Spotřeba firemních vozů klesá, ale ne dostatečně rychle

tankovn
Cíleného snížení spotřeby u nových automobilů o 50% do roku 2030 se pravděpodobně ani zdaleka nedosáhne.

tankovn Cíleného snížení spotřeby u nových automobilů o 50% do roku 2030 se pravděpodobně ani zdaleka nedosáhne.

Vyplývá to z nové zprávy od společnosti Global Fuel Economy Initiative (GFEI).
Data, jež GFEI zveřejnila, ukazují, že průměrná spotřeba lehkých užitkových vozů v globálním měřítku je v současné době na hodnotě 7,2 l/100 km. Od roku 2005, kdy byla spotřeba průměrně 8 l/100 km, tak došlo k jejímu snížení o 0,8 litru na 100 km.
Nicméně toto snížení je mnohem nižší, než bylo původně v plánu. Cílem totiž je do roku 2030 průměrnou spotřebu nových vozů dostat na hodnotu 4 l/100 km. Aby bylo možné této mety dosáhnout, musela by se každý rok spotřeba pohonných hmot snížit o 3%. Dosažení této úrovně je tedy velmi ambiciózní. Lze jí však dosáhnout například zavedením nových předpisů pro automobilky, které by je nutily snižovat spotřebu jejich vozů až o 4,7% ročně.
Na zprávě nazvané Mezinárodní srovnání spotřeby lehkých užitkových vozů se mimo GFEI podílelo i mnoho jejích partnerů, jimiž jsou například Mezinárodní rada pro čistou dopravu, OSN, Mezinárodní organizace International Transport Forum a také Mezinárodní automobilová federace (FIA).
Problém nedostatečně rychlého snižování spotřeby se týká zejména zemí mimo Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Protože ekonomiky těchto zemí rostou v současnosti daleko rychleji, než u jejich protějšků v OECD, měla by být hlavní pozornost směřována právě na tyto státy. Zpráva doporučuje zavést v nich přísnější předpisy ohledně hospodaření s palivy.
Na druhou stranu ale zpráva oceňuje obrovský pokrok, kterého bylo v oblasti spotřeby pohonných hmot automobilů v poslední době dosaženo. Tento trend je ale potřeba v blízké budoucnosti zrychlit, čehož nelze dosáhnout nijak jinak, než silnějším tlakem na automobilky, aby dále pokračovaly ve vývoji nových technologií snižujících spotřebu paliva.
Sheila Watson, generální tajemník GFEI, řekl: „Globálně lze pokrok v oblasti snižování spotřeby pozorovat,  nyní ale musíme toto tempo zrychlit. Mnohem větší pozornost je třeba věnovat rostoucím ekonomikám zemí, které nejsou členy OECD, jejichž trhy s automobily zaznamenávají v poslední době silný růst. Technické možnosti jak dosáhnout cíle již existují, nyní je ale nezbytné,aby vlády zemí po celém světě zavedly přísnější předpisy pro rychlejší snižování spotřeby paliva u nových vozů. „
Firmy v současnosti u stávajících vozových parků dodatečně snižují spotřebu mnoha způsoby. Kromě různých druhů školení defenzivní a úsporné jízdy, popř. motivace zaměstnanců,  přichází na řadu mobilní aplikace monitorující styl jízdy a jiná zařízení fungující na principu zasílání dat z řídící jednotky vozidla pomocí GPS. Omezovači rychlosti jsou pak vybaveny nákladní automobily.

Vyplývá to z nové zprávy od společnosti Global Fuel Economy Initiative (GFEI).

Data, jež GFEI zveřejnila, ukazují, že průměrná spotřeba lehkých užitkových vozů v globálním měřítku je v současné době na hodnotě 7,2 l/100 km. Od roku 2005, kdy byla spotřeba průměrně 8l/100 km, tak došlo k jejímu snížení o 0,8 litru na 100 km.

Nicméně toto snížení je mnohem nižší, než bylo původně v plánu. Cílem totiž je do roku 2030 průměrnou spotřebu nových vozů dostat na hodnotu 4l/100 km. Aby bylo možné této mety dosáhnout, musela by se každý rok spotřeba pohonných hmot snížit o 3%. Dosažení této úrovně je tedy velmi ambiciózní. Lze jí však dosáhnout například zavedením nových předpisů pro automobilky, které by je nutily snižovat spotřebu jejich vozů až o 4,7% ročně.

Na zprávě nazvané Mezinárodní srovnání spotřeby lehkých užitkových vozů se mimo GFEI podílelo i mnoho jejích partnerů, jimiž jsou například Mezinárodní rada pro čistou dopravu, OSN, Mezinárodní organizace International Transport Forum a také Mezinárodní automobilová federace (FIA).

Problém nedostatečně rychlého snižování spotřeby se týká zejména zemí mimo Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Protože ekonomiky těchto zemí rostou v současnosti daleko rychleji, než u jejich protějšků v OECD, měla by být hlavní pozornost směřována právě na tyto státy. Zpráva doporučuje zavést v nich přísnější předpisy ohledně hospodaření s palivy.

Na druhou stranu ale zpráva oceňuje obrovský pokrok, kterého bylo v oblasti spotřeby pohonných hmot automobilů v poslední době dosaženo. Tento trend je ale potřeba v blízké budoucnosti zrychlit, čehož nelze dosáhnout nijak jinak, než silnějším tlakem na automobilky, aby dále pokračovaly ve vývoji nových technologií snižujících spotřebu paliva.

Sheila Watson, generální tajemník GFEI, řekl: „Globálně lze pokrok v oblasti snižování spotřeby pozorovat,  nyní ale musíme toto tempo zrychlit. Mnohem větší pozornost je třeba věnovat rostoucím ekonomikám zemí, které nejsou členy OECD, jejichž trhy s automobily zaznamenávají v poslední době silný růst. Technické možnosti jak dosáhnout cíle již existují, nyní je ale nezbytné,aby vlády zemí po celém světě zavedly přísnější předpisy pro rychlejší snižování spotřeby paliva u nových vozů. „