Proč firmy kupují ekologičtější vozy?

Podle nedávnéhoprůzkumu motivuje podniky kupovat nová ekologická auta zejména vidina nižších celkových nákladů na vlastnictví automobilu a případná daňová zvýhodnění.

Tyto faktory jsou pro firmy důležitější, než ekologická stránka věci – podle společnosti Arval se o ni zajímá pouze 19% podniků se 100 a více zaměstnanci.  U menších firem je situace ještě jasnější. O to, jak jejich vozy zatěžují životní prostředí, se starají pouhá 4% z nich.

Prim hrají celkové náklady na vlastnictví vozu (TCO), nižší spotřeba paliva a různá daňová zvýhodnění – ty jsou na prvním místě pro polovinu firem.
„Efektivní sledování nákladů a snaha snížit dopad dopravy na životní prostředí je dnes jedno a totéž. Flotily musí provozovat co nejúspornější vozidla, jestliže chtějí ušetřit na nákladech za jejich provoz, a zachovat udržitelný rozvoj, “ prohlásil Mike Waters , manažer společnosti Arval.

Velkou roli v motivaci kupovat co nejšetrnější vozy hraje také vláda, přesněji zákony, které upravují například výši silniční daně. Populární jsou dnes zejména alternativní paliva, mezi něž se řadí zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný jako CNG, a také směs ethanolu a automobilového benzínu E85. Auta, která jsou poháněna některým z těchto paliv, jsou osvobozena od placení silniční daně. S ekologickými auty u nás firmy ušetří také na poplatcích za mýtné.

Výrobci automobilů udělali za posledních několik let velký pokrok v účinnosti motorů. Zatímco v roce 2000 byly průměrné emise CO2 u nových automobilů 181 g/km, v roce 2012 se tato hodnota snížila na 133.1 g/km, což představuje pokles o 26,5% . Výsledky průzkumu ukazují, že podíl vozidel s nízkými emisemi rychle roste, přičemž 55,4% z nových automobilů prodávaných v roce 2012 produkovaly méně než 130g CO2 na ujetý kilometr .

„Je jasné, že za zlepšováním efektivity firemních vozů stojí zejména různé předpisy a nařízení vlády. Výrobci vozidel ale zareagovali velmi dobře a správci firemních flotil tak nyní mohou kupovat úspornější a šetrnější automobily, aniž by museli slevit ze svých nároků na kvalitu nebo výkon,“ uzavřel Waters.