Vozové parky trpí nejčastěji na poruchy brzd

Nová zpráva od společnosti Kwik Fit ukazuje, že poměrně vysoké procento řidičů jezdí po silnicích s automobily se špatnými brzdami a mohou tak způsobit dopravní nehodu. Tuto skutečnost v Británii přiznalo více než pět milionů motoristů.

Mnoho majitelů či provozovatelů vozidel navíc opravu brzd neustále odkládá, někteří až o 3 měsíce od doby, kdy si všimnou, že je s jejich vozem něco v nepořádku. Tato nedbalost se stává ještě více znepokojivější, pokud ji zkombinujeme se schopnostmi řidičů. Studie totiž také zjistila, že za 18% všech dopravních nehod v Británii může nesprávné brzdění.
Mezi nejčastější příznaky problémů s brzdami, které řidiči pociťují, jsou různé netypické zvuky (například skřípání), táhnutí vozu k jedné straně silnice a také pocit „houbovitého“ brzdového pedálu.
Přes půl milionu motoristů přiznává, že ignorují varovnou kontrolku na palubní desce signalizující nějaký problém s brzdami.
Na otázku, proč takto činí, největší část z nich (26%) uvedla, že se bojí vysokých nákladů na opravu, 17% z nich přiznalo, že si nemysleli, že je něco v nepořádku. 8% řidičů potom odpovědělo, že prostě nevěděli, co mají s vozem dělat. Problém s brzdami u svých vozů má více než třetina řidičů ve věku  18 – 24 let, ale pouze 3% motoristů starších 65 let.
„Skřípavý zvuk většinou ukazuje na opotřebené brzdové destičky, které je třeba vyměnit, za táhnutí vozu na stranu většinou může nestejnoměrný účinek brzd a za pocitem „houbovitého“ brzdového pedálu bývá vzduch v hydraulickém systému.
Je důležité, aby byl řidič v krizové situaci schopen zastavit svůj vůz na nejkratší možné dráze a pokud se u vašeho vozu objeví nějaký náznak špatné účinnosti brzd, nechte jeho technický stav co nejdříve zkontrolovat.

Projev závady

Počet motoristů s tímto problémem (miliony)

Skřípání brzd

1.44

Dlouhý chod páky ruční brzdy

1.24

Zvuk drhnutí z brzd

1.21

Táhnutí vozů ke straně při brzdění

1.18

Pocit houbovitého brzdového pedálu

0.97

Svítící varovná kontrolka brzd

0.55

Vibrace z brzdového pedálu

0.45