ROZHOVOR: Lucie Urválková z UNIQA pojišťovny

lucie urvalkova uniqa

lucie urvalkova uniqaUNIQA pojišťovna v minulosti využívala více různých značek vozidel. Nyní však přechází na automobily značky Hyundai, které poskytují podle slov Lucie Urválkové zaměstnancům vysokou bezpečnostní výbavu a náležitý komfort.

Jak se v průběhu posledních let měnil váš vozový park a kolik vozů čítá v současnosti? Jaký typ automobilů v  něm převažuje a jak často obměňujete vozový park?

UNIQA pojišťovna v  minulosti využívala souběžně více značek. V  současnosti vlastníme 141 vozů, z  čehož připadá rovná stovka na  vozy značky Hyundai. Zbylých 41 vozů zbývá na  jiné automobilky, mezi které patří rovněž spolehlivé vozy Opel, Škoda či manažerské BMW a Audi. Z  modelů Hyundai je nejfrekventovanější i 20, následuje i 30 CW a další. Automobily měníme v pětiletém cyklu nebo po ujetí 160 000 km podle toho, co přijde dřív.

Jak je vaše flotila strukturovaná podle pracovních pozic? Mají zaměstnanci možnost výběru řady či specifikace vozu?

Interní směrnice upravuje přidělení jednotlivých typů vozů z  hlediska funkčních potřeb na  jednotlivých pracovních pozicích. Jako pojišťovna máme nejvíce řidičů z řad našich prodejců, kteří najezdí i  nejvíce kilometrů. Pro zajímavost bych ráda zmínila, že druhou skupinou, která je nejčastěji na cestách, jsou naši školitelé. Zaměstnancům poskytujeme standardizované vozy s  jednotnou výbavou. Ve  své podstatě jde na  všech pozicích o  velmi dobře vybavené vozy, takže zaměstnanci určitě nestrádají.

Mají zaměstnanci možnost využívat firemních vozidel k  soukromým účelům?

Převážná většina zaměstnanců využívá firemní vozidlo k  soukromým účelům, tato možnost patří mezi firemní benefity. S rozlišením služebních a soukromých jízd nám pomáhá aplikace Webdispečinku. Ta se stará o monitorování našich vozidel a  nabízí předem možnost nastavení volby buď služební či soukromé cesty. V druhém případě je pochopitelně deaktivován monitorovací modul GPS.

Kdy jste se rozhodli k prvnímu zakoupení vozů Hyundai, které v současnosti tvoří většinu vašeho vozového parku? Co vás k této volbě vedlo a jak jste s těmito vozy spokojeni?

První vozy značky Hyundai jsme začali kupovat v roce 2007. Tuto značku jsme si vybrali proto, že její zastoupení tehdy velmi promptně reagovalo na  naše potřeby. Navíc je společnost Hyundai Motor Czech také naším spolupracujícím partnerem. Svoji roli sehrála příznivá cena automobilů, jejich vysoká bezpečnostní výbava, výhodná pětiletá záruka a výborný servis, který je nám poskytován. Také tyto čtyři body rozhodly o  tom, že jsme začali využívat právě tyto vozy. Co se týče spokojenosti, nemáme si vlastně na  co stěžovat. Automobily jsou spolehlivé a  dosahujeme s  nimi i  velmi solidních hodnot spotřeby paliva. Do  servisu se dostávají spíše výjimečně. Ale rozhodně si nestěžujeme ani v případě ostatních automobilů, za což jsem velmi ráda. Vlastně je to, myslím, i výsledek velmi dobré péče našich zaměstnanců o firemní vozidla. Já osobně vidím velký vliv i v systému naší interní aukce ojetých vozidel, kde mají zaměstnanci možnost jejich následného odkupu.

Prodej firemních vozů tedy řešíte pomocí interní aukce? Mají někteří zaměstnanci právo přednostního výběru?

