Pojistka na blbost

nehoda dve auta

nehoda dve autaŘíká se mu různě, ale oficiálně jde o pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli. Pojištění, které se může zaměstnancům-řidičům hodně vyplatit.

Pokud v  práci způsobíte škodu, musíte ji nahradit. To je pravidlo, které dává vcelku smysl. Kromě zákonného limitu snížíte své potenciální výdaje pouze pojištěním. Zákonný limit v tomto případě činí 4,5násobek vašeho průměrného hrubého měsíčního platu. Naštěstí má ale drtivá většina firem svá vozidla havarijně pojištěná, tudíž se eventuelní škoda na automobilu způsobená zaměstnavateli vypočítává ze spoluúčasti stanovené danou pojistkou. A  jsou to právě nehody se služebními vozidly, jež patří podle pojišťoven k  nejčastějším škodním událostem, které můžete ve svém zaměstnání způsobit. Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli poté v praxi znamená, že úhradu škody přebírá za zaměstnance na  svá bedra pojišťovna, se kterou zaměstnanec uzavřel pojistnou smlouvu.

Jednotlivé firmy mívají své interní předpisy různé, na  likvidaci škody se však vzácně shodují a  pokud je prokázána vina řidiče-zaměstnance, žádají zmíněnou spoluúčast vcelku logicky na  něm. Některé firmy mají tuto problematiku zahrnutou přímo ve svém Car policy, jak nám potvrdil například Tomáš Kohout ze společnosti Synthos Kralupy: „Máme tuto záležitost ošetřenu v našem Car policy, která je v tomto směru poměrně tvrdě nastavena vůči zaměstnancům. V  praxi to funguje tak, že všechny vozidla jsou pojištěná s  5% nebo 5000,- spoluúčastí a v případě zavinění škody na vozidle způsobenou zaměstnancem je sepsán škodní protokol, ve  kterém hradí rozdíl mezi vzniklou škodou a  pojistným plněním vždy zaměstnanec v plné výši. Na každém zaměstnanci poté je, jestli si bude vzniklou škodu řešit sám ze své pojistky, nebo jestli celé riziko vezme na sebe.“ Podobně to řeší i společnost Veolia Transport Teplice, kde se navíc riziko zvyšuje s  cenou obhospodařovaného majetku: „Naše společnost nezprostředkovává svým zaměstnancům pojištění odpovědnosti za  škodu způsobenou zaměstnavateli. Přestože není toto pojištění ze zákona povinné, důrazně všem zaměstnancům tento druh pojištění doporučujeme. Zejména řidičům, neboť riziko lidské chyby není malé a díky tomuto pojištění při případné nehodě nejsou placené škody zaměstnancem tak vysoké. Předpokládáme, že většina našich zaměstnanců má toto pojištění sjednané, především s ohledem na hodnoty majetku, který je jim v průběhu pracovní směny svěřován a s ohledem k nákladům na opravy v případě zaviněného poškození.“

Ne všechny pojišťovny však tento druh pojištění nabízejí. Například pojišťovna AXA a  Direct ho ve  svém portfoliu vůbec nemají. Některé pojišťovny ho pak rozdělují právě v  závislosti na  provozování dopravních prostředků, kdy je cena pojistného vyšší. Pojišťovna Kooperativa navíc nerozlišuje pouze zaměstnance neřidiče a řidiče, ale i samotné řidiče z povolání a  řidiče řídící referentské vozidlo.

Jistou anomálií je poté produkt pojišťovny Allianz, která nenabízí toto pojištění přímo zaměstnancům, ale jako podnikatelský produkt zaměstnavatelům, kteří rámcovou smlouvou pojišťují své zaměstnance.