Kdo nabídne víc

nehoda dve auta

nehoda dve autaBitva pojišťoven o klienta neprobíhá pouze na poli pojistek pro klienty ze soukromého sektoru, ale zcela logicky i v rámci flotilového pojištění. Zapátrali jsme po tom, jaká lákadla si pro firmy jednotlivé pojišťovny připravily a jakou mají se změnou pojišťovny zkušenost vybraní flotilové manažeři.


Ze všech stran se na  nás hrne jedna kampaň nabízející výhodné povinné či havarijní pojištění za druhou a  pojišťovny se předstihují ve  slibech, kolik lze přechodem k  jejich společnosti na pojištění automobilu ušetřit. Pokud svádí pojistný trh tuhle bitvu o  jednotlivé zákazníky, ještě větší úsilí vyvíjí jednotlivé pojišťovny u zakázek z  oblasti flotilového po jištění, kdy mohou jediným takovým přesunem získat pod svá křídla hned několik desítek či stovek automobilů.

A  že je zvýšená fluktuace klientů z  řad firem patrná, nám potvrzuje i  Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa: „Fluktuace klientů je dlouhodobě v  segmentu flotilového pojištění vyšší než je průměr a my jsme rádi, že se mám dlouhodobě daří počty flotilových klientů rozšiřovat.“ Větší příchod firemních klientů, kteří dříve žádný produkt pro početnější vozový park nevyužívali, a větší pohyb firem na  tomto trhu nám potvrdili zástupci většiny oslovených pojišťoven a  potvrzuje to i  Petr Milata z  pojišťovny ČSOB: „V  posledním roce zaznamenáváme vyšší příchod firemních klientů. Kmen pojištěných firemních vozidel nám tedy narůstá.“ Zajímavý motiv ke  změně poskytovatele pojištění poté zmiňuje Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa: „Ano, vlivem konkurenčního prostředí dochází v  poslední době obecně k  poněkud zvýšené „rotaci-fluktuaci klientů“, nutno však podotknout, že většinou těch s nepříznivým škodným průběhem. Ti hledají nového pojistitele za shodné resp.i nižší pojistné.“

 

Lepší cena a zajímavější produkt

nehoda trans hospitalNasnadě ale je, že hybným momentem pro změnu pojišťovny bude povětšinou spíše snížení nákladů na pojistku či hledání lepšího nebo obecně výhodnějšího pojištění. „Aktuálně máme svá vozidla pojištěné u České pojišťovny, ale v  minulosti jsme pojišťovnu několikrát měnili,“ popisuje situaci v  Pražské teplárenské Petr Raboch a  pokračuje: „Důvodem změny bylo snížení nákladů na  povinné a  havarijní pojištění, ale nesmím zapomenout ani na  řekněme nadstandardní nabídky v  základu oproti jiným pojišťovnám.“ Na otázku, kdo a jakým způsobem ve  firmě o  změně pojišťovny rozhoduje, odpovídá Petr Raboch následovně: „O změnách pojišťovny rozhoduje představenstvo společnosti, ovšem vždy se jedná o  výběr nabídky z  řádného výběrového řízení.“ Podobné důvody pro změnu pojišťovny popisuje i  Jan Müller ze společnosti RaMont: „Před více než pěti lety jsme využívali flotilové pojištění (včetně havarijního) u nejmenované pojišťovny, ale vzhledem k  naší nespokojenosti s  výší a  způsobem plnění a nedostatečného snižování ceny v  závislosti na stáří vozů jsme přešli na neflotilové pojištění u pojišťovny Uniqua. Tam jsme spokojeni i  s  cenou pojištění, i  s  plněním. Občasně kontrolujeme inzerovanou výši pojistek i u konkurence, ale zatím jsme nenarazili na lepší nabídku.“

 

Dobrá cena, zajímavý produkt

Na  jednotlivé pojišťovny jsme se obrátili i s otázkou, co mohou svým flotilovým zákazníkům v rámci konkurenčního boje nabídnout a  zda-li může zákazník změnou pojistitele opravdu snížit své náklady na  povinné eventuelně havarijní pojištění. Slova se ujímá Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa: „V rámci flotilového pojištění nabízíme tříletý program pro flotilové klienty, kde fixujeme cenu pojištění na tři roky, a k tomu ještě navíc za  tento tříletý program poskytujeme o 10% nižší sazby než oproti klasickému jednoletému pojištění. Novým klientům v rámci flotilového pojištění můžeme kromě velmi exkluzivních sazeb pojištění nabídnout prvotřídní likvidaci v  pojištění vozidel, přehledné vyúčtování v  papírové i  elektronické podobě a hlavně produkty pojištění na  míru tak, abychom pokryli veškerá potřebná rizika pojištění.

Zajímavý produkt pro firemní zákazníky má ale například i pojišťovna Generali: „Naším cílem je nabízet v rám ci flotilového pojištění komplexní produkt, který splňuje požadavky klientů a  zároveň je cenově dostupný. Z  tohoto důvodu jsme od  s  účinností od  srpna letošního roku zatraktivnili havarijní pojištění pro užitková vozidla a vozidla kategorie N1. Tímto krokem vycházíme vstříc především firemní klientele, která vozidla tohoto typu využívá častěji. Našim stávajícím i  potenciálním klientům nabízíme zajímavý produkt povinného ručení, který kromě jiného obsahuje krytí rizika střetu se zvěří a úrazové pojištění řidiče,“ popisuje pro Flotilu tiskový mluvčí Jiří Cívka.

