Firemní flotily mají nedostatek servisních poradců

V poslední době byla zaznamenána rostoucí poptávka po zkušených servisních poradcích. Tato skutečnost se projevuje hlavně při namátkových kontrolách servisních úkonů, které nyní nezřídka provádějí majitele firemních vozidel v autorizovaných servisech.

Znalost vozidel po technické stránce a zákaznický servis, obě tyto schopnosti jsou nezbytné pro efektivní řízení vozového parku.
Derek Webb, ředitel Jobco-op automotive, řekl: “ Po zkušených servisních poradcích byla poptávka vždy, v posledních několika měsících jsme ale zaznamenali její výrazné zvýšení. Zdá se, že existuje nedostatek v oblasti firemních flotil, pokud jde o osoby s podrobnými technickými znalostmi o vozidlech a služby poradců mohou pomoci tyto potřeby firemních autoparků naplnit.“
„Díky tomu, že jsou poradci zvyklí komunikovat s lidmi, mají velmi dobré znalosti zákaznických služeb, což je ideální pro jednání se zákazníky leasingových společností nebo se správci vozových parků. Jelikož se neustále pohybují v oblasti servisování automobilů, jsou schopni dynamický řešit problémy, a tato dovednost je nezbytná v mnoha rolích správy firemní flotily, „dodal Webb.
„Důležité také je, aby se servisní poradci účastnili různých školení a kurzů, kde budou neustále doplňovat své znalosti o nové trendy ohledně servisu a údržby automobilů.
Na druhou stranu – správce firemního autoparku musí, mimo znalostí o technické stránce vozidel, disponovat i řadou jiných, neméně důležitých schopností. Nicméně se zdá, že je poměrně snadné tyto dovednosti doplnit k jejich odborným znalostem,“ zakončil Webb.
Pokud odhlédneme od kontroly cen, je občas záhodno provést také kontrolu dané opravy. „Některé autoservisy provádí různé opravy méně důsledně, nebo je naopak předražují. Proto je třeba, aby bylo v servisní smlouvě výslovně uvedeno, že zhotovitel je povinen všechny servisní práce provádět způsobem, postupem a technologiemi předepsanými výrobcem vozidla, používat díly i náplně, které jsou výrobcem určeny pro daný typ vozu.“ Informuje Aleš Zich z Auto AZ Consulting, který se kontrolami autoservisů zabývá.