ROZHOVOR: Dbáme na bezpečí našich řidičů

jan ruzek telefonica o2

jan ruzek telefonica o2Jan růžek má ve společnosti telefónica czech republic se svým týmem na starosti více než 2000 vozidel, z nichž většina vozí na přídi znak mladoboleslavské automobilky. ta ve výběrovém řízení zvítězila díky své šetrnosti a úrovni bezpečí.

Kolik má váš vozový park automobilů a jaká je jejich skladba? 

V našem autoparku evidujeme aktuálně 2200 vozidel včetně přívěsů. Většinu tvoří pochopitelně osobní automobily, ale máme i řadu užitkových automobilů a přívěsů. Ty slouží například útvarům kabelové údržby či k televizním přenosům apod. Nejmenší speciály u nás reprezentuje VW Transporter, mezi těmi největšími je skříňové Iveco a Mercedes Sprinter. Sprintery využíváme právě jako přenosové vozy.

Kolik řidičů se podílí na provozu těchto aut?

Řekl bych, že je to asi tak jedna ku jedné, ale určitou část vozového parku evidujeme jako interní půjčovnu. Takže ten počet je poté trochu jiný. Ale v zásadě přes dva tisíce řidičů.

Kolik lidí se o správu takto velkého vozového parku stará?

Můj tým má dohromady jedenáct lidí včetně řidiče top managementu. O fungování fl otily se staráme týmově. Součástí týmu jsou tři kolegové zabývající se metodikou, tedy objednáváním vozidel, řešením pojistných událostí či administrativní agendou spojenou s aktualizací dat o vozidlech v systému. Další dva členové se potom zabývají čistě plánováním a  finanční kontrolou a  zbytek se stará o techniku jako takovou. Ale ne v tom smyslu, že by chodili se šroubovákem v ruce, ale starají se o auta pomocí směrnic, konzultací, řídí náklady nezahrnuté v leasingové splátce a podobně.

Jak často vozy obměňujete?

Obvyklá doba obměny jsou tak 3-4 roky podle způsobu užívání. V závislosti na zařazení vozu se u operativního leasingu nevyplácí pořizovat vozidla na konkrétní kilometrový nájezd nebo jediný zprůměrovaný nájezd, ale fi nancujeme v blocích, říkáme tomu segmentace nájezdů. V  průměru dosahujeme a plánujeme nájezdy v rozpětí 70 – 120 tisíc km.

Jaká je tedy struktura vašeho vozového parku, jaká auta se u vás objevují a jak probíhá jejich přidělování zaměstnancům?

Máme několik úrovní. V zásadě lze říci, že vozy dělíme na referentské a benefi tní. Ty jsou dále rozděleny pořizovací cenou vozu na pět podkategorií včetně našeho CEO. Zatímco referentské automobily zahrnují i užitkové vozy, benefi tní jsou čistě jenom osobáky. Kromě speciálů řidiči mohou užívat vozidla také k soukromým účelům.Většina našeho autoparku je obsazena Škodou Octavia. Střední management má možnost si vybírat v rámci této modelové řady, ředitelé potom v modelové řadě Škoda Superb. Vyšší stupně řízení už mají výběr rozšířen na celou strukturu VW. Nejvyšší kategorie pak nemá omezení, tedy vyjma omezení objemu motoru. To souvisí především s naší snahou šetřit životní prostředí.

Jakým způsobem probíhal výběr automobilky či konkrétních vozů?

Výběr probíhá pravidelně na základě standardního výběrového řízení. Poslední výběrové řízení proběhlo v roce 2005/2006, kdy jsme uzavřeli pětiletý kontrakt právě se společností Škoda Auto. Kontrakt byl na základě dohody prodloužen do roku 2013. Při té příležitosti jsme se dohodli na ještě lepších smluvních podmínkách.

Jaké byla hlavní kritéria zmíněného výběrového řízení?

Na prvním místě je u nás určitě bezpečnost zaměstnance. Automobil tedy musí splňovat řadu bezpečnostních parametrů. V druhém sledu přichází pochopitelně spotřeba pohonných hmot a další složky provozních nákladů. A za třetí je to při autoparku naší velikosti důraz na ekologii reprezentovaný nízkou hodnotou CO2. Samozřejmě nelze opomíjet pořizovací a zůstatkovou cenu vozu a možný způsob financování.

Jaké financování tedy u vašich vozů využíváte, máte všechny vozy na operativní leasing? Jak jste k tomuto rozhodnutí dospěli a  provádíte si nějaké vlastní propočty u různých druhů financování?

Máte pravdu, většina našich vozů je na operativní leasing. Když hodláme v  nějaké kategorii pořizovat automobil, většinou si děláme srovnání koupě na úvěr, operativní leasing a další. Zatím nám vždy vyšel jako nejvhodnější řešení právě operativní leasing. Spolupracujeme s několika společnostmi. Nejvíce máme zastoupeny produkty společnosti Arval, ale máme vozy i od Leaseplanu aj. Ale možná nás v tomto směru čeká řada změn, jelikož jsme v rámci koncernu Telefónica zapojeni do celoevropského projektu, jehož cílem je využít synergie v  oblasti vozového parku a jeho řízení v rámci celé naší společnosti.

