Šetřit náklady lze i pomocí internetu

online mys pocitac internet

online mys pocitac internetK online školení řidičů se v poslední době uchyluje stále více českých firem. K nesporným kladům patří úspora finančních nákladů a času zaměstnavatele i zaměstnance. Na druhou stranu je omezena možnost osobní interakce se školitelem a do jisté míry také psychologické účinky školení. Proto tato forma není vhodná vždy a zejména ne pro řidiče profesionály.

Internet a elektronická média v současnosti patří k samozřejmostem a málokdo si bez nich dokáže představit pracovní život. V posledních letech je na vzestupu takzvaný e-learning, což je online forma školení či výuky obecně. V zahraničí jsou školení online formou standardem již řadu let. V dnešní době se po trnitých začátcích tato školení těší stále větší oblibě také v Česku. Naprosto běžná jsou e-learningová školení BOZP, požární ochrany, jazykové kurzy či školení řidičů referentů – tedy zaměstnanců, kteří používají na pracovních cestách služební či vlastní vozidla. Jednoznačně hlavním důvodem, proč dnes firmy školení e-learningem hojně využívají je především úspora času, zjednodušení organizace a snížení nákladů. „E-learning na jedné straně umožňuje zaměstnancům absolvovat samotné školení online, ať už přes internet či intranet a na straně druhé nabízí zaměstnavatelům efektivní nástroj pro potřebnou správu jako je hlídání termínů, přehledy o kurzech, ověřování znalostí nebo vydávání osvědčení,“ vysvětluje Jan Hes ze společnosti Prevent, která provozuje internetový vzdělávací portál instructor.cz.

 

Jak kurzy probíhají?

Přístupy poskytovatelů online školení řidičů se různí. Některé společnosti využívají know-how kamenných autoškol, jiné mají vlastní databázový systém. Záleží také na použité e-learningové platformě, ovšem v základním principu jsou si všechny přístupy velice podobné. Po podpisu smlouvy většinou firma obdrží přístup do administrace takzvaného Learning Management Systemu (LMS), což je aplikace, které v sobě integruje nejrůznější on-line nástroje pro komunikaci a řízení studia. Zde zaměstnavatel zadá zaměstnance a nadefinuje jim školení, která mají absolvovat. Každý zaměstnanec pak obdrží emailem automaticky rozeslané přístupové údaje a výzvu k absolvování školení. Po přihlášení si otevře kurz a studuje. „Kurzy v systému obsahují textový výklad, názorné obrázky a animace. Nechybí také související legislativa v aktuálním znění, užitečné přílohy, jako například stanoviska či právní výklady k problematickým ustanovením právních předpisů nebo multimediální kvízy k praktickým situacím na silnici,“ uvádí Jan Hes z Preventu. Po nastudování kurzu následuje závěrečný test, který zaměstnanec vyplní. Poté test odešle a ihned se mu zobrazí vyhodnocení. V případě úspěšného složení (kritéria pro absolvování si může zaměstnavatel libovolně nastavit) je automaticky vygenerováno osvědčení o absolvování školení, které si zaměstnanec vytiskne, podepíše a odešle či odevzdá zaměstnavateli.

 

Výhody a úskalí e-learningu

Kromě jednoduché organizace, průběhu školení a úspor existují nesporně i další výhody využití e-learningu pro školení řidičů referentů. „Je to především atraktivní a názorná forma školení s využitím multimédií, dostupnost doplňkových studijních materiálů či přístupu k obsahu školení i po jeho absolvování,“ uvádí Jan Hes. Poskytovatelé školení řidičů také často nabízejí v rámci e-learningu rovněž odborný poradenský servis, který spočívá zejména v garanci obsahu školení, řešení dotazů, sledování související legislativy a informování o změnách. Zaměstnanci pak mají možnost zeptat se lektorů na cokoliv ke školené problematice i kdykoliv mimo termín opakovacího školení. Podle Tomáše Peška ze školení řidičů-online.cz je důležitou výhodou také určitá bezstarostnost, protože systém hlídá vše za zaměstnavatele. „Všechny důležité informace jsou na jednom místě a kdykoliv dostupné. Uživatel si jednoduše organizuje vše, co se školením řidičů služebních vozidel souvisí,“ uvádí.  „V neposlední řadě je velkým plusem to, že noví zaměstnanci nemusí čekat na další termín školení, ale dle potřeby se po nástupu do zaměstnání mohou proškolit,“ dodává Pešek.

