Firmy mají zájem o pronájem vozidel z půjčoven

Asociace půjčoven a leasingových společností (BVRLA) vyhodnotila cestovní návyky více než 3700 zákazníků autopůjčoven a zjistila, že pronájem vozu pro obchodní potřeby je třetím nejpoužívanějším druhem pronájmu vozů.

Průzkum, který byl dokončen minulý rok, ukázal, že v porovnání s průměrným osobním autem jsou ta z půjčoven o mnoho mladší, v lepším technickém stavu a také vypouští méně emisí. Zákazníci si nejčastěji půjčovali automobil kvůli:

• návštěvě rodiny a přátel (36% dotázaných)
• cestě na dovolenou (28% dotázaných)
• obchodním potřebám (26% ze zákazníků)
• jednodenním výletům a jiným volnočasovým aktivitám (19% oslovených)

Ministr dopravy Norman Baker prohlásil: „Tato zpráva poukazuje na skutečnost, že pronájem vozů může přispět k většímu využití vozidel. Podniky by měly zvážit, zda-li se jim vyplatí nákup vozů, z nichž každý má nemalé provozní náklady, nebo jestli využijí služeb nabízených autopůjčovnami. Vozy jimi vlastněné jsou v průměru o několik let mladší a pomáhají k lepší čistotě ovzduší.“
Co se týká českého trhu, i zde několik půjčoven automobilů. Některé z nich se specializují pouze na dlouhodobé firemní pronájmy celých flotil, někteří dávají přednost krátkodobému pronájmu jednotlivcům a část jich nabízí i operativní leasing s kompletní správnou vozového parku. Většina však nabízí všechny zmíněné druhy pronájmu.
Krátkodobý pronájem je určen jednotlivcům, ať už obchodním cestujícím nebo turistům či rodinám. Je omezen minimální a maximální dobou výpůjčky (min. 10 – 12 hodin, max. 2 měsíce). Ceny půjčovného úměrně klesají s délkou výpůjční lhůty. Nejlevnější půjčovny nabízení například základní Fabii 1,2 za 700 Kč/den. Při pronájmu na týden klesá denní sazba o desítky procent.
Za dlouhodobý pronájem se považuje pronájem delší 2 měsíců. Dlouhodobý pronájem využívají společnosti se zahraničním kapitálem, které pronajímají vozy pro své manažery působící v ČR. Nespornou výhodou jsou velmi zajímavé ceny a řada exkluzivních bonifikací či jiných pobídek ze strany půjčovny.
Operativní leasing a kompletní správu vozového parku nabízí řada půjčoven jako doplňkovou službu. Jedná se většinou o dlouhodobý pronájem vozu s délkou od jednoho roku do tří let. Po skončení pronájmu zůstává vůz v majetku autopůjčovny a většinou klient (firma) pokračuje v leasingu s novým vozem. Operativní leasing spolu s kompletní správnou automobilů je vhodný zejména pro firmy, které se nechtějí zabývat správou, údržbou a všemi ostatními záležitosti kolem vozu. V neposlední řadě k oblibě přispívá i finanční výhodnost.
Společnosti nabízející pronájem vozidel by měly být schopny vyhovět různým potřebám zákazníků, ať už prostřednictvím nových technologií, produktů či hustší sítě svých poboček.