Jaké jsou nejčastější prohřešky firemních řidičů?

bmw polygon 054
Společnost Greenroad zveřejnila studii, která popisuje nejčastější pochybení, jichž se firemní řidiči za volantem dopouští. Zpráva vychází ze srovnávací tabulky, ve které jsou záznamy od více než 70-ti tisíc řidičů z celého světa. Nahlédnout do ní lze kliknutím následující odkaz.
Ze studie vyplývá, že nejčastějšími rizikovými či neefektivními manévry, kterých se řidiči dopouští,  jsou: riskantní jízda zatáčkou (29%), prudké brzdění (26%) a překračování povolené rychlosti (rovněž 26%). Zde je vidět jistá změna, jelikož v roce 2011 bylo překračování rychlosti zastoupeno 40% z celkové počtu rizikových manévrů. Společnost tuto změnu připisuje skutečnosti, že řidiči stále více používají různé aplikace pro mobilní telefony, které se je těchto nešvarů snaží zbavit.

bmw polygon 054

Společnost Greenroad zveřejnila studii, která popisuje nejčastější pochybení, jichž se firemní řidiči za volantem dopouští.

 

Zpráva dále poukazuje na to, že ačkoliv nejsou zaznamenatelné rozdíly ve stylu řízení řidičů během roku, existují jisté odlišnosti v závislosti na denní době. Nejbezpečněji řidiči jezdí v časných ranních hodinách, naopak nejvíce riziková je odpolední špička.
Společnost poukázala na to, že jejich produktů a služeb v současné době využívá přes 70000 řidičů z celého světa, jejichž Bezpečnostní index se v roce 2012 snížil z hodnoty 29 na 21 (hodnota pod 20 přestavuje bezpečný a šetrný jízdní styl), což představuje zlepšení o 28%. Současně také společnost prohlásila, že řidiči, kteří začali využívat jejích služeb, zlepšili svůj Bezpečnostní index během půl roku o téměř 50%.
Greenroad počítá svůj Bezpečnostní index podle výkonu řidiče v pěti kategoriích, jimiž jsou brzdění, akcelerace, vedení vozu v zatáčkách, jízda v jízdním pruhu a rychlá jízda.
„Jsme přesvědčeni, že používáním našich aplikací pro chytré telefony jsou si řidiči stále více vědomi svého rizikového chování a vidíme z jejich strany snahu toto chování změnit“, řekla Karen White, vice-prezidentka z oddělení produktů pro zákazníky společnosti Greenroad.
Společnost Greenroad je leadrem v oblasti produktů a služeb, které mají optimalizovat výkon řidiče a bezpečnost provozu flotilových vozidel. Její systém GreenRoad Driver Improvement Loop™ se snaží řidiče vychovávat a měnit jeho špatné řidičské návyky, čímž zlepšuje bezpečnost a efektivnost jeho práce. Flotily z celého světa, jež využívají produktů této společnosti, vykazují snížení nákladů na palivo v rozmezí 10-33 %.
V České republice se touto problematikou mimo jiných zabývá ySystem, spol. s r.o.. Ta nabízí systém yTrack, který představuje souhrnné řešení pro komplexní správu a kontrolu nad důležitými operacemi v dopravě – správě zákazníků a objednávek, plánování, optimalizaci, kontrole, reportingu, administrativě, údržbě nebo informacích o výkonech. Nejde jen o běžně  používané sledování vozidel na pomocí GPS, ale o systém využívající aktuální informace o poloze vozidel, dodávkách, řidičích, stavu vozidel atd.

Zpráva vychází ze srovnávací tabulky, ve které jsou záznamy od více než 70-ti tisíc řidičů z celého světa. Nahlédnout do ní lze kliknutím na následující odkaz. Ze studie vyplývá, že nejčastějšími rizikovými či neefektivními manévry, kterých se řidiči dopouští,  jsou: riskantní jízda zatáčkou (29%), prudké brzdění (26%) a překračování povolené rychlosti (rovněž 26%). Zde je vidět jistá změna, jelikož v roce 2011 bylo překračování rychlosti zastoupeno 40% z celkové počtu rizikových manévrů. l-greenroad-average-safety-score-maneuvers-2Autoři studie tuto změnu připisují skutečnosti, že řidiči stále více používají různé aplikace pro mobilní telefony, které se je těchto nešvarů snaží zbavit. Zpráva dále poukazuje na to, že ačkoliv nejsou zaznamenatelné rozdíly ve stylu řízení řidičů během roku, existují jisté odlišnosti v závislosti na denní době. Nejbezpečněji řidiči jezdí v časných ranních hodinách, naopak nejvíce riziková je odpolední špička. Společnost poukázala na to, že jejich produktů a služeb v současné době využívá přes 70 000 řidičů z celého světa, jejichž Bezpečnostní index se v roce 2012 snížil z hodnoty 29 na 21 (hodnota pod 20 přestavuje bezpečný a šetrný jízdní styl), což představuje zlepšení o 28%. Současně také společnost prohlásila, že řidiči, kteří začali využívat jejích služeb, zlepšili svůj Bezpečnostní index během půl roku o téměř 50%. Greenroad počítá svůj Bezpečnostní index podle výkonu řidiče v pěti kategoriích, jimiž jsou brzdění, akcelerace, styl jízdy vozu v zatáčkách, jízda v jízdním pruhu a rychlá jízda. „Jsme přesvědčeni, že používáním našich aplikací pro chytré telefony jsou si řidiči stále více vědomi svého rizikového chování a vidíme z jejich strany snahu toto chování změnit“, řekla Karen White, vice-prezidentka z oddělení produktů pro zákazníky společnosti Greenroad. Tato firma je leadrem v oblasti produktů a služeb, které mají optimalizovat výkon řidiče a bezpečnost provozu flotilových vozidel. Například aplikace GreenRoad Driver Improvement Loop™ se snaží řidiče vychovávat a měnit jeho špatné řidičské návyky. Flotily, jež využívají produktů této společnosti, vykazují snížení nákladů na palivo v rozmezí 10-33 %. V České republice se touto problematikou mimo jiných zabývá ySystem, spol. s r.o.. Ta nabízí svůj systém yTrack. Ten prostřednictvím integrované jednotky ve vozidle sbírá různá provozní data, jako například záznam z tachografu, polohu vozidla podle souřadnic GPS nebo stav palivové nádrže. Tato jednotka je spojena s dotykovým displejem, na němž se všechny sledované údaje zobrazují řidiči nebo obsluze vozidla. Data jsou rovněž pomocí služby GPRS přenášena dispečerovi, který tak má dokonalý přehled o tom, co se s vozidlem děje.