Podniky by měly dbát na školení zaměstnanců

Stejně jako si firmy pečlivě vybírají vozy do své flotily, měly také dbát na proškolení zaměstnanců, kteří firemní vozidla používají. Co zjistil aktuální průzkum společnosti Arval?

Správci firemních autoparků si mohou v současnosti vybírat z velkého množství úsporných a bezpečných automobilů. Pro efektivní provoz vozového parku je ale důležitý i způsob, jakým zaměstnanci se svěřenými automobily zacházejí.
Společnost Arval se dotázala více než 4800 fleetových manažerů ze 16 zemí na otázky spojené se školením firemních řidičů. Výsledky průzkumu ukazují, že 31% podniků se 100 a více zaměstnanci se vůbec nezajímá o zacházení řidičů s jejich automobily. U menších firem je situace ještě více alarmující – o to, jak se pracovníci chovají ke svěřeným vozům, se nestará 62% z nich.
Mike Waters, vedoucí poradenské sekce u společnosti Arval, řekl: „Není pochyb o tom, že způsob, jakým řidiči ovládají vozidlo, má obrovský dopad na spotřebu pohonných hmot, emise, bezpečnost a náklady na provoz i životnost automobilu. Správci firemních autoparků by proto měli investovat do vzdělávání a zdokonalování svých řidičů. Stejně jako pečlivým výběrem vozidel tím přispívají k optimalizaci výkonu celé flotily. „

Chování řidiče může mít dopad na celkové náklady na vlastnictví vozidla (TCO) v několika směrech:
• neefektivní řidiči mají vyšší spotřebu paliva
• může urychlit, nebo naopak oddálit opotřebení vozu a proces vedoucí ke zvýšení plánované a neplánované údržby.
• agresivní jízdní styl v kombinaci s vysokou rychlostí zvyšuje riziko, že se stanou účastníky dopravní nehody
• Horší technický stav vozidla se může negativně projevit na vícenákladech kalkulovaných leasingovou společností po ukončení operativního leasingu

Mimo nákladových aspektů může chování řidiče ovlivnit také pověst firmy, která sice nespadá do výpočtu TCO, ale má přímý dopad úspěch podnikání.

Tracey Scarr, manažer ze společnosti Arval, prohlásil: „Neefektivní řidiči mají tendenci řídit při vyšších rychlostech, prudce akcelerují a brzdí, a často také v provozu riskují. Pouze prostřednictvím celoživotního vzdělávání a odborné přípravy je možné změnit jejich řidičské návyky, a dosáhnout tím významného a udržitelného snížení nákladů. „