Do roka začnou obce zavádět nízkoemisní zóny

zony

zonyVe středu 6. února  schválila vláda podmínky, za kterých mohou česká města a obce zakázat vjezd do svých center automobilům, které nesplňují emisní limity. Ostatní budou za vjezd platit formou vinět.

Tento krok ovlivní řadu majitelů starších automobilů nebo vozidel bez katalyzátorů, která nesplňují žádnou z evropských norem. Podle údajů Sdružení automobilového průmyslu je takových vozidel zhruba osm set tisíc. Pokud se vám toto číslo zdá hodně veliké, máte pravdu – průměrný věk motorového vozidla v ČR dosahuje téměř 14 let. Vozidla starší 15 let (kterých u nás jezdí 1,5 milionu)  si za sklo nevylepí buď žádnou, nebo červenou vinětu, která označuje druhou nejhorší emisní kategorii. To bude v konečném důsledku pro tato vozidla znamenat zákaz vjezdu do center měst. Označení nízkoemisních zón by mělo vycházet z emisních norem, které vozy splňují. Normu Euro 1 z velké většiny plní auta od roku výroby 1993, Euro 2 pak cca od roku 1997. Euro 3 pak splňují vozy vyrobené v roce 2001 a Euro 4 automobily od roku 2006.
Již zmiňované Sdružení automobilového průmyslu si od této novinky slibuje větší obnovu vozového parku. „ Předpokládáme to, protože majitelé těch nejstarších aut, která nemají nárok na žádnou plaketu, si pořídí vůz aspoň o trochu novější, který se vejde aspoň do té druhé nejspodnější emisní kategorie s červenou známkou,“ říká Antonín Šípek z SAP.

A která města toto rozhodnutí vlády uvítala? Určitě půjde o ta největší, jako jsou Praha, Plzeň, nebo Karlovy Vary. Řada měst o zavedení nízkoemisních zón uvažuje několik let. Například v Praze by podle informací z magistrátu mohla být zóna vyhlášena v roce 2014. Vše závisí na výsledcích studie, kterou v současné chvíli magistrát zpracovává. Její součástí bude návrh zón v několika variantách a vyhodnocení vlivu na dopravní zátěže, emise a ovzduší. Podobný postup, tedy zpracování studií, zvolí i ostatní města. Platí ale, že města a obce se při zavádění nízkoemisních zón rozhodují sama a nikdo je nebude k tomuto kroku nutit.

Podnikatelé se zavedení emisních zón příliš bát nemusí. Většina vozových parků je ve stáří do sedmi let. Navíc si firmy mohou vyjednat výjimku, pokud by omezení provozu v nízkoemisní zóně výrazně ohrožovalo či znemožňovalo jejich podnikání.

Emisní viněty jsou rozděleny do tří kategorií. Vozidla s dieselovým motorem vyrobena před rokem 1997 a benzínové automobily s datem uvedení do provozu před rokem 1993 nebudou mít žádné označení. U novějších vozidel pak půjde o známku červenou, popř. žlutou. Vozy nejvíce šetrné k životnímu prostředí budou mít vinětu zelené barvy. Při přidělování vinět hraje ale roli nejen stáří vozidla, ale i typ motoru, nebo udávané emisní normy. Nejlépe na tom budou vozy na LPG, CNG, nebo hybridy společně s elektromobily. U motocyklů pak bude rozhodovat výhradně jejich stáří. Viněta se bude prodávat na obecních a městských úřadech za částku 80 Kč.

Nízkoemisní zóny budou označeny dopravními značkami se zákazem vjezdu a dodatkovou značkou znázorňující výčet známek, s nimiž lze do zóny vjet. Policie bude však řidiče kontrolovat až po uplynutí 12 měsíců od začátku platnosti zón. Případný přestupek se pak bude posuzovat jako porušení zákazu vjezdu s pokutou do dvou tisíc korun.