Iveco učí řidiče jezdit ekonomicky

kamion iveco

kamion ivecoHospodárnost provozu je jedním z hlavních témat a priorit výrobců osobních a nákladních automobilů. Žádná technologie však nebude fungovat správně pod vedením špatného řidiče. A právě to si uvědomili představitelé automobilky Iveco a rozhodli se spustit program školení řidičů zaměřený na úspornou jízdu.

Vozidlo může být skvělé, ale pokud za volantem sedí řidič, který jezdí nesprávným stylem,  bude mít ve kterémkoliv modelu nepřiměřeně vysokou spotřebu. Trénink dělá mistra… Proto výrobci trucků nabízí svým zákazníkům speciální školení, zacílená na techniku hospodárné jízdy. Když se podíváme na strukturu celkových nákladů na provoz vozidla v dálkové kamionové dopravě, tak palivo tvoří téměř třetinu. Fixní náklady dopravce neumí ovlivnit, náklady na palivo ano. Je statisticky dokázáno, že řidiči, kteří absolvují školení hospodárné jízdy, sníží spotřebu o 5 až 12%. A to jsou úspory, které pocítí provozovatel vozidla okamžitě.

Společnost Iveco s uvedením nového efektivního tahače ECOSTRALIS automaticky poskytuje k vozidlu též školení Iveco Driver Training. Kurz určený ke zlepšení stylu a efektivnosti jízdy se v České i Slovenské republice provádí ve spolupráci s firmou Dekra Automobil, renomovaným profesionálem v oblasti dopravního vzdělávání. Školení trvá den a řidič získá teoretické a praktické znalosti. Po přípravě na praktickou část absolvuje řidič první jízdu stylem, kterým je zvyklý jezdit. Instruktor jej pozorně sleduje, ale nic nekomentuje a speciální přístroj, napojený na palubní počítač, zaznamenává všechny potřebné údaje: okamžitou spotřebu, průměrnou rychlost, dobu jízdy, délku projeté trasy, průměrnou spotřebu… Vybraná trasa měří obvykle kolem 30 km, na rozdíl od rychlostních komunikací v mezinárodní dopravě se vybírá členitý okruh s technickými sekcemi, který vede také skrz obce, jsou na něm křižovatky, aby se co nejvíce odkryly rezervy řidičů v hospodárné jízdě. Při školení nezáleží na použité soupravě, ale je nutné, aby byla aspoň ze 70% zatížená. Používá se souprava zákazníka nebo předváděcí tahač a předváděcí naložený návěs (v případě akce v Hustopečích, které jsme se zúčastnili, měla souprava 37,5t).

Po první jízdě následuje prezentace školitele zaměřená na faktory, které nejvíce ovlivňují spotřebu paliva u nákladních vozidel. V této části tréninku frekventanti na názorných příkladech vidí, co všechno má vliv na spotřebu jejich tahače s návěsem a které aspekty mohou korigovat ve svůj prospěch, resp. mohou využít ke zredukování spotřeby. Je překvapující, kolik profesionálních řidičů podceňuje například vliv správného tlaku vzduchu v pneumatikách na spotřebu i životnost. Přitom již při podhuštění na 80 % předepsané hodnoty spotřebuje vozidlo o 2 % více nafty a současně se životnost pneumatiky sníží až o 30 %! Ne každý ví, jaký potenciál má kinetická energie, a že 40-tunová souprava rozjetá rychlostí 80 km/h dokáže na rovné cestě pouze vlastní setrvačností projet až 3 kilometry, než se úplně zastaví…Je dobré poznat aspoň základní principy aerodynamiky a její vliv na spotřebu trucků. Při prezentaci se však klade důraz na důkladné vysvětlení filozofie efektivního stylu jízdy, která se dá zjednodušit do několika bodů: jezdit plynule (každá zbytečná akcelerace stojí peníze), maximálně využívat kinetickou energii rozjeté soupravy, optimálně řadit převodové stupně již před stoupáním, správně používat manuální režim automatické převodovky a předvídat situace v provozu.

Následně tyto principy aplikuje řidič ve druhé jízdě. Tentokrát mu již instruktor radí a usměrňuje jej. Na závěr tréninku vypracuje protokol a vyhodnotí obě jízdy a spotřeby. Zpravidla všichni účastníci kurzu dosáhnou výrazné úspory paliva a většinu z nich překvapí také fakt, že ve druhém kole dosáhli vyšší průměrné rychlosti – okruh projeli za kratší dobu.

Hospodárná jízda by měla být jednou z charakteristických zručností skutečného profesionála. Samozřejmě, základní podmínkou úspěchu je, že řidič musí chtít jezdit efektivně a tedy akceptovat filozofii tohoto  stylu a důsledně ji aplikovat. Výsledky z praxe jsou nejpřesvědčivějším argumentem – uvádíme jeden z mnoha příkladů: Při školení na cestách v okolí města Hustopeče, kterého se zúčastnili tři řidiči, zaznamenaly přístroje ve druhé jízdě úsporu od 6,7 do 12,4 %, což znamená redukci spotřeby paliva na 100 km v rozsahu 2,6 až 5,5 litru. Není těžké spočítat, kolik peněz by v jedné pracovní směně ušetřili „pouze“ efektivním stylem jízdy.

Zákazníkům se doporučuje, aby použili vozidla vlastní, kde řidič je navyklý na všechny detaily ovládání a může se soustředit na hospodárnost jízdy. Spolu se svým partnerským dealerem se mohou rozhodnout, jestli ke školení využijí soupravu pripravenou pro Iveco Driver Training. Z pochopitelných důvodů preferují prvou možnost, protože ve svých trucích hned v praxi vidí, jaké rezervy mají jejich řidiči.