Evropský parlament navrhuje omezit rychlost dodávek

Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu hlasoval ve prospěch návrhu na elektronické omezení maximální rychlosti dodávek na 120 km/h, který předložil britský poslanec Chris Davies.

Zároveň s tím poslanci odmítli snížit průměrné emise CO2 do roku 2020 pro dodávky na méně než v současnosti plánovaných 147g/km.
Člen Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, zpravodaj Evropského Parlamentu a německý poslanec Holger Krahmer uvítal rozhodnutí výboru ohledně dalšího snížení emisí. „Výzvy k ambicióznějším cílům byly zamítnuty. Pokud je měníme příliš často, výrobci na ně nemohou adekvátně zareagovat ,“ prohlásil. Zároveň ale odsuzuje zavedení omezovačů rychlosti u dodávek. Podle něj se jedná o zásah do pravidel silničního provozu jednotlivých členských zemí.
Za omezení maximální rychlosti dodávek naopak lobuje skupina Transport & Environment se sídlem v Bruselu. Ta tvrdí, že by tento krok dovolil používání menších motorů, což by mělo přinést snížení průměrné spotřeby paliva a emisí nejméně o 6% ročně. T & E rovněž vyzívá  ke zpřísnění emisních limitů pro dodávky. Ty jsou podle ní oproti limitům pro osobní automobily velmi benevolentní, a proto by se průměrné emise dodávek měly do roku 2020 dostat na hodnotu 118 g/km.
Evropský parlament naopak stanovil cíl, aby vozy firemních flotil do roku 2025 vypouštěly do ovzduší průměrně 105 – 120 g CO2 na každý ujetý kilometr. Plánuje rovněž zavedení takzvaných „super kreditů“, na něž by dosáhli výrobci, jejichž vozy produkují méně než 50 g/km CO2. Každý takový vůz by se počítal jako 3,5 vozů vyráběných nyní, mezi lety 2018 až 2023 už by tento ekvivalent měl být pouze 1,3. Tyto nízko-emisní automobily by však mohly představovat maximálně 1% z celkového počtu vyrobených vozů každého výrobce.
Výbor dále uvedl, že by se měla změnit evropská norma pro měření emisí a spotřeby vozů tak, aby bylo hodnoty uváděné výrobci dosažitelné i v reálném provozu.
Návrhy budou nyní projednány ministry EU. Jakmile bude dosaženo dohody, bude EP hlasovat o změnu nařízení.