Řidiči firemních vozidel představují vyšší riziko

nehoda

nehodaZ průzkumu anglické pojišťovny Direct Line a neziskové organizace Brake vyplývá, že více jak třetina firemních řidičů si během jízdy čte nebo posílá textové zprávy. Každý šestý dotázaný řidič či řidička dokonce přiznala, že se během řízení zvládne nalíčit nebo oholit.

Průzkum ukázal, že řidiči z povolání mají k těmto nešvarům daleko blíž než běžní řidiči. Ve Spojeném království připadá z celkového počtu jízd více jak 30 % na jízdy profesionálních řidičů a podle vládních statistik je při těchto jízdách o 40 % větší pravděpodobnost dopravní nehody než při jízdách ostatních řidičů.
Podle statistik domácí pojišťovny Kooperativa způsobili v roce 2012 nejvíce škod řidiči z Prahy, kde jezdí firemních vozidel nejvíce hlavně díky koncentraci velkých firem. „Pražští řidiči našim statistikám poslední tři roky dominují. Druhou nejhorší bilanci měli v loňském roce řidiči z Jihomoravského kraje, kteří způsobili přes 7 tisíc škod a na třetím místě jsou řidiči ze Středočeského kraje s necelými 7 tisíci škodami, přičemž v roce 2011 bylo u těchto dvou krajů pořadí opačné,“ upřesňuje Milan Gregor, ředitel Centra likvidace pojistných událostí v pojišťovně Kooperativa.
A jak vnímá vztah firemních a soukromých vozidel k nehodovosti Česká Pojišťovna? „Výše plnění je proti retailovým klientům vyšší. Důvodů je několik, především hrají roli finančně výrazně náročnější opravy a také vysoká četnost pojistných událostí. Je to dáno tím, že flotilově pojištěná vozidla se v provozu pohybují výrazně častěji (někdy téměř permanentně jako například u vozidel hromadné dopravy), a tak je riziko nehody nebo jiného poškození poměrně vysoká,“ říká Jan Marek z ČP.
Někdy je však složité oddělit profesionální řidiče od těch ostatních, zvláště pokud při výkonu své pracovní činnosti využívají svůj vlastní automobil. Organizace Break zveřejnila novou příručku pro fleetové manažery tzv. šedých flotil (jedná se o soukromá vozidla majitelů, nebo zaměstnanců využívaná pro firemní účely). Ve Spojeném království je průměrný věk automobilů z šedých flotil zhruba 7 let – to je o 3 roky více, než je věkový průměr vozů vlastněných přímo firmami v momentě jejich následného prodeje.
Podobným tématem se zabývala i Národní rada dopravy v Austrálii. V loňském roce vydala zprávu, ve které informuje, že smrtelné úrazy při dopravních nehodách tvoří až polovinu všech smrtelných pracovních úrazů a 15 % ze celkového počtu lidí, jež na silnicích během roku zahynou. Zpráva rovněž ukazuje, že firemní řidiči najedou v průměru dvakrát větší vzdálenost než ti soukromí, a že při tom způsobí o 50 % více nehod. 
V této souvislosti je vhodné připomenout, že zaměstnavatel má v ČR povinnost zajistit firemním řidičům školení.  Zákoník práce ukládá v § 103 odst. 2 zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána. Konkrétně se jedná mimo jiné i o „dopravní předpisy“. Mezi dopravní předpisy patří zejména zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a jeho prováděcí vyhlášky, dále potom nařízení vlády č.168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.