Jsou vaše osobní data v bezpečí?

palub sys

palub sys

Po nedávném exkurzu do současné reality palubních informačních systémů nabízíme krátký pohled na bezpečnostní aspekty problematiky ukládání citlivých dat v dnešních autech.

Ačkoli moderní technologie znamenají pro řidiče značné zpříjemnění cestování a usnadnění života za volantem, data uložená v paměti většiny využívaných informačních systémů představují také určité riziko, neboť doposud neposkytovala tak podrobný přehled o našich aktivitách. I přesto, že jsou v rámci automobilového průmyslu technologie s internetovým připojením ještě v plenkách, poměrně vysoké procento fleetových vozidel obsahuje značné množství zneužitelných informací – např. telefonní adresáře a kontakty získané přes Bluetooth, nebo informace o destinacích, které vozidlo navštívilo za svou dosavadní existenci, uložených v paměti navigačních systémů.
David Thomes ze společnosti Auto Intelligence se zabývá vyšetřováním podvodů souvisejících s únikem dat z automobilů. K uvedené problematice říká: „Ve většině případů, se kterými jsem se při vyšetřování úniku dat setkal, se jednalo o nepovolený přístup k údajům poté, co bylo auto předáno k užívání novému majiteli. Většinou ani nešlo o případy, kdy se jednalo o nepovolený přístup k údajům bez vědomí jejich vlastníka, nový majitel zkrátka jen bez zájmu škodit s koupí vozidla snadno získá „zapomenuté“ údaje předchozího majitele. Nicméně případy, kdy byla data z auta ukradena cílevědomě za nějakým nekalým účelem, jsou také známy.“ palub sys
A nejen tato hrozba nedá mnohým řidičům spát – existují i případy, kdy pomocí údajů ze satelitní navigace nový majitel zpětně vystopoval původního majitele vozidla. Toto je také zásadní téma pro manažery vozových parků, a ponechává prostor pro podniknutí patřičných právních kroků aby data byla důkladně zajištěna, popř. smazána. Nesprávné či nedostatečné zajištění likvidace starých údajů a dat po předchozím majiteli vozu představuje nedořešený problém, který může ve svém důsledku znamenat pro majitele firem ohrožení žalobou, pokud by se touto problematikou začal zaobírat nějaký přičinlivý právník. Přinejmenším by vozové parky měly zavést pravidelný režim „čištění“ dat a to při každé výměně majitele vozidla, nicméně diskuze a návrhy na toto téma jdou ještě dále.
Vůbec nejlepším řešením je, aby při předávání vozidla řidič podepsal prohlášení o likvidaci všech osobních dat z vozidla, případně potvrzení o tom, že u odstranění dat pověřeným pracovníkem společnosti byl osobně přítomen.
Prozatím je to spíše problém budoucnosti, ovšem v momentě, kdy se technologie v automobilech stanou běžnou záležitostí, se může rapidně rozšířit. Thomes poukázal na výsledky studie americké agentury API, která ukázala, že na celém světě je již přes 5,7 milionu vozidel, která využívají internetové připojení. Očekává se, že do roku 2017 se tento počet zdesetinásobí na nějakých 60 miliónů, z nichž přes 80% budou tvořit nová auta prodaná v Evropě.
Protože množství dat uložených ve vozech stále vzrůstá, je vysoce žádoucí vznik právní úpravy, podle které se bude následně s daty zacházet. Kdy se ale kýženého předpisu dočkáme je podobně jako v mnoha dalších otázkách automobilové problematiky přinejmenším ve hvězdách.