Řidiči s delší praxí mohou být bezpečnější

Podle společnosti E-Trainig World mohou byt firemní řidiči s delší praxí o mnoho bezpečnější než ti s nízkým počtem najetých kilometrů a hodin strávených za volantem.

Správci firemních flotil jsou nabádány k tomu, aby při posuzování řidičských schopností nehodnotili všechny zaměstnance podle stejných kritérií. Generální ředitel E-Traninig World Graham Hurdle tvrdí, že by řidiči neměli být posuzování pouze na základě počtu ujetých kilometrů, které za rok ujedou, podle typu vozu který řídí, nebo na základě počtu trestných bodů na svém kontě.
O kvalitě řidiče podle něj vypovídají zejména jeho znalosti, postoj k řízení auta, schopnost koncentrace a umění správně vyhodnotit a zareagovat na rizikové situace.
„Jsem v kontaktu s řadou firemních flotil a mnoho z nich automaticky hodnotí řidiče s dlouhou praxí jako vysoce rizikové. Skutečnost je však taková, že tito „vyježdění“ řidiči mohou být daleko bezpečnější, než ti, co mají řidičské oprávnění jen několik let. Nováčci totiž musí často navštěvovat různé kurzy bezpečné jízdy a školení, aby se naučili to, co jejich zkušenější kolegové již umí. Pokud tedy nějaký podnik raději svěří firemní vůz méně zkušenému zaměstnanci a ty s vyšší praxí klasifikuje jako rizikové, může je to stát peníze navíc. Každý kurz či školení řidiče totiž něco stojí,“ prohlásil Hurdle.
Společnost E-Training World zveřejnila výsledky hodnocení rizika firemních zaměstnanců, podle nichž je 9% za volantem vysoce rizikových, 68% z nich představuje střední a 23% nízké riziko.

Kurzy pomohou zejména s bezpečnou jízdou

Autoškoly nabízejí mimo běžných školení i další kurzy, jež mohou pomoci řidičům referentských vozidel. Jedná se například o kurzy defenzivní jízdy, dále potom speciální kurz nazvaný „Driver assessment“, který hodnotí řidiče podle přesně definovaných kritérií s písemným „vysvědčením“. „Na základě individuálního požadavku klienta jsme pořádali „Kurz ovládání vozidla“, orientovaný na manévrování s vozidlem, parkování, brzdění atd. Tento kurz byl určen pro vybrané řidiče, kteří mají často drobné nehody za účelem posouzení jejich stylu a zlepšení“, vysvětluje Ondřej Horázný. Takovéto kurzy provádí učitelé na speciálním polygonu. Jejich cenu je smluvní – ovlivňuje ji délka, počet účastníků, místo konání atd.

Firmy mají v současnosti velký zájem i o kurzy bezpečné jízdy s orientací na školu smyku. Autoškoly a další specializované instituce nabízejí pro firemní řidiče většinou skupinové kurzy, které obvykle trvají kolem čtyř až osmi hodin a jejich cena je přibližně 3500 Kč za jednoho řidiče. V rámci kurzů bezpečné jízdy dostávají účastníci kurzu od instruktorů teoretický základ nutný pro zvládnutí krizových situací, což si následně mohou vyzkoušet v praxi na vodou pokrytých kluzných fóliích.  Na nich lze nasimulovat ty nejzákeřnější situace a řidiči se je naučí zvládat bez rizika.