ROZHOVOR: Správná struktura vozového parku nám pomáhá šetřit

ctirad fischer kooperativa

ctirad fischer kooperativaCtirad Fisher má ve společnosti kooperativa pojišťovna na starosti více než 500 vozidel. Řešit musí především jejich provozní náklady. k tomu mu v současné době pomáhají vozy z produkce domácí automobilky a efektivní GPS monitoring.

Jak velký vozový park spravujete a kolik řidičů se na provozu těchto aut podílí?

V rámci celé skupiny VIG ČR jezdí okolo 700 vozidel. Moje přímá odpovědnost jez  cca 550 vozidel. Jedná se především o osobní vozy, máme i několik pick-upů. Obecně rozlišujeme kategorie referentská vozidla, vozidla pro střední management a vozidla pro top management.

Kolik lidí se o správu vozového parku stará a na jakých pozicích? Za co všechno jsou tito lidé zodpovědní?

V rámci přímé odpovědnosti se přímou správou vozového parku zabývají tři osoby. Na správě parku se za regiony částečně podílejí i lokální ekonomické útvary, neboť náš vozový park je rozložen po celém území ČR. Pracovní náplní osob přímo odpovědných za vozový park je pořizování a registrace vozidel, jejich pojištění, prodej a odhlašování, agenda spojena s vyúčtováním PHM, opravy vozidel a řešení škodních událostí. Usnadněním práce bylo zavedení elektronické knihy jízd, tj. exportu dat z GPS do systému na správu vozového parku.

Jak je vaše flotila strukturovaná podle pracovních pozic?

V oblasti referentských vozidel máme tři kategorie související s nájezdem kilometrů. Zde panují jasná pravidla a jednotná barva s polepem. V oblasti vozidel pro střední management máme jednu jasně definovanou kategorii, nicméně je na výběr ze čtyř barev, dvou typů karoserií a dvou typů motorů. Pro vozidla top managementu máme pravidla velmi podobná těm u středního managementu.

Jak často vozy obměňujete? Kolik kilometrů automobily za tuto dobu najezdí?

V současně době máme plán obnovy postavený na 5 let nebo 125 000 km, ale současně musíme hlídat i plán investic pro nákup a obměnu vozidel.

Jak řešíte prodej ojetých vozů, dáváte automobily na protiúčet nebo využíváte autobazarů či si automobily prodáváte sami?

Vozidla prodáváme sami, a to především vlastním zaměstnancům. Pouze malá část jde do internetové aukce.

Jakou značku automobilů využíváte a co rozhodovalo při jejím výběru?

V první řadě jde o to, jak je daná značka vozidel pro společnost vhodná. My v současné době užíváme automobily Škoda, které strukturou vozidel a ostatními parametry vcelku dobře kopírují požadavky naší společnosti na vozový park. Přechodem na vozidla Škoda nám prokazatelně klesly náklady na provozování vozového parku i spotřeba PHM, takže jsme v současné době spokojeni. Při výběru vozidel je pro nás důležitý počet servisních míst na území ČR, protože některé automobilky sice nabízejí zajímavé podmínky, ale pokud musíte do servisu jet 50-80 km, tak to úplně mění náhled na vozový park a ekonomiku.

Jakou součást vašeho vozového parku tvoří benzinové a jakou diseselové vozy?

Dieselové motory jsou v naší skupině užívány pro vozidla s vyšším nájezdem kilometrů, a to platí jak pro referentské vozy, tak i pro vozidla pro střední management.

Od středního managementu si uživatelé mohou zvolit mezi dieselovými či benzínovými motory. Já sám preferuji diesel.Přemýšleli jste i o nějakých alternativních palivech a jaký je váš názor na ekologická auta obecně?

