ROZHOVOR: Testujeme a vyhodnocujeme provoz na zemní plyn

petr samohyl samohyl

petr samohyl samohylFirma Samohýl a.s. provozuje velkoobchod s  veterinárními léčivy, chovatelským sortimentem a  krmivy, ale svým zákazníkům poskytuje i logistický a dopravní servis. To vše obhospodařuje s  82 vozy, mezi které stále více pronikají vozy spalující zemní plyn. Na otázky odpovídal generální ředitel a předseda představenstva firmy Petr Samohýl.

Jak velký vozový park vaše firma spravuje? Jaká je jeho skladba a  jaký typvozů převažuje?

V  současné  době  má  naše  společnost celkem 82 vozů, rozděleno na dvě základní skupiny, osobní a užitkové vozy. V případě  užitkových  vozů  jsou  zde  dodávky a skříňová nákladní auta od 6,5 t do 16 t celkové hmotnosti.

Kolik lidí se o správu vozového parku stará a na jakých pozicích?

Vozový park má na starost správce vozového parku, který je součástí týmu dispečerů. Samozřejmostí je jejich vzájemná zastupitelnost.

Jak často vozy obměňujete? Kolik kilometrů automobily za tuto dobu najezdí?

U  osobních  vozů  jsou  podmínky  pro výměnu individuální. V případě užitkových vozů je nejčastějším kriteriem pro obměnu právě celkový počet ujetých kilometrů, přičemž během provozu stále sledujeme celkové náklady. V  průměru mají  tyto  vozy  při  vyřazování  nějakých 600 tisíc kilometrů. Ostatně při průměrných ročních nájezdech 80 tisíc kilometrů se rozhodně nevyřazují žádné staré vraky. Vyšší nájezd užitkových vozů při vyřazení vyžadujeme i z důvodu potřeby rozpuštění dodatečných investic v podobě izolace a  chlazení nákladového prostoru, které jsou dnes v  našem provozu nezbytné.

Jakou značku či značky automobilů preferujete?

Sázíme na vlastní zkušenost a tu máme s více jak desítkou značek aut v provozu. U  osobních aut však dominuje domácí  značka  Škoda.  Užitková  auta  ovládla v našem vozovém parku značka Renault, kde nám vycházel zajímavě poměr užitné hodnoty a ceny.

Kdy vás napadla myšlenka provozovat vozy na zemní plyn?

Důležitým impulsem byla zpráva o  usnesení naší vlády v  roce 2005, kdy se zavázala ke stabilizaci spotřební daně na CNG. Ta měla být následně až do roku 2011 nulová, s  plánovaným pozvolným nárůstem v letech 2012 až 2020. Smutné na tom je, že to byla ze strany státu poslední pobídka k  rozšíření CNG technologie a  ani státní správa od  té doby rozhodně nešla v tomto příkladem. Přechodné období nulové spotřební daně nebylo využito k  výraznějšímu nárůstu CNG vozidel a to jistě souvisí i s celkově nízkou podporou ekologických vozidel ze strany státu.

Jak dlouho nyní tyto vozy provozujete a můžete zhodnotit vaši zkušenost s těmito auty?

vozovy park samohylNáš první „zkušební“ vůz jsme pořídili hned v roce 2006 a bylo to užitkové Fiat Doblo. Testujeme dále a  postupně  jsme  pořídili  vozy  značek  Mercedes, Opel, VW a  Iveco. Všechny naše vozy spalující CNG vykazují proti standardně používaným palivům velmi zajímavé úspory. Proto jsme se rozhodli investovat do vlastní plnicí stanice a náš vozový park CNG stále rozšiřujeme Nová, u nás stále ne příliš známá technologie CNG však s  sebou přináší i  svá úskalí. Setkáváme se např. stále s nedostatkem zkušeností servisních středisek, které v případě poruch mohou mít za  následek delší odstávku vozu. Nevýhodou vozů spalujících zemní plyn je i  jejich omezený výběr na  trhu, často nižší dojezd a  třeba i  nemožnost pořízení osobního vozu s pohonem 4×4. Jinak však hodnotíme provoz CNG vozidel pozitivně. Širší zhodnocení našich zkušeností v  této problematice přesahují rámec tohoto článku, celkové shrnutí našich poznatků bychom chtěli udělat na jaře 2013.

Na kolik vyjde pořízení vlastní plnicí stanice?

My v  současné době provozujeme tzv. pomaluplnicí stanici, což je kompresor, který plní CNG do vozidla v řádu hodin. Je to řešení pro omezený počet vozů, výhodou může být komfort odjezdu s plnými nádržemi „ze dvora“ a cena zařízení. V  tomto případě se podle výkonu kompresoru pohybuje investice mezi 100-600 tis.Kč.

Zasáhla nějak váš vozový park finanční  krize?  Snižovali  jste  stav  či počet automobilů?

Finanční krize zasáhla náš vozový park asi stejně jako každé jiné odvětví, a to hledáním úspor a požadavky na sní-žení nákladů. CNG technologie může být jedním z řešení jak toho dosáhnout, určitě však ne jediným. Počet vozů jsme rozhodně nesnížili, v  našem oboru je nutné udržet maximální míru služeb zákazníkovi.

Kdy u  vás proběhla poslední velká obměna vozového parku?

Poslední velkou obměnu vozového parku  jsme  měli  na  přelomu  let  2006 a  2007, kdy jsme pořizovali najednou sedm dodávek a  následně naše největší 16 t vozidlo