Přehledné kupecké počty

vw crafter 6

vw crafter 6V současném světě, v němž se vše mění doslova před očima, je vůbec s podivem, že ještě existuje něco takového, jako je kalkulace nákladů. Někteří výrobci užitkových automobilů proto již delší dobu nabízejí svým zákazníkům servisní programy, s nimiž lze alespoň část provozních nákladů stanovit předem.

V situaci, kdy konkurence a  legislativní předpisy působí směrem k  unifikaci vyráběných produktů, začínají hrát stále větší roli doprovodné zákaznické služby. Mezi ně patří také servisní a  záruční programy, které mají provozovatelům užitkových vozidel poskytnout jistotu spolehlivé mobility za všech okolností a předvídatelných provozních nákladů. Nicméně je nutné mít na paměti, že předem pevně stanovené náklady na kilometr ještě nemusí být ve všech případech ekonomicky výhodné. Záleží na konkrétních podmínkách smlouvy a její ceně.

Některé značky nabízejí svým zákazníkům v  této oblasti rozmanitý program, jiné nad zavedením servisních programů teprve uvažují. Zatímco u všech významných výrobců nákladních automobilů jsou tzv. servisní smlouvy naprosto samozřejmou součástí jejich portfolia, v  kategorii lehkých užitkových vozů to ještě standardem není s  výjimkou dnes již běžných prodloužených záruk, které lze považovat za  jistý předstupeň klasické servisní smlouvy. Pro větší přehlednost přinášíme stručný přehled servisních programů nabízených v současnosti předními značkami užitkových vozidel na českém trhu.

DAF

V nabídce tohoto výrobce nalezneme program MultiSupport, který provozovatelům slibuje za předvídatelný měsíční poplatek dokonale udržovaný vozový park bez nečekaných vysokých výdajů. Zákazníci si mohou zvolit z široké řady služeb včetně pokrytí přívěsu a  nástavby. Podobně jako u programů ostatních značek je výhodou služby DAF MultiSupport kromě vyšší transparentnosti provozních nákladů s  garantovanou výší měsíční splátky také menší rozsah administrativy, maximální provozuschopnost vozidel, zvýšená zůstatková hodnota při prodeji použitého vozidla a  používání originálních dílů.

IVECO

Společnost Iveco láká své zákazníky na širokou paletu servisních programů Iveco Elements přizpůsobitelných na  míru s  cílem uspokojit individuální potřeby. K dispozici jsou tři zá-kladní smlouvy o údržbě. Standardní (plná) zahrnuje všechny běžné i  mimořádné servisní práce na celém vozidle. Součástí smlouvy Hnací ústrojí je veškerá běžná údržba včetně speciální pomoci, týkající se poháněcího ústrojí. Rychlá smlouva ošetřuje pouze běžnou údržbu.

MAN

Rovněž MAN nabízí několik různých smluv o údržbě a opravách. Smlouva Comfort-Servis obsahuje všechny pravidelné servisní prohlídky stanovené výrobcem. Vyšší úroveň představuje program Prodloužená záruka na  vozidlo + Comfort-Servis, který navíc rozšiřuje záruku na  libovolné vozidlo MAN až na 4 roky. Comfort-Super-Servis pokrývá servisní prohlídky stanovené výrobcem, veškeré zákonné prohlídky a opravy všech závad na  vozidle. Nechybí ani servisní smlouva na pneumatiky, určující náklady na  ujetý kilometr.

MERCEDES-BENZ

Servisní smlouvy Mercedes-Benz jsou součástí širokého programu zákaznických služeb CharterWay a  zabezpečují všechny práce při údržbě včetně doplňování provozních kapalin, všechny opravy v  důsledku opotřebení a  technicky nezbytnou výměnu agregátů. Pod názvem Servis-Leasing nabízí Mercedes-Benz propojení finančního leasingu a  servisní smlouvy. Po dobu platnosti leasingové smlouvy jsou na vozidle prováděny veškeré výše uvedené servisní úkony. Servisní náklady jsou kalkulovány na  základě dlouhodobých zkušeností a s ohledem na konkrétní využití vozidla, celkový počet ujetých kilometrů a celkovou dobu platnosti smlouvy.

RENAULT

Renault Trucks nabízí svým zákazníkům dva typy servisních smluv, které se vzájemně odlišují opět především svým rozsahem. První typ se nazývá Standard a  zahrnuje úkony spojené s údržbou. Druhý typ nese označení Integral a  jedná se v  podstatě o kompletní péči o vozidlo (údržba, opotřebení a  opravy). Servisní smlouvy je možné uzavřít na všechny typy vozidel Renault Trucks. Podmínky servisní smlouvy respektují typ vozidla i jeho konkrétní provozní podmínky.