Speciální produkty ale nabízí i další pojišťovny. Kooperativa si pro firemní zákazníky připravila komplexní flotilové programy Easy Fleet, Profi Fleet a  Business Fleet lišící se velikostí vozového parku zákazníka. Vedle speciálních programů nabízí pojišťovna ale firmám i  další bonusy: „Jsou to například karty cestovního pojištění, VIP asistenční karty, úrazové pojištění zdarma apod. Výhodou je rovněž variabilní rozsah krytí u produktů povinného ručení a havarijního pojištění,“ doplňuje Milan Káňa.

Některé další pojišťovny nenabízejí speciální flotilový produkt, ale vydávají se cestou pojištění na míru, jako například pojišťovna ČSOB: „Jeden specifický produkt pro firmy nenabízíme. Každému klientovi připravujeme pojištění jeho flotily přímo na míru. Náš zákazník tak může získat širší rozsah poskytovaných služeb, výbornou péči a  bezstarostnou likvidaci vzniklých škod (tzv. přímá likvidace škod). Tím se dá ušetřit mnoho prostředků. Nesnažíme se o  to, aby jen cena byla rozhodujícím faktorem,“ sdělil nám Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny.

 

Novinka na trhu

nehodaSpeciální a  velmi atraktivní produkt pro flotilové zákazníky si nově přichystala pojišťovna Allianz. Produkt s  názvem Šestý smysl nabízí modifikaci u nás zatím nepříliš úspěšných černých skříněk pro automobily. Společnosti pojištěné u pojišťovny Allianz mají díky této novince možnost získat pro své flotily velmi zajímavý produkt a  učinit tak své zaměstnance za  volantem bezpečnější.

Allianz Šestý smysl je aktivní a  inteligentní systém účinné pomoci motoristům – umí rychle přivolat pomoc a v konečném důsledku zachránit život. Zaznamenává také průběh jízdy a dokáže tak přispět k  odhalení příčin nehody, a  poslouží také jako „hlídač“ proti odcizení vozu. Umožňuje také přivolání pomoci při lehčí nehodě nebo defektu. Umí tedy mnohem víc než černá skřínka, která volá jen v případě nehody automaticky záchranáře.„V kabině vozu je instalovaný „voicebox“ se dvěma tlačítky. Jedno je „nouzové“, které může řidič stisknout při nehodě a jedno „poruchové“, které zmáčkne, když auto na silnici vypoví službu. Každopádně v  obou případech se spojí s  asistenční službou Mondial assistance, kterou Allianz využívá v autopojištění a ta zajistí rychlou pomoc,“ ve stručnosti shrnuje  Radek Baštýř, ředitel flotilového pojištění Allianz.

Šestý smysl pomůže řidičům a potažmo firmám, které jsou vlastníky vozidel, ve třech hlavních případech:

 

Havárie vozu

Při velkém nárazu se vozidlo automaticky spojí s asistenční službou, která je připravena reagovat i  na  ty nejvážnější situace. Pokud se řidič ohlásí sám, dohodne se s  asistenční službou na  dalším postupu – zajištění záchranné služby, odtahu, náhradního vozidla… Pokud se řidič nehlásí, asistence na nic nečeká a automaticky posílá záchrannou službu. Protože „chytrá krabička“ je napojena na  GPS, dostane se pomoc k  raněným bez jakéhokoliv zdržení. Podle odhadů odborníků by se díky ní měl zkrátit dojezd pomoci o 50%.

 

Porucha vozu

Stačí stisknout tlačítko a asistenční služba ví, kde se  řidič s  vozem nachází a  pošle mu potřebnou servisní pomoc. Řidič nemusí hledat číslo na  asistenci, ani  nemusí pátrat, kde právě nechtěně zastavil. Tím, že zmáčkne tlačítko, nejenže celou akci velmi zrychlí, ale ubrání se i „nájezdu“ černých odtahových služeb, které právě na tyto motoristy v nesnázích číhají.

 

Odcizení vozu

Šestý smysl přijde vhod i  v  situaci, které se motoristé obávají snad více než nehody – při krádeži. V tomto případě se spustí aktivní systém přenosu poplachu – vozidlo samo nahlásí, že došlo k  jeho neoprávněnému pohybu mimo určenou dobu. „Šestý smysl lze brát jako velmi účinné zabezpečení proti odcizení. V  případě, že i  přesto bude vůz odcizen, garantujeme klientovi stoprocentní náhradu škody, tedy vyplatíme cenu obvyklou v  době pojistné události pouze s  odečtením spoluúčasti,“ doplňuje Radek Baštýř.

Šestý smysl je nyní připraven pro firmy a  jejich vozový park. Je i  jakousi „černou skříňkou“, takže podle jejích záznamů bude zcela zřejmé, jak nehoda vznikla, v  jaké rychlosti, z jakého směru náraz šel. To umožní firmám posoudit své řidiče a  pojišťovnám lépe řešit jednotlivé případy. Úspěšně tento systém používají motoristé v  Itálii, Francii i ve Švýcarsku. Cena začíná od 4000 korun, roční provoz přijde na  cca 8000 korun. V dohledné době se počítá s nabídkou i  pro privátní klienty. S  rozšířením mezi motoristy se předpokládá pokles ceny