Programy převádějící řeč do textu představují riziko

Nové výzkumy ukazují, že řidič ohrožuje sebe a ostatní účastníky silničního provozu i tehdy, pokud nepíše textové zprávy klasicky ručně a používá program, který jeho řeč převádí do textové podoby.

Organizace Texas A & M provedla studii, která byla založena na hodnocení výkonu 43 řidičů jezdících na uzavřené trati. Jedná se o vůbec o první pozorování toho, zda-li je s ohledem na řidičovo soustředění rozdílné, pokud nepíše textové zprávy klasicky manuálně, ale využívá programů, jež dokážou převést hlas do psané podoby.
Experiment probíhal tak, že řidič nejprve projel vytyčenou trasu bez jakéhokoliv používání mobilního telefonu. Poté jel každý z nich ještě třikrát a měl za úkol napsat několik krátkých zpráv. Nejdříve psal klasicky ručně a následně pracoval s aplikací, jež umí rozpoznat řeč a převést ji do textové podoby (byly použity dvě nejrozšířenější volně dostupné aplikace pro chytré telefony – Siri pro iPhone a Vlingo pro zařízení se systémem Android). Vědci přitom měřili, jak dlouho účastníkům průzkumu trval onen konkrétní úkol. Důležitým parametrem byla také rychlost řidičovy reakce na světelný signál, který se rozsvěcoval náhodně v průběhu jízdy.
Výsledky ukazují, že reakce všech zúčastněných  řidičů byly psaním SMS zpráv značně zpomaleny, bez ohledu na to, jakým způsobem byla zpráva napsána. Reakční doba byla až dvojnásobná oproti tomu, když se plně věnovali pouze řízení. Řidič tak při psaní zpráv ztrácí schopnost včas zareagovat na nečekanou událost, například nečekané vybočení vozidla jedoucího před ním či chodce ve vozovce.
Řidiči při psaní zprávy daleko méně sledovali situaci před nimi a opět nezáleželo na tom, zda-li psali ručně nebo používali některou z aplikací. Některým dokonce manuální psaní trvalo kratší dobu.
Studie rovněž ukázala, že aplikace na převod řeči do psané podoby dávají řidičům falešný pocit bezpečí. Domnívali se, že když nemusí sundat ruce z volantu, nebude mít psaní zprávy na jejich soustředění tak výrazný vliv. Jízdní výkon účastníků však trpěl při obou metodách srovnatelně.
„Zejména firemní řidiči musí během své pracovní doby často vyřizovat různé hovory a odepisovat na zprávy. Naše studie ukázala, že ať už řidič při jízdě píše zprávu jakkoliv, vždy to negativně ovlivňuje jeho pozornost,“ uvedla organizace Texas A & M.
V České republice je i pouhé držení telefonu nebo jiného hovorového či záznamového zařízení během řízení trestné. Řidiči, kterému je toto prokázáno, mohou být připsány 3 trestné body a udělena bloková pokuta do 1000 Kč, ve správní řízení mu hrozí sankce v rozmezí 1500 – 2500 Kč.