Na druhou stranu podle Peška může být nevýhodou online formy školení neosobnost sytému. „Někteří zaměstnanci upřednostňují osobní kontakt s lektorem a samostudium pro ně může být nepříjemné,“ uvádí. Nezanedbatelná je také skutečnost, že ne všichni zaměstnanci-řidiči pracují s počítačem.

 

Úspora podle počtu proškolených řidičů

Podíváme-li se na finanční stránku věci, zjistíme, že v případě e-learningové výuky řidičů se finanční úspora velmi odvíjí od počtu proškolených zaměstnanců. Zatímco cena fyzického školení se pohybuje přibližně na hranici 300 korun za osobu, tak poskytovatelé e-learningové formy nabízejí proškolení jednoho řidiče u menších firem do 25 zaměstnanců za 120 korun bez DPH. Střední firmu se 100 až 250 zaměstnanci vyjde školení na přibližně sto korun a velká firma do tisíce proškolených řidičů referentů zaplatí za jednoho řidiče přibližně 70 korun bez DPH. Cena je samozřejmě s veškerým servisem, k němuž patří systém LMS, samotný e-lerningový kurz školení řidičů, kurz první pomoci a další odborné poradenské služby. Jak vysvětluje Tomáš Pešek, vedle úspory v ceně je ale třeba počítat hlavně s úsporou času zaměstnanců.

 

Pozor na výběr správného poskytovatele

Online školení obecně jsou žádaným trendem současnosti. S jejich rostoucí oblibou souvisí především jejich hlavní výhody. Úskalím může být vedle zmíněné neosobnosti systému ale i riziko výběru špatného poskytovatele školení. Jan Hes z Preventu proto doporučuje, aby si uživatelé vždy každé nabízené řešení pečlivě vyzkoušeli a seznámili se podrobně s kurzem. „Zákazník by si měl vyzkoušet, jakým způsobem probíhá studium a jak jsou ověřovány znalosti a vydáváno osvědčení. Varovným signálem jsou složitá řešení s několika úrovňovým přihlašováním a nepřehledným ovládáním. Problémy s přehráváním kurzu, testu či tiskem certifikátu. Doporučuji také seznámit se s fungováním samotné správy školení,“ vysvětluje.

 

MICHAL PISKÁČEK
Central Services
Facility and Security Management

Komerční banka, a.s.

 

1)Proč jste se rozhodli využívat online školení řidičů?
Jde především o usnadnění celého procesu školení, kterým tak obsáhneme všechny zaměstnance jednotně. Zaměstnanec si sám vybere termín absolvování školení v návaznosti na jeho pracovním vytížení. Úroveň ověřování znalostí je z našeho pohledu na vyšší úrovni. Pro uživatele je tato forma školení atraktivnější.

2)Jaké výhody a nevýhody u online školení vidíte?
Rychlost školení v případě potřeby, možnost nastavení systému, sledování platnosti certifikátů, elektronické upozorňování na nutnost absolvovat školení. Dále pak úspora pracovní doby, české i anglické verze kurzů a garance obsahu školení.
Jako nevýhodu bych hlavně viděl nemožnost komunikace s lektorem při zpětném vyhodnocení chybných odpovědí v testu.

3)Kolik online školení stojí a kolik ušetříte oproti „klasickému“ školení?
Bohužel nejsem schopen odpovědět, vítězná firma nezajišťuje jen školení řidičů, ale celý komplex školení z problematiky BOZP a PO. Školení řidičů je tedy součástí školení BOZP.

4)Můžete poradit, jak vybrat kvalitního poskytovatele online školení řidičů?
Doporučuji postupovat standardně, tj. prohlédnout si nabídky na internetu a zaměřit se na ty, kde mají demoverze. Z toho si je pak možné udělat nějaký přehled a na jeho základu se pak rozhodnout k přímému oslovení dodavatele nebo vypsat výběrové řízení.