Hasící přístroj v autě není přepych

hasici pristroje

hasici pristroje

Přestože řidiči osobních aut hasičáky vozit nemusí, dělají chybu. Investice za pár stokorun může zabránit velkým škodám.

Hasicí přístroj patří v  Česku mezi nadstandardní výbavu (v  některých zemích je součástí povinné výbavy – vyžadují ho například v  Bělorusku, Rusku nebo v  Belgii u  vozidel tam registrovaných). Je tak na  každém motoristovy (správci vozového parku), zda svůj vůz, resp. vozy vybaví hasicím přístrojem.

 

Hasící sprej nikdy nenahradí hasící přístroj

Na  trhu jsou i  tzv. hasicí spreje, které jsou mnohem skladnější a o něco levnější než klasické hasicí přístroje. Motoristé je často kupují v  domnění, že tyto spreje nahradí například dvoukilový hasicí přístroj. Samotná účinnost sprejů je ale velmi malá. Bohužel, spreje jsou navíc náchylné na změny teplot (nesvědčí jim vysoké teploty, které ve vozidle běžně panují přes léto ani mrazy v období zimy), které je tak mohou vyřadit z činnosti.

 

Práškový hasicí přístroj je nejvhodnější

Do  osobních automobilů je vhodný práškový hasící přístroj, alespoň kilový, nejlépe však dvoukilový (vodní ani sněhový se do vozidel nehodí). Kvalitní práškový hasicí přístroj se chlubí překvapivě vysokou účinností. Hasicí přístroj má životnost zhruba dvacet let, přičemž jednou ročně musí projít servisní prohlídkou (ta není v případě soukromého využívání vozidla povinná). Přístroje doporučujeme kupovat v autorizovaných servisech nebo prodejnách. Ceny se pohybují v  případě kilového přístroje mezi 200-400 Kč, přičemž opětovné naplnění v  případě jeho použití vyjde zhruba na 50 Kč/kg.

 

Hasičák mějte při ruce

Pokud tedy již vlastníte hasící přístroj nebo se rozhodnete pro jeho koupi, doporučujeme jeho připevnění například pod sedačkou nebo na dobře přístupném místě v  zavazadlovém prostoru. Pod zavazadly vám nebude pravděpodobně nic platný, v  případě požáru automobilu jde o vteřiny.

 

Požáry se nevyhýbají ani novým vozidlům

Požáry osobních automobilů vznikají z  několika příčin. Nejčastěji se jedná o závady na palivovém systému či různé netěsnosti. Také se objevují zkraty na vodičích akumulátoru. Nezřídka se objevují zkraty po neodborných zásazích do elektroinstalace (např. v  palubní desce atd.). Také je nutné zmínit úmyslná založení nebo samovolná vznícení mastnot od rozehřátého výfuku.Důležité je upozornit, že vzplanutí vozidel kvůli technické závadě se netýká pouze starých vozidel, ale objevuje se i  nových. Každoročně vyjíždějí hasiči k více než dvěma tisícovkám požárů v dopravě, při kterých zemře zhruba čtyřicítka osob. Výjimkou nejsou ani požáry vozidel způsobené dopravní nehodou (za posledních 5 let takto došlo k téměř tisícovce požárů, při kterých zemřelo 175 lidí).

 

Dobré rady na závěr

Při podezření na  požár (kouř, zápach spáleniny) je potřeba rychle zastavit na  bezpečném místě a  vypnout motor. Opusťte vozidlo a s připraveným hasicím přístrojem proveďte vizuální kontrolu. Pokud hoří motorový prostor, nikdy zcela neotevírejte kapotu! Haste nejprve jen s  lehce pootevřenou kapotou motoru, abyste zabránili přístupu vzduchu. Nemáte-li hasicí přístroj k dispozici, lze použít na hašení zasaženého místa deku, kabát, či něco jiného, co by zabránilo přístupu vzduchu a požár se tak nemohl šířit. Toto doporučení platí jen v případě, že se jedná o začínající požár. V případě většího požáru počkejte na příjezd požární jednotky v bezpečné vzdálenosti. Dojde-li k požáru vozidla následkem dopravní nehody, přednost má záchrana lidských životů.