KOMENTÁŘ: Michal Pecina z ČSOB – Servis a údržba vozidel

michal pecina csob leasing

michal pecina csob leasingSpolečnost ČSOB Leasing v rámci operativního leasingu spravuje více jak 7000 kontraktů vozidel. Jednou z  hlavních částí správy takové flotily je proces SERVIS A ÚDRŽBA VOZIDEL.

Jedná se o  komplexní řešení včetně kontroly servisních úkonů jednotlivých vozidel a jejich provozu. V  rámci uzavřené kalkulace operativního leasingu je veškerý servis a  údržba po  dobu kontraktu v  režii leasingové společnosti, klient  má  tuto  službu  jako součást leasingové splátky. To znamená, že  veškeré  platby  za  dané  opravy  jdou za  pronajímatelem vyjma pojistných událostí, resp. dané spoluúčasti z pojištění a platby za prokazatelné poškození ze strany nájemce.

Výhoda uzavřené kalkulace krom zajištění předem definované ceny za servis v  rámci kontraktu je nepochybně také jasná kontrola servisních úkonů ze strany leasingové společnosti, možnost servisování v  rámci široké sítě autorizovaných servisních středisek jednotlivých značek vozidel v celé České republice. ČSOB Leasing má v tuto chvíli více jak 900 smluvních partnerů všech možných značek.

Využití v  rámci operativního leasingu je nejen výhoda ve využití široké sítě smluvních partnerů, ale především dalších doplňkových služeb, které díky velikosti ČSOB Leasingu jsou klientům přes partnery nabízeny.

To co bylo v minulosti tzv. VIP servisem, je dnes klientům poskytováno v rámci nastaveného standardu. Jedná se například o  službu „pick up servis“ která spočívá ve vyzvednutí vozu u klienta a následně po opravě také vrácení vozu zpět do sídla či jiného místa dle přání klienta. V  rámci každé opravy je vozidlo našich klientů vždy umyto a provedena  vizuální  kontrola  ostatních  částí vozidla.

V  případě,  že  klient  chce  využít  náhradní vozidlo po dobu pravidelné údržby, je ve  většině případů toto vozidlo poskytnuto zdarma a  v  případě dlouhodobější opravy za zvýhodněné podmínky leasingové společnosti. V  případě,  že  klient  naší  společnosti využívá  otevřenou kalkulaci operativního leasingu, tj.  celkové servisní náklady  proti zaplaceným zálohám s  následným vyúčtováním,  jsou  mu  samozřejmě  poskytovány všechny výše uvedené služby a  navíc klient využívá velkoodběratelské servisní slevy naší společnosti v jednotlivých servisních místech po celé ČR.

Nezanedbatelnou výhodou řešení servisu a  údržby v  rámci operativního leasingu jsou také tzv. kulance, které jsou naší společnosti poskytovány ze strany importérů a výrobců jednotlivých značek na našem trhu. Principem kulance je spoluúčast výrobce na  opravách po  záruční době jednotlivých vozidel.

Nedílnou součástí servisování a  údržby vozidel je také zajištění a řešení pneu. I v této oblasti využívá klient široké sítě smluvních partnerů a bezkonkurenčních finančních podmínek, které má ČSOB Leasing dojednány se svými partnery. Další doplňkové služby jsou již dnes i  v  rámci pneuservisu naprostým standardem.

 

MICHAL PECINA
Customer Service manager FSL,
ČSOB Leasing

MICHAL PECINA

Customer Service manager FSL, ČSOB Leasing