Při jízdě se už běžně sledují sociální sítě

Telefonování za jízdy

Telefonování za jízdyMotoristé v poslední době stále častěji používají během řízení svůj chytrý mobilní telefon k jiným účelům než jen telefonování.

Během posledního roku se zdvojnásobil počet řidičů, kteří za volantem píší textové zprávy. Co je ale ještě více alarmující – čtyřnásobně vzrostl počet řidičů, kteří během řízení zvládnou i psát emaily, telefonovat či dokonce navštěvovat své profily na sociálních sítích. To jsou jen některé zajímavosti, jež vyšly najevo z průzkumu společnosti Halfords provedeného ve Velké Británii.
Nejvíce těchto nešvarů dělají mladí řidiči od 18-ti do 25-ti let. 75 % z nich přiznává, že mobilní telefon nenechají na pokoji při většině cest, zbylá čtvrtina potom přiznává jeho používání během každé jízdy. Celkově polovina řidičů uvádí, že během práce s telefonem stále sledují silnici před nimi, druhá polovina zase připouští, že se nebojí podívat na displej, od koho přišla SMS zpráva nebo od koho je příchozí hovor. Šest z deseti řidičů uvádí, že při práci s mobilem nijak neklesá jejich pozornost a soustředěnost na okolní dopravní situaci, zbylí čtyři přiznávají, že to odvádí jejich pozornost. Stoupá také počet řidičů, kteří během řízení nepředvídatelně pro ostatní reagují na nebezpečné situace, jako jsou například dopravní nehody, díky čemuž se nevěnují dopravní situaci kolem nich a sami potom mohou způsobit nehodu s vážnými následky.
V České republice se tímto tématem zabývala organizace Besip. Z výsledků jejího výzkumu je patrné, že pokud řidič telefonuje za jízdy, dá se to srovnat s jízdou pod vlivem alkoholu. Přitom většina lidí za volant v opilosti nikdy neusedne, ti samí lidé ale bez problémů protelefonují třeba i většinu své cesty. Z výzkumů vyplývá i ta skutečnost, že telefonování za jízdy s pomocí hands-free je prakticky stejně nebezpečné jako telefonování s přístrojem v ruce – v obou případech totiž telefonování narušuje pozornost řidiče. Mozek člověka je schopen pojmout v jednom okamžiku pouze omezené množství informací. Informace, které jsou nad rámec aktuální mozkové kapacity nejsou zpracovány (bohužel jsou to většinou právě informace o dopravní situaci). Telefonování za volantem je stejné, jakoby muž řídil po třech „dvanáctkách“ nebo žena po dvou až třech „desítkách“.
Pokud řidič v průběhu jízdy pracuje s telefonem, je jeho rychlost sešlápnutí brzdového pedálu v situacích, kdy musí brzdit k odvrácení srážky téměř o 10 % pomalejší. Většina řidičů v průběhu telefonování rovněž přestává sledovat provoz ve zpětných zrcátcích. To je velmi nebezpečné zejména při jízdě na dálnici, při objíždění překážek nebo při odbočování vlevo. Pokud je pozornost řidiče rozdělena na řízení a konverzaci, dochází k častějšímu nedodržování bezpečného odstupu. Po vynuceném zpomalení vlivem provozu telefonující řidiči pomaleji dosahují původní rychlosti a je větší pravděpodobnost, že způsobí dopravní nehodu.
Této situaci nahrávají i nízké tresty za tento přestupek. Pokud je řidiči prokázáno, že držel v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení, jsou mu uděleny dva trestné body a může dostat na místě blokovou pokutu do 1000 Kč, ve správním řízení je to potom v rozmezí 1500 – 2500 Kč.