Určitě. Naše společnost nyní buduje novou centrálu v Karlíně, která usiluje o získání „zeleného certifikátu LEED“, kde je užívání alternativních pohonů podmínkou. Proto již nyní plánujeme nákup elektromobilů i elektrokol. Já sám jsem názoru, že bychom tato vozidla mohli do budoucna doplnit vozidly CNG, neboť množství zplodin je výrazně nižší. V současné době je zatím omezujícím faktorem možnost „dotankování“ alternativních paliv. U elektromobilů je to docela silně limitující parametr. Počet nakupovaných elektromobilů je zatím malý, takže podmínky jsou standardní.Jak motivujete řidiče, aby jezdili úsporně?

Sledujete například bodová konta vašich řidičů?

Zásady ekonomické a úsporné jízdy máme dokonce zakotveny ve směrnici o vozovém parku a řidiči jsou v rámci pravidelného e-learnigového školení testováni i na tato pravidla. To samé platí o nehodovosti. Jsme názoru, že zatím tyto parametry jsou v normě a žádná zásadní opatření nemusíme přijímat. Pokud zaměstnanci mají možnost si vozidlo odkoupit, chovají se k němu jako k vlastnímu a zacházejí s autem šetrně. Bodová konta nesledujeme, ale pokud by takový případ nastal, museli bychom to řešit ve spolupráci s personálním úsekem. 

Zajímavostí v naší firmě a možná jakýmsi benefitem je i to, že nejlepšího obchodníka měsíce oceňujeme přidělením vozu SUV, modelem Kia Sportage.

Zasáhla váš vozový park finanční krize? Snižovali jste stav či počet automobilů?

Ano, i na nás, tak jako na ostatní společnosti, krize dolehla. Vozový park byl snížen o desítky vozidel a velice pečlivě zvažujeme požadavky na eventuelní rozšíření vozového parku. Součástí opatření bylo zavedení systému GPS do správy vozového parku a parametry z GPS jsou užívány pro kontrolu efektivního využití vozového parku.

Jakým způsobem ještě řešíte snižování nákladů na provoz vaší flotily? Chystáte nějaká další úsporná řešení?

Vedle využití GPS monitoringu, který vcelku efektivně ukáže dodržování parametrů při jízdě, se aktuálně snažíme vozidla co nejvíce efektivně využívat, v čemž je vcelku zajímavý potenciál úspor. Dalším je výběr vhodných dodavatelů na  služby (servis, pneu apod.). Vozový park jsme již snižovali, jednalo se o desítky vozů a na optimalizaci stále pracujeme, to je vlastně trvalý úkol. Přechodem na vozidla Škoda nám navíc klesla spotřeba. Jednou z možných alternativ, kde bych viděl úspory, je využití vozidel ve verzi „City“, protože v našich vozidlech se pohybujeme především v zastavěných oblastech, kde řidič jezdí sám nebo ve dvou. Zde by malolitrážní motory v malém autě opět mohly pomoci jít dolu se spotřebou a mohly by klesnout i servisní náklady.

Jaký monitorovací systém GPS využíváte?

Užíváme systém společnosti CCS, provázaný na systém správy vozového parku SPZ od společnosti Milk Computers.

Jakého financování pro váš vozový park využíváte a přemýšleli jste o operativním leasingu?

Vozidla nakupujeme napřímo. Operativní leasing jsme zvažovali, součástí zmiňovaného výběrového řízení byla i poptávka po službách OL, ale podmínky zatím pro nás nejsou aktuálně příliš výhodné.

Využíváte flotilových programů některých servisních sítí?

Ano, využíváme. Pro servisy v  záruce zásadně využíváme značkových servisů a pro vozidla po záruce i alternativních servisů. Drtivá většina užívaných servisů jsou tzv. smluvní servisy, tj. servisy, které poskytuji služby naší pojišťovně v oblasti oprav havarovaných vozidel.

Zajímavou otázkou vzhledem k  zaměření vaší společnosti je otázka na pojištění vozů. S jakou pojišťovnou v současné době spolupracujete?

Ano, tato otázka je trochu úsměvná. Vozidla samozřejmě pojištěná máme, ale nemohou být pojištěna u nás. Máme je pojištěna u ČPP, a to včetně havarijního pojištění.