Řidiči se obávají automaticky řízených automobilů

Více jak dvě třetiny britských motoristů má obavy z toho, že by měli sdílet silnice s automaticky řízenými vozy. Vyplývá to nedávného průzkumu veřejného mínění od společnosti Be Wiser Insurance.

Zbylých 32% řidičů, kteří tuto skutečnost naopak vítají, argumentují, že za většinou nehod stojí selhání lidského faktoru.

Mark Bower-Dyke, předseda společnosti Be Wiser Insurance, uvedl: „Snížení rizika  lidského pochybení by mohlo přispět k vyšší bezpečnosti na silnicích – to platí zejména pokud jde o drobné nehody při parkování, které bývají zapříčiněny chvilkovým rozptýlením nebo špatným odhadem vzdálenosti.  Automobilům řízeným počítačem se toto prakticky nestává.“
Motoristé, kteří mají z automaticky řízených vozů největší obavy, poukazují na to, že ještě není vyřešena otázka zodpovědnosti v případě, že takto řízené auto způsobí dopravní nehodu nebo spáchá nějaký dopravní přestupek.
Mark Bower-Dyke toto okomentoval následujícími slovy: „Systém automatického parkování je pojišťovnami a mnoha řidiči označován jako spása, neboť výrazně snižuje počet drobných nehod při parkování. Doufáme, že počítačem řízené vozy budou dalším logickým krokem ke zvýšení  bezpečnosti  – zejména pro ty, kteří řídí neradi. „
Jan Marek z České Pojišťovny k tomu dodává: „Samozřejmě sledujeme současný trend, kdy se ve vozidlech objevuje stále více „pomocníků“, z nichž většina má za cíl zamezit nehodám nebo alespoň minimalizovat jejich následky. Bohužel ruku v ruce s tímto trendem narůstá intenzita provozu a také se mění struktura dopravních nehod na našich silnicích. Bohužel tak nelze úplně potvrdit vliv těchto systému na snižování počtu nehod respektive na snižování nákladů na náhrady škod. Setkáváme se navíc i s efektem přílišného spoléhání se na tyto systémy, které nejsou alespoň prozatím všemocné. Proto v současnosti zatím neuvažujeme o zohlednění tohoto v ceně pojištění, ale do budoucna jde o zcela relevantní otázku, kterou by sazba pojištění mohla reflektovat.“
Automaticky řízené automobily se své místo na trhu jistě najdou, masové rozšíření je ale zatím otázkou budoucnosti a zejména bude záležet na poptávce ze strany současných majitelů automobilů. Někteří z nich už nyní poukazují na výhody které jim mohou automaticky řízené vozy přinést. Mohou za ně například převzít řízení a odvést je domů poté, co si někde po cestě dají například pivo. To samozřejmě pro mnoho řidičů není špatná představa, podle nás by ale mohla auta bez řidiče nabídnout skutečné výhody hlavně v oblasti zlepšení bezpečnosti silničního provozu.