Nový nástroj pro hlídání emisí vozů z firemních flotil

Společnost Zenith vytvořila nástroj, který dokáže spočítat množství skleníkových plynů, které vypouštějí automobily do ovzduší.

Nový nástroj má ekologicky smýšlejícím zákazníkům pomoci zjistit, jak vozy z firemní flotily zatěžují životní prostředí a jaký to na něj bude mít dopad.
Je také možné zaznamenávat emise celého vozového parku, vozidel rozdělených podle výrobce, nebo získat přehled o všech skleníkových plynech, které automobil produkuje. Jejich množství se počítá na základě aktuálně používaného paliva.

Velká Británie například požaduje, aby podniky, které jsou vedeny na Londýnské burze, podávaly od letošního roku každoroční zprávy o množství vypouštěných emisí skleníkových plynů.

Nejedná se tedy o vykazování pouze množství vyprodukovaného oxidu uhličitého, ale mezi skleníkové plyny se řadí také metanu a oxidy dusíku. Firmy, kterých se tato povinnost týká, budou muset vytvořit tuto zprávu za první obchodní rok, který končí 30. září tohoto roku.

U nás se v souvislosti se snižováním emisí automobilů dostávají ke slova alternativní paliva, jako jen například zkapalnělý ropný plyn (LPG), stlačený zemní plyn (CNG) nebo Ethanol E85 (směs Naturalu 95 a ethanolu (85% podíl)). Například spalováním CNG vzniká o 25% méně emisí CO2 v porovnání s benzínem nebo naftou. Další výhodou je nižší cena těchto paliv, a navíc vozy jimi poháněné jsou osvobozeny od placení silniční daně.

Ian Hughes, obchodní ředitel společnosti Zenith, řekl: „I když se nové předpisy vztahují pouze na některé z našich zákazníků, bude tento nový nástroj pro podávání zpráv užitečný pro všechny naše zákazníky. Pomůže jim udělat si přehled v množství emisí, jež vypouští jejich vozy, a také jim může ukázat, jaké automobily z firemní flotily jsou k životnímu prostředí nejpřátelštější.“

Pro české podniky je zatím důležité především to, jakou emisní třídu plní jejich firemní (nákladní) auta. S ekologičtějšími vozy mohou ušetřit nemalé peníze na mýtném za používání dálnic, rychlostních silnic a silnic první třídy. Pokud si vezmeme modelové firemní auto se dvěma nápravami, 1 kilometr, který ujede vůz plnící normu Euro 2, přijde firmu na mýtném na 3,34 Kč. V případě automobilu dosahující normy Euro 3 nebo 4 je to 2,6 Kč/km, a vozidlo spadající do kategorie Euro 5 nebo lepší už platí za kilometr zpoplatněných silnic pouze 1,67 Kč.

Hlídání emisí firemních automobilů, případně koupě vozů na alternativní paliva tak může správcům firemních autoparků přinést snížení nákladů na provoz vozových parků.