v tomto směru zadávat určité vývojové práce svým dodavatelům a prodávat hybridní součástky i jiným podnikům než jen svým dvěma akcionářům.