K prodeji využíváme interní aukci, které je přístupná všem našim zaměstnancům (bez přednostního výběru). Aukce běží na  našem interním webu, kde jsou tato ojetá vozidla k dispozici za vyvolávací cenu, určenou interním i  externím odhadcem. O  vozy je velký zájem a jednotlivé aukce bývají velmi bouřlivé. Je to asi i tím, že se naši zaměstnanci k  firemním automobilům chovají velmi šetrně a  tudíž auta bývají v  dobré kondici. Roli hraje jistě i to, že má každý zaměstnanec k dispozici kompletní historii vozidla.

Jakým způsobem vozidla nakupujete, dáváte přednost vlastnímu držení aut nebo outsourcingu?

Vozy kupujeme přímo do  našeho majetku. Nevyužíváme leasingových služeb, ani finančního, ani operativního leasingu. Tento způsob vychází ze strategie společnosti a zapadá do tvorby i remního cash-flow.

Kolik zaměstnanců se o  vozový park v této velikosti stará?

Péči naší flotily má na  starosti jeden zaměstnanec, který je zodpovědný za veškerou problematiku spojenou s péčí o vozový park.

hyundai uniqaJaké motorizace u vašich vozů využíváte?

Naše vozy využívají takřka výhradně benzinové jednotky. Zaměstnanci v  průměru najedou 30 000 km ročně, což hovoří podle našich interních propočtů ve prospěch právě benzinových jednotek. A to na všech úrovních, jak u prodejců, tak u řidičů v ostatních pracovních pozicích. Kilometrové nájezdy jsou samozřejmě rozdílné podle pozic, například prodejci UNIQA pojišťovny jsou stále na cestách za našimi klienty. Žádné jiné alternativy v současné době neřešíme.

Zasáhla váš vozový park nedávná ekonomická krize? Museli jste například snižovat počet automobilů vaší flotily?

UNIQA pojišťovna nemusela řešit dopady finanční krize snižováním stavu zaměstnanců, takže se toto období negativně nedotklo ani našeho vozového parku. I  během nedávné recese se nám dařilo dynamicky růst. UNIQA svůj tým neustále rozvíjí a  přibírá nové pracovníky. Firemní vozový park tím pádem nestagnuje, ale zvětšuje se.

Sledujete u svých vozů spotřebu a jakým způsobem přistupujete ke snižování nákladů na provoz vozidel?

Spotřebu jednotlivých vozidel pochopitelně hlídáme. Využíváme služeb již zmíněného Webdispečinku, takže máme o  každém vozidle UNIQA pojišťovny na silnici veškeré potřebné informace. Tento systém nám poskytuje výhodu automatického vytváření knihy jízd a umožňuje jednotlivým řídícím pracovníkům efektivně řídit práci v terénu.

Jak řeší pojišťovna pojistky svých vozů?

Bylo by neetické, abychom si pojišťovali vlastní flotilu sami. Pojištění proto řešíme spoluprací s  jinou nezávislou pojišťovnou, jejíž firemní flotila je na  oplátku pojištěna u UNIQA pojišťovny.

A  co nabízí UNIQA pojišťovna flotilovým zákazníkům?

UNIQA pracuje aktivně s  každým zákazníkem a  šije pojištění na  míru, přesně podle jeho představ. Máme k dispozici tým odborníků, který je schopen flexibilně reagovat prakticky na  jakýkoliv požadavek zákazníka. Řídí se přitom pravidlem, že zákazník musí dostat přesně to, co potřebuje. Dnešní konkurence na trhu pojištění vozidel je obrovská a těží z toho zákazník. To znamená, že UNIQA si dává záležet, aby její služby byly vždy stoprocentní. Samozřejmě jsme připraveni na  pojištění těch nejrůznějších flotil i  s  velmi rozdílnými parametry a máme s ním dlouholetou zkušenost. Je třeba zdůraznit, že pokud to škodní průběh té které flotily dovoluje, nemusí se zákazník obávat vysokého pojistného kvůli přehnaně vysokým maržím pojišťovny. Současně je ale třeba jasně říci, že nechceme podepisovat takové smlouvy, které by byly pro zákazníka cenově podbízivé, ale s  rizikem pro něho nepříjemných překvapení při pojistné události. Vždyť uzavřením pojistné smlouvy práce UNIQA pojišťovny se zákazníkem nekončí, ale naopak začíná platit ve formě závazného slibu pomoci pro případ nouze.