Volání prostřednictvím HandsFree během řízení může být rizikové

p2201904m

p2201904m

Ty nejvážnější dopravní nehody se stávají při odbočování vlevo na rušných křižovatkách. Pokud řidič navíc při takto složitém manévru, používá HandsFree, mohla by to být ta nejnebezpečnější věc, kterou lze za volantem udělat.

Toto tvrzení vychází ze studie, již provedl Dr. Tom Schweizer, výzkumník z Nemocnice sv. Michaela v Torontu. Ta úzce spolupracuje s místní univerzitou.

Výzkumníci testovali zdravé mladé řidiče na novém simulátoru řízení vybaveným volantem, brzdovým i plynovým pedálem. Během toho byli sledováni magnetickou rezonancí. Zajímavostí je, že všechny dosavadní studie o nepozorném chování řidičů byly založeny pouze na simulaci ovládání vozu pomocí joysticku či trackballu.testovani_2

Umístění simulátoru s plně funkčním volantem a pedály do místnosti s magnetickou rezonancí umožnilo v reálném čase sledovat, které části mozku se aktivují nebo naopak deaktivují během toho, jak simulátor nutí řidiče řešit stále obtížnější situace.

Poprvé tak bylo možné dokázat, že odbočování vlevo vyžaduje velké množství mozkové aktivity a zapojuje se do něj mnohem více oblastí mozku, než při jízdě po rovné silnici nebo jiných manévrech.

Pokud byl navíc řidič zapojen ještě do hovoru, část mozku řídící zrak značně snížila svoji činnost, zatímco část mozku zodpovědná za konverzaci a soustředění byla aktivována.

„Odbočení vlevo je z hlediska zraku velmi náročné,“ řekl doktor Schweizer. „Řidič musí zároveň sledovat vozidla z protisměru, pohyb chodců a signály na semaforech. Pokud navíc telefonuje, oblast mozku zodpovědná za zrak značně utlumí svoji činnost, čímž se z odbočení vlevo stává velmi nebezpečný manévr,“ dodal.

Test probíhal tak, že každý řidič musel na simulátoru šestkrát odbočit vlevo na křižovatce s hustým provozem, což vyžadovalo, aby správně vyhodnotil moment, kdy může bezpečně odbočit. Během toho byl rozptylován řadou otázek,na které odpovídal buď ano nebo ne, jako například „Má trojúhelník čtyři strany?“

Magnetická rezonance potom ukázala, že krev ze zrakové kůry, která řídí vidění, se přesunula do prefrontální kůry, jež je zodpovědná za rozhodování.testovani_4

„Mozková aktivita se dramaticky přesunula ze zadních, vizuálních a prostorových oblastí, přesunula do prefrontální kůry,“ řekl Schweizer, neurolog a ředitel programu pro výzkum neurologie v nemocnici Li Ka Shing.

Tato studie poskytuje v reálném čase důkazy o tom, že pokud řidič dělá několik věcí zároveň, může to ohrozit jeho vidění a pozornost. Technologie HandsFree nám sice dovoluje telefonovat bez použití rukou, nikoliv však bez využití mozku,“ vysvětlil dále Schweizer.

V České republice se tímto tématem zabývala organizace Besip. Z výsledků jejího výzkumu je patrné, že pokud řidič telefonuje za jízdy, dá se to srovnat s jízdou pod vlivem alkoholu. Přitom většina lidí za volant v opilosti nikdy neusedne, ti samí lidé ale bez problémů protelefonují třeba i většinu své cesty. Z výzkumů vyplývá i ta skutečnost, že telefonování za jízdy s pomocí hands-free je prakticky stejně nebezpečné jako telefonování s přístrojem v ruce – v obou případech totiž telefonování narušuje pozornost řidiče.