Výrobci automobilů čelí přísnějším emisním limitům

Automobilky si budou muset poradit s přísnějšími emisními normami pro osobní a dodávkové automobily. Poslanci Evropského Parlamentu hlasovali pro zpřísnění předpisů.

Průměrné emise CO2  všech modelů každého výrobce se ze 130 g/km v roce 2015 budou muset do roku 2020 dostat na hodnotu 95 g/km. Do roku 2025 se potom počítá s limitem 68-75 g CO2 na ujetý kilometr. Byl také schválen cíl 147g CO2/km pro lehká užitková vozidla, která by se následně v roce 2025 neměla vypouštět více než 105-120 g CO2 na kilometr.
Přestože rozhodnutí Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu musí být ještě schváleno celým Evropským parlamentem, členské státy EU, Komise a samotní výrobci začínají tyto, podle nich nereálné a zbytečně tvrdé cíle, kritizovat.
Automobilka Opel prý tvrdě pracuje na nové generaci motorů, s níž bude moci dosáhnout cíle 95g/km, ale její mluvčí uvedl, že bude velmi obtížné dosáhnout cíle po roce 2020. Kritikou vůči standardu pro rok 2025 samozřejmě nešetřili ani zástupci Volkswagenu a Fordu.
Výrobci, jejichž vozy budou produkovat méně než 50 g/km CO2, dosáhnou na takzvané „super-kredity“. Každý takový vůz se bude počítat jako 3,5 vozů vyráběných nyní, mezi lety 2018 až 2023 už by tento ekvivalent měl být pouze 1,3. Tyto nízko-emisní automobily budou moci představovat maximálně 1% z celkového počtu vyrobených vozů každého výrobce.
Manažeři firemních flotil si naopak stěžují na to, že reálné hodnoty spotřeby paliva se velmi liší od údajů, které udávají výrobci. Ti stanovují spotřebu vozů v laboratorních, tudíž takřka ideálních podmínkách, které mají k reálnému provozu velmi daleko.
Tuto problematiku by však mohlo vyřešit zavedení nového zkušebního postupu (WLTP), který nahradí stávající Evropský jízdní cyklus (NEDC).
Studie Mezinárodní rady pro čistou dopravu ukazuje, že zatímco v roce 2001 byl průměrný rozdíl mezi udávanými emisemi CO2 a jejich reálnou hodnotou nižší než 10%, do roku 2010 se tento rozdíl zvýšil na přibližně 25%.
Evropský parlament nyní zahájí jednání s evropskými ministry a Komisí. Irsko, které v současné době předsedá EU, věří, že dohoda o emisích bude hotova během letních měsíců.