Takže nejenom způsob financování, ale i volba automobilů či dalších prvků správy?

Ano, přesně tak. Ale jsou to zatím jen náznaky a první krůčky. Ambice jsou například i na jednotné dodavatele pohonných hmot a další. Ale zde je nutné přihlédnout k faktu, že na sebe budou působit různé tržní podmínky i firemní kultury, které se chovají odlišně. Stejně jako celý automobilový trh. Bude to hodně těžké, ale je to teď naše hudba budoucnosti.

Už jsme to možná naťukli u kritérií výběru aut, jaká je skladba vašich vozů z pohledu benzinových a naftových motorizací a přemýšleli jste nad alternativními palivy, elektromobily či hybridními vozy?

Asi 95 % naší flotily tvoří diesely. Ten důvod je samozřejmě nasnadě, je to především nízká spotřeba, kdy se při našich kilometrových výkonech jasně investice do dieselu vyplatí. S ekologickými případy rádi experimentujeme, ale ta problematika je zatím poměrně složitá a v této zemi nemotivující. Aktuálně máme v našem parku pouze jediný hybridní vůz, kterým je Lexus RX450h .O jiných variantách jsme poměrně často diskutovali, ale v momentě propočtů TCO jsme od nich upustili.

To je možná pravda u elektromobilů či hybridů, ale co takové CNG nebo LPG?

Máte pravdu, takové CNG už dává smysl. Navíc automobilky již vyrábějí tyto pohony přímo z výroby. My jsme dokonce podstoupili i hluboké diskuse s RWE a byli na prohlídce VW Passat s CNG. Tady ani ty vstupní investice nejsou tak vysoké, nicméně o zavedení těchto vozů do našeho autoparku jsme prozatím více neuvažovali. Hustota pokrytí čerpacích stanic není až tak velká. A ano, možná tu je i jakási psychologická bariéra.

Prozatím se přesto zaobíráme spíše restrukturalizací vozového parku od roku 2006, což se poměrně daří. Spojovali jsme dvě úplně rozdílné firmy s rozdílným autoparkem a od toho se celá šestiletá dráha, kterou máme za sebou, odvíjí. A přitom myslíme i  na  ekologii. V  rámci klasických technologií se při zachování finanční efektivity snažíme omezovat CO2 na minimální možnou úroveň, kterou nám výrobce nabízí. Také zvažujeme implementaci nových technologických řešení jako start-stop systém či rekuperace brzdné energie.

Dotkla se vás nějakým způsobem ekonomická krize? Snižovali jste počet aut?

Tahle firma se určitým způsobem stále vyvíjí, takže pokud jsme optimalizovali vozový park, tak jsme tak nečinili z hlediska krize. Největší redukce byla spojená se změnou organizace práce v technické divizi. Tím došlo k tomu, že určitá část prací byla vyvedena mimo firmu, což muselo mít samozřejmě dopad na náš vozový park.

Využíváte u svých aut nějaký monitorovací systém?

Využíváme vlastní produkt, který je prodáván i našim zákazníkům. Tento systém se jmenuje O2 Car Control a nepoužíváme ho jen po technické, ale i marketingové stránce. Smyslem systému je primárně monitorovat provoz vozidla, stahovat data o ujetých km a o stavu paliva v nádržích. V dnešní době se tento produkt samozřejmě vyvíjí a jeho součástí by měla být i klasická navigace, takže řidič bude mít k dispozici jak navigaci, tak dispečerské řízení. Nicméně v našich vozidlech jej používáme především jako elektronickou knihu jízd. Řidič přepíná na soukromé či služební účely a pak má k dispozici výkazy, které jsou online propojené s ERP systémem, ve kterém vedeme veškeré účetnictví atd. Řidič ve výkazu posléze pouze zkontroluje, co a jak ve vozidle vykázal, doplní účel jízdy, zkontroluje importované hodnoty čerpání z tankovacích karet a odešle výkaz ke zpracování. Toto řešení nám a především všem našim řidičům spoří spoustu času při plnění zákonných povinností.

Řešíte nějak konkrétní spotřeby aut, potažmo řidičů? Jaké jsou odchylky reálných spotřeb od průměrných hodnot udávaných výrobcem?

Z našich dat vyplývá, že ti lepší řidiči dosahují o cca 10% vyšší spotřebu, než jakou uvádí výrobce ve svých tabulkách u hodnoty průměrné spotřeby. Kdo dosáhne výrazně více jak 15%, stává se předmětem zkoumání. Ale v zásadě jsme v tomto ohledu s našimi zaměstnanci, či chcete-li našimi řidiči, docela spokojeni.