Ovlivněte výši svého pojištění

nehoda dve auta

nehoda dve autaTušíte, jaké faktory mají vliv na cenu vašeho povinného ručení? A víte, že její výši můžete ovlivnit?

Na  začátek je dobré si uvědomit, že doba, kdy o výši pojistného primárně rozhodoval pouze fakt, zda se je předmětem pojištění tahač, nákladní nebo osobní vozidlo, je již dávno minulostí. Pojišťovny sice stále vycházejí z historických poznatků a selektují vozidla do určitých kategorií, ovšem faktorů, které ovlivňují výši pojistného je podstatně více.

Obvykle se s nimi lze již několik let setkat u retailového povinného ručení, kde většina pojišťoven při stanovení pojistného zohledňuje také místo trvalého bydliště pojistníka, jeho věk, nebo stáří vozidla. Řada pojišťoven proto upravila výpočet pojistného u povinného ručení tak, aby zohledňoval co nejvíce faktorů, které mohou mít pozitivní vliv na výši pojistného. „U naší pojišťovny je díky těmto opatřením cena povinného ručení ve výsledku pro každého řidiče individuální. Vychází z detailního pohledu na klienta a společně s důslednou kontrolou vyježděného bonusu z databáze ČKP maximálně zvýhodňuje všechny zkušené a dobré řidiče. Ti u nás tak mohou ušetřit až 80% oproti základním sazbám,“ říká Jiří Cívka, tiskový mluvčí pojišťovny Generali.

Velmi podobná selekce ale probíhá i u flotilového pojištění, byť výše pojistného zde není závislá na tolika proměnných. „Názor, že pojišťovny stanovují flotilové pojistné pouze podle druhu vozidla, je už dnes přežitkem. Využívaným nástrojem je databáze České kanceláře pojistitelů, která eviduje pojistná plnění včetně škodních rezerv,“ pokračuje Jiří Cívka.

Při výpočtu pojistného je ale dále zohledněn například počet pojištěných vozidel a počet škod. Za pomoci těchto faktorů je pojišťovna schopna stanovit výši pojistného odpovídající škodám, které firma svými vozidly způsobila v předchozích letech.

Na výši pojistného se podepisují i další faktory. Dobrou zprávou je, že stále roste význam faktorů, které je firma schopná ovlivnit a  potlačovány jsou faktory, se kterými firma nehne. Dobré je tak dbát na správné nastavení firemní kultury a pravidel škod, pravidelná školení či nastavení sankcí pro problémové řidiče. Velkou roli hraje i předmět podnikání či propojištěnost firmy: „Směřování všech pojištění firmy k  jedné pojišťovně je z pohledu úspory nákladů optimální volbou. Jednak získává výhodnější sazby na pojištění a také má menší pravděpodobnost navýšení pojistného z  důvodu nepříznivého škodního průběhu na jedné ze smluv,“ uzavírá toto téma Jiří Cívka z pojišťovny Generali.