Menší podniky příliš nehlídají své zaměstnance

Nová zpráva od neziskové organizace Brake naznačuje, že značná část správců vozových parků nehlídá rychlost, jakou jezdí zaměstnanci s firemními vozy.

Toto se týká především menších společností s firemní flotilou do 50 vozů.

V druhé části zprávy za letošní rok stojí,  že nepřiměřená rychlost nebo rychlá jízda na mokrých či kluzkých cestách zvyšuje riziko havárie. Brake také tvrdí, že snížení průměrné rychlosti o jeden kilometr za hodinu by mohlo zachránit životy až 2200 lidí v celé Evropě.
Z 220 fleetových manažerů,kteří se účastnili průzkumu, každý čtvrtý (přesně 26%) neví, kolik z jemu svěřených automobilů překročilo rychlost, pokud se zapletli do nějaké dopravní nehody.

Šest z deseti (61%) správců firemních vozových parků s více než 50 vozy uvedlo, monitorují rychlost svých zaměstnanců, to samé ale může říci pouze 32% menších podniků. Pokud výsledky sečteme, v průměru 53% firem nehlídá rychlost, jakou jezdí zaměstnanci s firemními auty.
Roz Cumming, manažerka agentury Brake, řekla, že správci vozových parků mají povinnost zajistit bezpečnost svých řidičů a ochranu ostatních účastníků silničního provozu.

„Monitorování rychlosti firemních zaměstnanců a doporučení, aby dbali zvýšené pozornosti, když projíždí například kolem cyklistů, chodců nebo ostatních účastníků silničního provozu, může pomoci ke snížení rizika vzniku nějaké dopravní nehody.
Tato zpráva ukazuje, že některé flotily již toto riziko řeší, ale stále je velká část fleetových manažerů, kteří by v této otázce mohli udělat více, “ prohlásila Cumming.

Mluvčí společnosti Licence Bureau, která sponzorovala výzkum, říká: „Pro snížení rizika by podniky měly mít jasná pravidla a předpisy, že všichni zaměstnanci musí dodržovat rychlostní limity, důkladně plánovat služební cesty zaměstnanců s přihlédnutím k aktuální dopravní situaci, sledovat dodržování předpisů, například prostřednictvím telematických systémů a případné prohřešky nebo nebezpečné chování potom řešit jak na individuální, tak na organizační úrovni. „