SCANIA

Hned čtyři servisní smlouvy na údržby a opravy mají na výběr provozovatelé vozidel Scania pod názvy Smlouva Scania údržba, Smlouva Scania údržba a  opravy (l exibilně volitelný rozsah, pravidelná údržba, servisní práce, opravy s  pevně definovanými výjimkami), Scania Optimum Plus (finanční krytí oprav vozidla po skončení záruky) a Scania Klasik (cenově dostupné služby určené speciálně pro starší vozidla, mezi něž patří servisní balíčky s pevnou cenou, přizpůsobené smlouvy o  údržbě, používání repasovaných náhradních dílů apod.).

VOLVO

Servisní kontrakty Volvo jsou označeny jako Volvo Blue (pravidelná údržba), Volvo Silver (pravidelná údržba a  opravy poháněcího ústrojí) a  Volvo Gold (veškeré opravy a servisní práce). K tomu se druží pojištění provozuschopnosti Volvo Uptime Assurance. Základní služby obsažené v každém z uvedených kontraktů Volvo lze doplnit o různé další doplňkové služby, aby servisní kontrakt přesně odpovídal specii ckým potřebám zákazníka.

PEUGEOT

Z výrobců lehkých užitkových vozidel patří mezi nejaktivnější poskytovatele servisních programů koncern PSA. Peugeot připravil tři úrovně servisních programů Optiway Garance, Optiway Údržba a  Optiway Servis. Optiway Garance umožňuje zákazníkovi využívat roz-šířené asistenční služby v prů-běhu několika dalších let po  uplynutí záruky a  zároveň kryje náklady na  díly a  práci potřebné k  odstranění všech mechanických, elektrických nebo elektronických závad. Optiway Údržba umožňuje prodloužit smluvní záruku včetně pravidelných servisních prohlídek. Tato smlouva se vztahuje na díly a práce potřebné k odstranění mechanických, elektrických nebo elektronických závad po  uplynutí smluvní záruky a  na  všechny servisní práce v rámci pravidelné údržby vozu předepsané výrobcem. Nejvyšší úrovní servisního programu značky Peugeot je Optiway Servis. Zákazník má pod kontrolou veškeré náklady na  servis a  údržbu, plánované i  neplánované. Ve  všech třech případech je součástí servisních a  záručních balíčků asistenční služba Peugeot Assistance.

CITROËN

Podobně jako Peugeot nabízí tři druhy tzv. předplacených služeb také Citroën. Smlouvy mají název Citroën EssentialDrive BUSINESS, IdealDrive BUSINESS a  FreeDrive BUSINESS. Program EssentialDrive představuje v podstatě prodloužení záruky a asistenční služby až na  5 let. IdealDrive zavádí navíc krytí pro pravidelnou údržbu (díly, práce, maziva) a bezplatnou službu předběžné technické kontroly. Smlouva FreeDrive se týká rovněž výměny a seřízení opotřebených dílů.

FIAT

Tento výrobce má ve  svém arzenálu servisní balíčky Ducato Professional a  Doblo Professional. Zákazník s  balíčkem Ducato Professional získá prodlouženou záruku Komfort Plus na  3 roky/150 000 km, program 3 servisních prohlídek zdarma (Komfort Servis), tříletou nadstandardní asistenční službu Proi  Assist a další služby. Obdobné složení má i  balíček Doblo Professional, u něhož však prodloužená záruka Komfort Plus platí 5 let/100 000 km a  Proi  Assist trvá rovněž po  dobu pěti let. Tři servisní prohlídky zdarma znamenají u typu Doblo v  závislosti na  motoru až 105  000 ujetých kilometrů bez nákladů na  předepsanou pravidelnou údržbu.

FORD

Automobilka s modrým oválem ve  znaku nabízí u  svých řad program FordProtect, což je prodloužená záruka pro vozidla Ford Transit na 5 let nebo 200 000 ujetých kilometrů.

VOLKSWAGEN

Podobný program jako Ford má ve  svém portfoliu i  značka Volkswagen Užitkové vozy, a to v  rámci služeb CarePort. Prodlouženou záruku pro všechny typy značky Volkswagen Užitkové vozy lze sjednat na  jeden až dva roky s  omezením na  100  000/150 000 km nebo bez omezení ujetých kilometrů.