Nic není zadarmo…

erpac stanice shell_

erpac stanice shell_Téměř každá síť čerpacích stanic nabízí nějaký ten věrnostní program a láká na atraktivní dárky. Zde je ale třeba si uvědomit, že žádný dárek není zadarmo. Je to pouze atraktivní forma pro udržení stálých zákazníků a přilákání nových.

Jak už to tak na  světě chodí, nic není zadarmo. I  když se tak někdy vybrané čerpací stanice tváří. Že si na  většinu dárků poctivě připlatíme, to si asi všichni dobře uvědomujeme, ovšem podobné akce mají být spíše než obdarováním odměnou za věrnost. Trochu jinak na celou problematiku ale bude nazírat soukromý zákazník a  jinak zase zaměstnanec fimy, kterému může být ve svém důsledku jedno, u kterého řetězce bude tankovat. Tedy neřeší-li tuto problematiku přímo Car policy společnosti. My se přesto podíváme na  politikaření čerpacích stanic trochu konkrétně a pokusíme se odhalit, jak s  touto problematikou jednotlivé řetězce pracují a jaké navíc nabízejí produkty pro firmy obhospodařující vozové parky s velkým kilometrovým náběhem.

Tak například společnost Shell připravila čipovou kartu Smart, na  kterou zákazník sbírá za načerpané palivo nebo za nákup v  prodejnách Select. Stejně je tomu i u Agipu, kde rovněž pomocí klubové karty sbíráte body. Za nasbírané body si pak můžete vybrat různorodé zboží od bagety přes denní tisk až po elektroniku. Sbírání bodů a  vidina dárku „zdarma“ se tak pro někoho může stát velkým lákadlem. Při každém placení je potřeba na  danou věrnostní kartu získané body načíst. Zajímavostí je, že u  obou zmíněných čerpacích stanic se rovná jeden litr běžného paliva přibližně jednomu bodu.

Čerpací stanice ale nabízejí i  prémiová paliva s  vyšším oktanovým číslem a  aditivy, za které se vám přičtou body rovnou dva. U nákupu v obchodě je připsán 1 bod za  každých utracených 25 Kč. Při sbírání Smart bodů u čerpací stanic Shell tak většinou získáte za 50 litrů 50 bodů. Bodové hodnoty jednotlivých dárků najdete v katalogu v tištěné podobě nebo na internetu. Jejich rozmezí se pohybuje o 30 do téměř 30 000 bodů. U některých je nutné mít nejen dostatečný počet Smart bodů, ale také počítat s doplatkem v korunách.

Například napařovací žehlička Tefal přijde na 7390 bodů, což se rovná odběru 7390 litrů pohonných hmot. Za ty zaplatíte 258 650 Kč. Na vytouženou žehličku v  hodnotě přibližně 800 Kč musíte při průměrné spotřebě 7,0 l/100 km najezdit neuvěřitelných 105 571 km. Ty při týdenním nájezdu 500 km zvládne průměrný řidič ujet přibližně za čtyři roky. Možná si řeknete, nu dobrá, jezdím k té čerpací stanici pravidelně, tak budu sbírat body a po „letech“ dostanu dárek, který potěší a  zahřeje na  duši. Jenže všude tam, kde provozují nějaký věrnostní program, je nutné počítač s  palivem dražším třeba jen o korunu, než u ostatních čerpacích stanic. Proto můžeme říci, že pokud zajedete k  čerpací stanici bez věrnostního programu (o  1 Kč levnější 1 litr benzínu), ušetříte při uvedeném odběru 7390 litrů stejnou sumu peněž (možná i vyšší, rozdíly bývají i  více než 2 Kč na  litru).

A za to máte třeba více než 9 uvedených dárků. Samozřejmě je nutné počítat s tím, že uvedený příklad v praxi bude fungovat jen za  předpokladu, pokud obě čerpací stanice máte stejně daleko a nebudete k nim muset zajíždět. Z pohledu jednotlivce je tak věrnostní systém výhodný jen pro jednu stranu – pro síť čerpacích stanic, která si zákazníky pomocí dárku udrží pro určitý časový horizont. Firemní zákazník však podobný kalkul často ani neřeší, stejně jako případnou vyšší cenu pohonných hmot. A  může několikrát v  palivu zaplacený dárek brát opravdu jako odměnu za  věrnost. Tíhu vyšších nákladů tentokrát ponese firma.

