Stárnou české firemní autoparky?

Západní Evropa hlásí nový trend – v reakci na ekonomickou nejistotu prodlužují některé firmy obvyklou dobu provozu svých firemních vozidel . V České republice zase o takovou novinku nejde. Jak je to se stářím našich autoparků?

Britská společnost Manheim Remarketing přišla v závěru loňského roku se studií podle které pouze pětina firem ve Velké Británii mění vozový park po třech letech nebo 100 tisících kilometrech. Celá čtvrtina mění auta až po zhruba 4-4,5 letech nebo 130 000 kilometrech. Situaci na tamním trhu potvrdily i další firmy z oboru. Například ředitel logistiky firmy Pendragon Contracts, která se zabývá leasingem a fleetovým managementem, Sean Consadine konstatoval: „V průběhu posledních tří měsíců jsme zaznamenali průměrný nárůst doby pronájmu na 43 měsíců na 75 000 mil.

Ročně jen čtyři procenta
Podle statistiky se v loňském roce registrovalo v České republice 174 009 nových osobních aut, což je jen o pár set víc než v roce 2011. Ročně se v tuzemsku obmění jen tři až čtyři procenta vozového parku, což je hluboko pod průměrem západních zemí. Průměrné stáří českého vozového parku je v případě osobních vozidel přes 13 let, zde se ale nerozlišuje mezi firemními a privátními vozy. Ještě horší situace je u užitkových vozidel, které jsou mnohdy používány, dokud jezdí.
Nákupy nových aut táhnou hlavně firmy. Celoročně se na nákupech podílejí z 66 procent, ale například v prosinci dokonce ze 75 procent. Do absolutních čísel se určitě promítly i problémy s centrálním registrem, ale ochota firem a živnostníků kupovat nová auta klesá. Firemní auta jsou v každém případě průměrně mladší než soukromá, přesto i v této oblasti je cítit snaha držet auta v provozu déle. Podle průzkumu mezi několika českými leasingovými společnostmi nejde tak úplně o trend poslední doby.
„Rozptyl doby pronájmu se standardně pohybuje v rozsahu od 36 do 60 měsíců,“ říká Ivo Ščuka, ředitel full service leasing společnosti ČSOB Leasing. „Výjimky z tohoto rozsahu samozřejmě existují, hlavně v souvislosti s očekávaným nájezdem kilometrů směrem k hranici i 100 000 kilometrů ročně. Ale nějaký zásadní „úprk“ klientů k delším dobám provozu vozidel nepozorujeme. Prodloužení kontraktu totiž nemusí automaticky znamenat snížení měsíční splátky za vozidlo kvůli dopadu stáří do servisních nákladů a hodnoty vozidla. Každý osobní automobil má totiž svoji cenu na trhu v závislosti na svém stáří a počtu najetých kilometrů. Ale na obou veličinách současně. Některé servisní úkoly, například výměna brzdové kapaliny, jsou definovány časem. Prodloužení kontraktu tak nemusí automaticky znamenat úsporu, případně může být úspora zanedbatelná proti ostatních výhodám z nového vozidla.“

36 měsíců je minulostí
To potvrzuje i Michal Šlajs, vedoucí oddělení fleetu ve společnosti ŠkoFIN – průměrná doba pronájmu 36 měsíců je minulostí už delší dobu: „Aktuálně jsme zaznamenali spíše mírné snižování průměrné délky kontraktu ze 41 na cca 38 měsíců. Nájezd se u našich klientů pohybuje mezi 120 až 140 tisíci kilometry. Žádné dramatické prodlužování se tedy zatím nekoná, firmy obměňují své vozové parky podobně jako dříve.“
Trochu odlišný pohled nabízí Petr Kosmák ze Sixt Leasing. Jeho slova ale jen dokládají fakt, že české firmy si nechávají auta déle než tři roky už delší dobu. „Trend prodlužování leasingu pozoruje Sixt Leasing již třetím rokem. Nejen s ohledem na servisní náklady vozidel související s vyšší technickou kvalitou jednotlivých komponentů, ale zejména s ohledem na tlak firem na snižování průběžných provozních nákladů, je aktuálním trendem prodlužování leasingu. Prodloužení leasingu způsobuje logicky rozložení nákladů poklesu zůstatkové hodnoty v delším čase, a tedy snížení nákladu leasingové splátky vozidla firemního autoparku. Z dlouhodobých analýz může Sixt Leasing potvrdit prodloužení průměrné délky trvání leasingu na 44 měsíců. Nedomníváme se však, že tento trend způsobuje obecné stárnutí firemních autoparků. Naopak Sixt Leasing zajišťuje přechod řady menších firemních flotil na operativní leasing – nahrazením porovnatelně starších vozidel s vyššími náklady za zcela nová.“
Podobnou zkušenost má i Jaromír Hájek, managing director LeasePlan ČR: „V posledních letech dochází k prodlužování doby a k navyšování počtu najetých kilometrů. Je to dáno především dvěma faktory – v prvé řadě zvyšující se kvalitou automobilů a dále pak také křivkou tržního znehodnocení, která po druhém roce již tak neklesá, tudíž se snižuje měsíční výše amortizace v leasingové splátce. V případě vlastnictví automobilu pak firmy při prodeji vozidla po čtvrtém roku, kdy je účetně plně odepsáno, realizují vyšší zisk při prodeji. Naši klienti tak většinou mění auto před čtvrtým rokem provozu v závislosti na najetých kilometrech.“
Totéž říká i Helena Člupná z Business Lease: „Ačkoli často bývá doba leasingu stanovena v car policy klienta, je zřejmé, že trendem je dobu leasingu spíše prodlužovat. Určitá nejistota ekonomického prostředí vede firmy nejen k pečlivému zvažování celkových nákladů na provoz (TCO), což úzce souvisí i s výběrem vhodného vozu do flotily, ale je zde patrná i snaha optimalizovat výši splátky formou delšího kontraktu.“

