Jak správně vybrat leasingovou nabídku?

vbr_leas_smlouva

vbr_leas_smlouvaPři srovnávání nabídek od leasingových společností je nutné mít stejné vstupní požadavky pro všechny. Leasingové společnosti většinou neříkají celou pravdu, jsou si ale vědomy toho, že lhát se nevyplácí.

Při srovnávání nabídek od leasingových společností je nutné mít stejné vstupní požadavky pro všechny. Leasingové společnosti většinou neříkají celou pravdu, jsou si ale vědomy toho, že lhát se nevyplácí.

Nejsnadnější je porovnávání nabídek podle čistých leasingových služeb. Srovnávání v oblasti tzv. měkkých faktorů, mezi něž se řadí flexibilita přístupu k zákazníkům, zákaznický servis nebo možnost vrácení vozidla leasingové společnosti, už je ale obtížnější.  Jakou cestou je tedy možné najít nejlepší leasingovou společnost pro financování firemní flotily?
Oslovte nejméně šest poskytovatelů
Nejdůležitější věcí při výběru leasingového partnera je nespoléhat se pouze na výši leasingových splátek. Od oslovených dodavatelů očekávejte předložení nabídky jejich služeb v písemné podobě, výběr konkrétních služeb potom závisí na způsobu využívání firemních vozidel, důležitá je rovněž firemní politika dané firmy. Měli byste vybírat aspoň ze šesti nabídek. Srovnatelné nabídky získáte tak, že budou co možná nejpodrobnější a nejjednodušší. V poptávce po leasingových službách by určitě neměly chybět tyto položky:
Složení firemního vozového parku
Přehled jednotlivých modelů a jejich motorizací
Rozpis typů vozidel a jejich využívání
Předpokládaný počet ujetých kilometrů
Specifikace firemní politiky ve vztahu k vozovému parku
Popis současného fungování správy vozového parku
Detailní popis požadovaných služeb
Neméně důležitým aspektem, který je dobré při výběru leasingového partnera vzít v potaz , je výše spoluúčasti u jednotlivých pojištění. Není vhodné její výši srovnávat, pokud se její výše u jednotlivých nabídek liší. Výše leasingových  splátek většinou hovoří jasně, je ale dobré brát ohled na další aspekty, jako je např. dostupnost leasingového partnera a jeho reference či rozsah tzv. full-service modulů, do kterých patří likvidace pojistných událostí a starost o pneumatiky vozů.
Leasingové společnosti počítají se všemi možnostmi
Další možností pro fleetové managery, jak vybrat nejlepšího partnera pro poskytování leasingových služeb, je oslovení vybrané společnosti a následné požádání o to, aby vám odpověděla na otázky, jež nelze vložit do srovnávací tabulky. Leasingové společnosti jsou poté schopny navrhnout produkt přesně podle požadavků zákazníka. V praxi platí, že nejpřesnějšího výsledku lze dosáhnout co nejpodrobnější specifikací požadavků zákazníků a na druhou stranu nejpřesnějším možným popisem nabídky leasingové společnosti. Manažeři firemních flotil by tedy měli věnovat výběru spolehlivého partnera dostatek času. Především malým podnikům v Německu pomáhá Sdružení nezávislých společností pro řízení vozového parku (VMF), jež pro zájemce připravilo pomůcky usnadňující výběr vhodné leasingové společnosti. Podle nich je nutné nejprve definovat konkrétní požadavky dané firmy, která se pro spolupráci s leasingovou společností rozhodne. Z nabídky poskytovatelů se poté na základě kritérií, jako je jejich velikost, reference, atd. vybere šest kandidátů. Jejich nabídky se následně porovnají a po pečlivém procesu vybereme tu nejlepší.

Nejsnadnější je porovnávání nabídek podle čistých leasingových služeb. Srovnávání v oblasti tzv. měkkých faktorů, mezi něž se řadí flexibilita přístupu k zákazníkům, zákaznický servis nebo možnost vrácení vozidla leasingové společnosti, už je ale obtížnější.  Jakou cestou je tedy možné najít nejlepší leasingovou společnost pro financování firemní flotily?
 

Oslovte nejméně šest poskytovatelů

Nejdůležitější věcí při výběru leasingového partnera je nespoléhat se pouze na výši leasingových splátek. Od oslovených dodavatelů očekávejte předložení nabídky jejich služeb v písemné podobě, výběr konkrétních služeb potom závisí na způsobu využívání firemních vozidel, důležitá je rovněž firemní politika dané firmy. Měli byste vybírat aspoň ze šesti nabídek. Srovnatelné nabídky získáte tak, že budou co možná nejpodrobnější a nejjednodušší. V poptávce po leasingových službách by určitě neměly chybět tyto položky:

Složení firemního vozového parku

Přehled jednotlivých modelů a jejich motorizací

Rozpis typů vozidel a jejich využívání

Předpokládaný počet ujetých kilometrů

Specifikace firemní politiky ve vztahu k vozovému parku

Popis současného fungování správy vozového parku

Detailní popis požadovaných služeb

Neméně důležitým aspektem, který je dobré při výběru leasingového partnera vzít v potaz , je výše spoluúčasti u jednotlivých pojištění. Není vhodné její výši srovnávat, pokud se její výše u jednotlivých nabídek liší. Výše leasingových  splátek většinou hovoří jasně, je ale dobré brát ohled na další aspekty, jako je např. dostupnost leasingového partnera a jeho reference či rozsah tzv. full-service modulů, do kterých patří likvidace pojistných událostí a starost o pneumatiky vozů. 

Leasingové společnosti počítají se všemi možnostmi 

Další možností pro fleetové managery, jak vybrat nejlepšího partnera pro poskytování leasingových služeb, je oslovení vybrané společnosti a následné požádání o to, aby vám odpověděla na otázky, jež nelze vložit do srovnávací tabulky. Leasingové společnosti jsou poté schopny navrhnout produkt přesně podle požadavků zákazníka. V praxi platí, že nejpřesnějšího výsledku lze dosáhnout co nejpodrobnější specifikací požadavků zákazníků a na druhou stranu nejpřesnějším možným popisem nabídky leasingové společnosti. Manažeři firemních flotil by tedy měli věnovat výběru spolehlivého partnera dostatek času. Především malým podnikům v Německu pomáhá Sdružení nezávislých společností pro řízení vozového parku (VMF), jež pro zájemce připravilo pomůcky usnadňující výběr vhodné leasingové společnosti. Podle nich je nutné nejprve definovat konkrétní požadavky dané firmy, která se pro spolupráci s leasingovou společností rozhodne. Z nabídky poskytovatelů se poté na základě kritérií, jako je jejich velikost, reference, atd. vybere šest kandidátů. Jejich nabídky se následně porovnají a po pečlivém procesu vybereme tu nejlepší.