Jak na neslušné řidiče

vozove_parky_a_naklady_na_provoz-ioakg

vozove_parky_a_naklady_na_provoz-ioakgAgresivní nebo neslušné chování řidičů firemních vozů může velice poškodit dobré jméno a vnímání firmy. Jak ale hlídat své zaměstnance, aby se na silnicích chovali tak, jak mají? Možností je hned několik.

 

Jakékoli sledování představuje z hlediska zákona pohyb na  tenkém ledě. V  případě sledování firemních vozidel je však podle českého práva vše v pořádku. Jedná se totiž o sledování majetku firmy, kterým služební automobily případně nákladní vozidla bezesporu jsou. Problém by nastal, kdyby firma umístila sledovací zařízení na své zaměstnance. V případě problematiky firemních flotil však toto řešení nemá žádný racionální důvod.

 

„Jedu neslušně? Nahlaste mě!“

park asistent a surround viewV  případě prvního opatření se jedná o  umístění výzvy majitelů firem na  svá auta. Tento způsob obvykle využívají nákladní přepravci, kteří na zadní část návěsu případně nákladového prostoru dodávkových automobilů umístí formuli: „Jedu (ne)slušně? Prosím volejte na  telefonní číslo…“. A přesně takový nápis zdobí i nákladní vozy firmy Klacska, která se tak snaží zajistit pozitivní vnímání své značky na  trhu. „V  pojetí společnosti Klacska se nejedná jenom o samotný nápis na kamionech, máme cisternová vozidla na  přepravu pohonných hmot, ale jde o součást celého souboru opatření pro maximálně defenzivní jízdu našich řidičů,“ vysvětluje Jan Ternbach ze společnosti Klacska  a dodává: „Zároveň tento nápis vnímáme jako součást pozitivního obrazu naší společnosti. Nelze samozřejmě zapomenout na to, že tento nápis také aktivně ovlivňuje chování řidiče cisterny. Chtěli jsme, aby řidič vystoupil z anonymity, pod nápisem najdete i jednoznačnou identifikaci cisterny.“

Telefonní číslo na oznamování chování řidičů je poměrně hojně využíváno. Firma prý registruje kolem pěti telefonátů týdně. „Hrubá většina, konkrétně cca 80 procent, jsou k našemu překvapení pozitivní ohlasy, další část telefonátů už má ale negativní podtext. Ne všechny jsou však oprávněné,“ dodává Jan Ternbach. „Asi 10% jsou telefonáty  typu jede přede mnou kamion a neumožňuje mi předjet, ale když o tom přemýšlím, on vlastně jede opatrně a dodržuje předpisy. Zbytek už jsou vysloveně stížnosti, kdy jsou řidiči rozzlobeni chováním řidičů firmy Klacska. Nejčastější chybou je nedání přednosti v jízdě, skutečně nesprávný způsob jízdy se u našich řidičů vyskytuje několikrát do  roka,“ doplňuje Ternbach.

Trestat řidiče za  telefonické stížnosti ostatních motoristů má jedno velké úskalí. Obvykle se totiž jedná o jednostranný pohled řidiče, který ve většině případů není plně kompetentní vyhodnotit, zda chování řidiče nákladního vozu bylo opravdu nevhodné či neslušné nebo ho kupříkladu jen rozzuřil fakt, že není vhodné místo k  předjetí a  on v  osobním automobilu se musí loudat za kamionem. Ani firma Klacska své řidiče za negativní telefonáty neperzekuuje. „Negativní telefonáty řešíme formou „koučování“ – řidiči nejsou trestáni, ale snažíme se jim vysvětlit škodlivost a  potenciální nebezpečnost jejich chování. I jízda podle litery předpisů může být nebezpečná, pokud ignorujeme ostatní účastníky provozu. K restrikci přistupujeme až v případě opakovaných negativních poznatků. Tento přístup jsme museli použít jednou za  posledních 5 let,“ dodává Ternbach.

 

GPS aneb velký bratr se dívá…

observer b1Instalace palubních jednotek GPS se za  poslední roky stala poměrně častým opatřením, jak uspořit palivo, ohlídat řidiče a  jejich soukromé cesty, ušetřit čas s  vyplňováním knihy jízd či podobných výkazů a v neposlední řadě také jako součást zabezpečení, kdy odcizený automobil lze poměrně snadno najít. Funkce moderních jednotek však sahají podstatně dále a  umožňuje sledovat i  parametry, které hrubé většině motoristů vůbec nic neříkají. Jednotky je možné napojit na palubní počítač a sledovat třeba stav paliva, otáčky motoru, motohodiny, data z  tachografu, brzdění motorem, atd. Hojně jsou tyto jednotky využívané u nákladních vozů, ale v poslední době není výjimkou ani implementace pokročilých sledovacích systémů do běžných osobních aut.

Podobný systém využívá i  společnost Philip Morris. „Chování řidičů sledujeme tak, že vyhodnocujeme data z elektronické knihy jízd. Netýká se to plošně všech řidičů, ale zejména těch, kteří jsou v kategorii rizikových řidičů nebo nově rekrutovaných. Údaje se berou v úvahu také při projednáváni konkrétních dopravních nehod našich řidičů, čili před projednáním DN se podíváme namátkově do dat z knihy jízd daného řidiče,“ vysvětluje Petr Králíček, fleet manažer Philip Morris Česká republika.

 

Někdy stačí reklama na autě

Některé firmy mají své automobily tzv. obrandované, neboli mají na  karosérii umístěnou plošnou reklamu. Tento fakt sám o sobě působí na řidiče, aby se chovali slušně, neboť auta, resp. jejich vlastník, jsou snadno identifikovatelní a podání případné stížnosti nepředstavuje veliký problém. „Žádný mechanismus na  sledování chování řidičů nemáme. Naše auta jsou dost nápadná, tak si sám pro sebe, když je vidím, vyhodnocuji, jak se chovají,“ vysvětluje Jiří Linder, správce autoparku Seznam.cz, a jedním dechem dodává: „Stížnost nám doposud nepřišla, ale jak jsem již naznačil, naše auta jsou velice nápadná, takže dost apelujeme na řidiče, aby to měli na paměti a jezdili slušně.“

Odlišnou zkušenost s  auty polepenými reklamou má i  Petr Králíček z  Philip Morris. “V  minulosti, kdy jsme měli brandovaná auta, jsme několik dopisů od  účastníků silničního provozu dostali. Řešili jsme to na  jednání Tymu pro bezpečnost autoprovozu, podobně jako dopravní nehody.“