Mezi třetím a čtvrtým rokem
„Co se týče klientů samotných, záleží na mnoha aspektech, např. na velikosti firmy, vlastnické struktuře, procesních aspektech v rámci firmy, aktuální daňové výhodnosti nebo nevýhodnosti, aktuální ekonomické situaci a očekáváních ohledně jejího následujícího vývoje atp.,“ říká Tomáš Uhlíř z VB Leasing. „Nicméně obecně můžeme na základě naší zkušenosti a údajů vyplývajících z našich smluv o operativním leasingu se servisem, říci, že k obměně vozidel v rámci vozových parků dochází nejčastěji v období mezi třetím až čtvrtým rokem jejich provozu. Pokud vyjdeme z čísel, které máme k dispozici v rámci námi poskytovaných smluv formou operativního leasingu se službami, pak za poslední čtyři roky pozorujeme velmi mírný trend zvyšování podílů tříletých smluv na úkor čtyřletých a víceletých smluv, kdy ale čtyřleté smlouvy stále drží nadpoloviční většinu.“
Jaká je tedy odpověď na otázku z titulku článku? Stárne český firemní vozový park nebo ne? Odpověď zní – spíše ne. Většina firem obměňuje vozidla po více než třech letech, ale nejde o trend poslední doby, ale dlouhodobější stav. Pořád jsou ale firemní auta výrazně mladší než auta soukromá. Jak vyplývá nejen z údajů leasingových společností, tak i z ankety mezi fleetovými manažery, průměrná doba užívání se pohybuje mezi třemi až čtyřmi lety, výjimkou nejsou ani pětileté pronájmy.

 

Jak vidí stárnutí českých firemních flotil samotní fleetoví manažeři? Položili jsme jim dvě otázky:

1) Po jaké době ve vaší firmě dochází k obměně vozového parku?
2) Byl tento interval (ať již stáří vozu či jeho kilometrový náběh) v poslední době měněn?

Jaroslav Zahradník, Metrostav
1) Osobní a dodávková vozidla máme nastavena na maximálně 180 000 km a 60 měsíců. Při vyšším měsíčním nájezdu se doba operativního leasingu samozřejmě zkracuje.
2) K prodloužení intervalu došlo po dohodě s leasingovou společností už před cca 2 lety, kdy jsme i zvýšili maximální nájezd ze 150 000 na výše uvedených 180 000km. Obojí z důvodu snížení měsíčních leasingových splátek.

David Drozd, Legrand
1) Obvykle po třech letech, pro pár vozidel s menším nájezdem to jsou 4 roky.
2) Interval byl zkrácen přechodem z pětiletého finančního leasingu na tříletý operativní.

Jaroslav Košák, DEK
1) Ve většině případů není podstatný kilometrový nájezd, vozy obměňujeme po 5 letech provozu.
2) Ke změně v intervalu vyřazení dochází pouze ojediněle, tedy u podstatné části autoparku je dodržován.

Lada Šírková, 3M Česko
1) Po 5 letech/180 000 km podle toho, co uplyne dříve.
2) Ano, byl prodloužen.

Pavel Jahoda, Promat
1) Jelikož milujeme značku Volvo a jelikož auta kupujeme za vlastní peníze, jsou naše pravidla pro obměnu aut maličko jiná než u ostatních společností. Od značky Volvo očekáváme „vyžadujeme“ více, takže auta u nás najezdí více jak 220 tisíc km a ta, která se této hranici nepřiblíží, obměňujeme po šesti až sedmi letech.
2) Ne, interval držíme, ale vše je provázané s kvalitou výrobků značky Volvo.

Lukáš Hrubý, Mc Donalds ČR
1) 4 roky/180 000 km
2) Ano, byl prodloužen ze 150 000 na 180 000 km.

Alena Hošková, Coca Cola HBC Česká republika
1) K obměně vozového parku dochází po uplynutí doby leasingu, která je ve většině případů sjednána na 3 roky/150 000 ujetých km.
2) Tento interval je vždy upraven podle reálných nájezdů.