Věrnostní programy pro podnikatelské subjekty jsou ale o  něco výhodnější. Samotné získání i remní palivové karty je většinou podmíněné minimálním ročním odběrem pohonných hmot. Díky tomu je možné získat lepší cenu pohonných hmot, resp. slevu na  pohonné hmoty. Zároveň s  tím je možné u  většiny tzv. palivových karet získávat další výhody (dárky, služby atd.). Více o  firemních věrnostních programech a  palivových kartách nám prozradí zástupci společností OMV a Benzina v přiložených rozhovorech.

 

ROZHOVOR

Vendula Vlčková, OMV Česká Republika

Jaké věrnostní programy máte připraveny pro své zákazníky?

Našim zákazníkům nabízíme unikátní věrnostní program – bonusový klub OMV SMILE&DRIVE se širokým výběrem odměn přímo na čerpacích stanicích OMV, jako například čerstvé sendviče, skvělá káva VIVA, nebo zboží v Shopu, Gastru, či myčce aut. Kromě toho si mohou naši zákazníci vybrat kvalitní odměny z našeho katalogu odměn, nebo mají možnost podpořit sociální projekty. Vedle výhod pro členy bonusového klubu pořádáme pravidelně pro všechny naše zákazníky speciální spotřebitelské akce a soutěže. Momentálně na našich čerpacích stanicích probíhá akce se zavazadly American Tourister od Samsonite.

Máte věrnostní programy určené pro firemní vozy?

Pro firemní zákazníky, kteří tankují více než 10 000 litrů paliva ročně, nabízíme výhody naší i remní palivové karty OMV Business Card. Díky ní získají slevy na pohonné látky, speciální servisní služby a také se mohou zapojit do bonusového klubu OMV SMILE&DRIVE a užívat si spousty výhod, které nabízí svým členům.

Jaké jsou podmínky využívání výhod věrnostních programů?

Privátní zákazníci mohou využít všech akcí, které nabízíme přímo na čerpacích stanicích, anebo také online na naší webové stránce www.omv.cz. Firemní zákazníci s určitým množstvím litrů odběru paliva mohou rozšířit své výhody tím, že si zažádají o OMV Business Card, kterou mohou využít v 36 evropských zemích na téměř 20 000 čerpacích stanicích.

 

ROZHOVOR

Ing. Václav Loula, ředitel jakosti Benzina

Jaké věrnostní programy nabízíte zákazníkům?

Společnost BENZINA ve  své celoplošné síti 336 čerpacích stanic má v  nabídce každoročně krátkodobé promoční akce oceňující věrnost zákazníků ke  značce a  pravidelným nákupům aditivovaných či prémiových paliv na  našich čerpacích stanicích. Jedná se o standardní herní mechaniku, kdy za stanovené a realizované objemy nákupu pohonných hmot si zákazník vybere z kolekce dárků. Kolekce dárků je volena podle zájmu veřejnosti, rodiny i trendů poptávky po předmětech pro využití  volného času ke sportu i zábavě. Pravidla soutěže jsou součástí hrací kartičky či informací na  každé čerpací stanici včetně prezentace dárkové kolekce. V letošním roce se jedná o  marketingovou promoční akci s  názvem „Ujiždějte na  kolech”, zaměřenou  na v dnešní době populární cyklistiku. Tomu odpovídá i pestrá kolekce dárků.

Máte věrnostní programy určené pro firemní vozy?

Podnikatelským subjektům s  parkem firemních vozidel nabízíme kartu BENZINA k  nákupu pohonných hmot, provozních kapalin či ostatních služeb. Akceptace je možná ve vlastní síti, ale i v dalších sítích smluvních společností. Podle individuálních podmínek zákazníka a ocenění jeho bonity je využíván systém slev, bonifikací podle množství odebraných pohonných hmot. Další administrativa karty je pro zákazníky bez servisních poplatků a  s  měsíčním daňovým dokladem zdarma či moderní sledování tankování na internetu. Vedle ekonomických výhod pro flotilového zákazníka je to maximální karetní servis a široká akceptace. Karta a celý systém je bezpečnostně zajištěn. Z  pohledu kvality paliv nabízíme kolekci jak aditivovaných pohonných hmot tak i kolekci prémiových paliv.

Jaké jsou podmínky využívání výhod věrnostních programů?

Stanovené podmínky musí být jednoduché a  pro zákazníky srozumitelné a  výhoda dosažitelná. Dárek oceňující věrnost ke  značce i odměna za nakoupené litry musí být zajímavá, lákavá, hodnotná a musí se trefit do nálady zákazníků. Podle sledovaného vývoje poptávky a  zájmu o  čerpané jednotlivé dárky se ukazuje, jak dobře byla kolekce zvolena. Velice citlivou je i  zvolená doplatková část za  určitý druh dárku, a  to ve  vazbě na  jeho hodnotu.