Pojišťovny doplatily na dumpingové ceny a preferenci objemu na úkor profitu

vozov_park

vozov_parkNěkterá odvětví si ekonomickou krizí již prošla, ovšem pojišťovnictví prožívá nejhorší krizi právě v těchto měsících. Vyplývá to z analýzy společnosti LeasePlan orientované na správu firemních vozových parků, která je zároveň jedním z největších klientů pojišťoven v ČR v oblasti povinného ručení i havarijního pojištění, a situaci na trhu pojištění i nabídku pojišťoven tak může velmi podrobně sledovat.

Z analýzy firmy vyplynulo také to, že některé pojišťovny doplatily na své dumpingové ceny a spoléhání na objemy pojištěných automobilů na úkor zisků v posledních dvou letech. Nyní jsou pojišťovny nuceny k ostrému obratu zpět směrem k profitu, a tudíž k navyšování pojistného.

„Řada společností vlastnících velké vozové parky se setkala s tím, že v roce 2009 a 2010 jim jejich pojišťovny nabídly vyloženě dumpingové ceny. Na konci roku 2010 ale tyto pojišťovny zjistily, že vybrané pojistné nestačí na pokrytí všech škod, a ceny tak musely prudce zvednout,“ dokresluje zmíněný trend Ladislav Bastl, specialista na pojištění ze společnosti LeasePlan. „To vedlo řadu firem k vyhlášení výběrového řízení na novou pojišťovnu,“ pokračoval Bastl.

Krize přišla do pojišťovnictví se zpožděním proto, že většina kontraktů je v tomto oboru dlouhodobých, většinou ročních. Smlouvy se vypovídají většinou na konci roku, případně v jeho polovině. Pojišťovny si tak podle analýzy dlouho nepřipouštěly, že by se ekonomické zpomalení mohlo týkat i jich. Prioritou pro ně nebyl zisk, ale objem. Za každou cenu nabíraly nové klienty bez ohledu na jejich kvalitu a profitabilitu. Důsledky se projevují právě teď. V době, kdy se jiné firmy s krizí dávno vyrovnaly, musí mnohé pojišťovny rychle hledat řešení pro ně neradostné situace. Zaměření na objem střídá nový směr: zaměření na profit.

Velké ztráty na poli neživotního pojištění, kde tvoří právě pojištění vozidel významnou část, ale zachraňuje růst na poli životního pojištění. Přesto se samozřejmě pojišťovny nemohou spoléhat jen na něj. A to i s ohledem na nový celoevropský model regulace kapitálové přiměřenosti (tzv. Solvency II), který brzy vstoupí v platnost a mnohem více než dosud zohlední rizika jednotlivých druhů pojištění. Nicméně v tuto chvíli řeší pojišťovny neutěšenou situaci na poli pojištění vozidel nástrojem, který se nabízí jako první: zvýšením sazeb pojistného.

Rezignují však na řešení, které by jim mohlo rovněž výrazně pomoci – na nabízení sofistikovanějších služeb typu proaktivní management škod podle poškození, který by byl nabízen i na úrovni jednotlivých automobilů klientů. Pojišťovna by tak analyzovala konkrétní škody a poradila klientům, jak jim předejít. „Takto sofistikovaných služeb zatím pojišťovny bohužel často nejsou schopny,“ říká Ladislav Bastl. „Ke svým klientům pojišťovny přicházejí jen s tabulkami plnými čísel dokazujících, že musejí zdražit. Žádné další individuální analýzy škodního průběhu, které by pomohly klientovi, už k tomu ale nenabízejí. Kromě tohoto problému by se pojišťovny měly zaměřit i na to, aby nadále nepodhodnocovaly pojistné riziko. Nakonec se to vždy obrátí proti nim,“ pokračuje Bastl.