Propagujte svou firmu na služebním autě

folie na auta luna atelier

folie na auta luna atelierJe až k nevíře, kolik společností, firem a různých subjektů nevyužívá svůj vozový park k zviditelnění dobrého jména či prezentaci nového výrobku nebo poskytované služby. Jak lze tuto plochu využít?

Karoserie automobilů, ať osobních či užitkových, nebo dokonce nákladních, jsou naprosto ideálním reklamním nosičem díky celé řadě nesporných výhod. Jako zásadní výhodu vidím příznivou cenu. Firma zaplatí pouze za  polepy karoserie a  ušetří za nosič reklamy, který obvykle představuje nejvyšší náklady. Další výhodou je mobilita. Firemní automobily jsou totiž neustále v  provozu a  dokáží oslovit velmi široký okruh potencionálních zákazníků a zvyšují podvědomí o firmě, značce nebo produktu.

Mezi další výhodu polepu celých karosérií patří ochrana laku karoserie, což zvyšuje hodnotu při prodeji automobilu. Nespornou výhodou jsou kreativní možnosti omezené pouze plochou samotné karoserie, solidní trvanlivost samotného polepu (3 až 7 let podle typu fólie) a vysoká účinnost této formy reklamy. Díky reklamním polepům lze jednoduše sjednotit korporátní design vozidel, čímž není omezen výběr vozidel pouze na  určité modely aut. Ve  firmě tak můžete mít několik naprosto odlišných automobilů se shodným vzhledem, který posiluje celkové image firmy.

Například firma Nikon podle slov Jitky Spoustové Staňkové využívá služební auta obchodních zástupců k  prezentaci nových produktů běžně. Stejným směrem se vydala i  společnost Crocodille, která na  rozvážkových automobilech upozorňuje na nové výrobky. Karoserie aut plně využívá i prodejce elektroniky společnost Alza.cz, která podle slov marketingového ředitele Jana Samka sjednotila díky fóliím vzhled automobilů od  různých značek. Karoserii automobilů využívají k reklamním účelům a zviditelnění se i  stavební společnosti. Nejlepším důkazem je Skanska, která podle Lucie Novákové takto oslovuje koncového retailového zákazníka, když propaguje svou divizi Skanska Reality. „Karoserie vozů využíváme jako reklamní plochu pro posílení znalosti značky a v některých případech i k propagaci, například při sponzorství Olympijských her,“ dodává Tomáš Sedláček z ČEZu. Všichni, kteří plně a správně využívají plochy karoserie firemních automobilů, si tuto formu reklamy maximálně pochvalují.

Dobře provedená reklama na karoseriích automobilů dokáže nejen zvýšit podvědomí o názvu firmy u účastníků dopravního provozu, ale umí i dobře prodávat. Názorným příkladem může být obchodník prodávající odborné knihy, kterému se podařilo díky častému stání v  kolonách a  velkým zřetelným polepům karoserie svého luxusního automobilu prodat desítky knih. Stejnou zkušenost má i  majitel instalatérské firmy, kdy mu vhodně zvolené polepy automobilu přihrály celou řadu zákazníků, které by normálně neměl šanci oslovit. Už jen samotné logo přispívá k posílení vnímání dané značky a hraje při pozdějším výběru produktu či služby u zákazníka velkou úlohu.

folie alzaV Česku s firemní hierarchií klesá podíl polepených aut. Většina řadových zaměstnanců (např. obchodních zástupců), kteří mají nárok na firemní automobil, má karoserii „služebáku“ polepenou. Často však již střední management se zdráhá jezdit „polepenými“ automobily. Jako by se styděli za  firmu, která je zaměstnává. U  většiny firem tak narazíme na služební vozy střední a vyšší střední třídy, které nemají pro firmu žádný význam z pohledu zviditelnění.

Tento paradox vysvětluje například Tomáš Sedláček takto: „Skupina ČEZ má stanovený jednotný branding a  jednotnou visibilitu vozového parku, která je velmi transparentní. Vedení společnosti a  uživatelé manažerských vozidel mají možnost zvolit si barvu vozidla, tím pádem je většina těchto vozidel pro tento branding nevhodná“. A je to možná škoda. Řada společností si to uvědomuje. Jan Samko ze společnosti Alza.cz říká: „U  všech nových pořízených aut automaticky pořizujeme firemní maskování, kterému neujdou ani reprezentativní ředitelské vozy“. Přitom platí čím lépe „pomalované“ auto, tím lépe firma působí. Je potřeba si uvědomit, že za reklamu vaší firmy musíte platit úplně všude. Peníze stojí nejenom výroba, ale hlavně, a to nejvíce, zveřejnění samotné reklamy na  nějakém nosiči – médiu (nejčastěji billboard). Reklama na  vlastních automobilech je tak velmi levná a mobilní.

Platíte pouze návrh, výrobu fólií a polepení vozidel, což tvoří zlomek pronájmu média. Důležité je při tvorbě návrhu polepu karoserie mít na paměti, že písmenka a kontaktní údaje musí být co největší. Musí být umístěna ze všech stran automobilu a musí být vidět na desítky metrů. Jedině tak docílíte té nejlevnější možné účinné reklamy.

 

ROZHOVOR

Martin Plandor, jednatel společnosti Luna ateliér

Vaše firma se již dlouhou dobu zaobírá polepy dopravních prostředků, jaké typy polepů nabízíte?

Naše firma vyjma polepů, celopolepů s grafikou, polepů na změnu barvy, ochranných folií na lak automobilů, polepů okenní grafikou, okenní folie a bezpečností folie nabízí v podstatě kompletní full servis v oblasti signmakingu.

Jaká je životnost těchto polepů a jaké materiály využíváte?

Životnost polepu na automobilu je závislá na několika faktorech. Prvním je požadavek zákazníka, od kterého se odvíjí výběr správné folie, a druhým je dokonalé očištění povrchu před aplikací a poté práce aplikátora, aby byla zaručena dokonalá přilnavost folie. Z používaných materiálů na jednoduché aplikace plotrovaného polepu používáme 5-7leté folie, na celopolepy automobilů používáme výhradně wrapové folie, které jsou určeny k polepu tvarových součástí. K celopolepům tištěnou grafikou používáme lité folie. Jako tiskovou technologii pro tisk grafiky na automobily používáme latexovou tiskárnu od HP. Finálně můžeme říci, že reálná životnost polepu je mezi 5-7 roky.

Jaká je časová náročnost vyhotovení polepu a jeho aplikace? Na kolik takový polep vyjde?

Časová náročnost výroby grafiky na automobil je závislá na rozsahu polepu a samozřejmě velikosti automobilu. Proces zahrnuje grafický návrh, výrobu grafiky a samotnou aplikaci. V závislosti na všech parametrech jsme schopni udělat jednoduchý polep v jednom dni, ale také může jít o časový horizont několika dní či týdnů při komplikovaných případech. Podobně je to samozřejmě i s cenou. Nejlevnější řešení vyjde u plotrované grafiky na 1000 – 5000 Kč, dále jsou poté polepy, kdy je na vozidle kombinace tisku a řezané grafiky, to se ceny pohybuji v rozmezí 6-25 tis. Kč.