Vše o kontrole pracovní doby řidičů

12. června se bude konat další stacionární školení v Brně věnované tématu kontroly pracovní doby řidičů. Podílí se na něm odborníci z Celní správy, která je od roku 2011 čelní záštitou kampaně Spolehlivý dopravce.

Kampaň Spolehlivý dopravce, zahájena v roce 2011 a zaměřená na snížení rostoucího počtu krádeží a podvodů v oblasti evropské silniční dopravy, odstartovala letos svou novou etapu. V rámci kampaně jsou v několika evropských zemích pořádány bezplatné stacionární a on-line školení pro zástupce dopravní branže. Mezi země zahrnuté do projektu patří i Česká republika. On-line školení, zaměřené na stejné téma, se 23. dubna těšilo vysokému zájmu a jeho stacionární verze bude rozšířena o další vědomosti z této oblasti a také možnost přímého kontaktu s odborníky, kteří školení povedou, a získání odpovědí na zneklidňující otázky.

„Naším cílem je nyní, aby se školení Kontrola pracovní doby řidičů v Brně zúčastnilo co nejvíce zaměstnanců české dopravní branže. V oblasti kontroly práce řidičů se v České republice vyskytují závažné problémy způsobené patrně nedostatečnými vědomostmi v této oblasti. Pravě na doplnění těchto vědomostí je zaměřeno naše nejnovější školení.“ uvedl Aleksander Kursiewicz, manažer projektu Spolehlivý dopravce.

Svou přihlášku můžete poslat už dnes prostřednictvím stránky http://www.spolehlivydopravce.cz/skoleni.

Tamtéž najdete rovněž všechny podrobné informace týkající se školení.