Ne všechny podniky kontrolují zrak svých zaměstnanců

Velká většina firem považuje zrakové testy za stejně důležité, nebo ještě důležitější než jiné zdravotní prohlídky. Stále jsou tu ale zaměstnavatelé, kteří se o zrak svých zaměstnanců nezajímají.

Kontrola zraku zejména firemních řidičů by měla být pro správce firemních vozových parků velmi důležitá. Kde jinde totiž na bezvadném zraku záleží více, než právě za volantem firemního vozu.

Podle průzkumu zahraniční organizace Specsavers Corporate Eyecare posílá své zaměstnance na zrakové testy 70% firem. Pro zbylou část z nich toto není důležité, nebo do těchto prohlídek nechtějí investovat. Zraková kontrola přitom dokáže odhalit i závažná onemocnění, mezi něž patří například cukrovka, vysoký krevní tlak nebo riziko mozkové mrtvice.

Jelikož jsou zaměstnanci základními stavebními kameny každého podniku, měly by zaměstnavatelé investovat do péče o jejich dobrý zdravotní stav. Jednou z těchto investic by mohly být i zrakové testy.

V České republice je kontrola zraku součástí povinných zdravotních prohlídek řidičů profesionálů. Provádí se před nástupem do zaměstnání a následně každé dva roky. Po překročení věkové hranice 50 let je potom nutné tuto prohlídku absolvovat každý rok. Dá se říci, že pokud žadatel o prohlídku přečte alespoň jedním okem nebo oběma očima najednou (ať už s brýlemi nebo bez brýlí) o jeden stupeň větší řádek vyšetřovacích optotypů, než je řádek určující normální vidění, je z hlediska vidění k řízení způsobilý. Lékařské prohlídky profesionálních řidičů v rámci firemní preventivní péče jsou hrazeny u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatelem, ostatní řidiči z povolání (OSVČ) si hradí prohlídky sami. 

Pokud se řidič provozu účastní bez platného potvrzení, může být sankcionován. Za porušení zákona o zdravotní způsobilosti může následovat pokuta v rozmezí 5 – 10 tis. Kč. Navíc může řidič dostat i 5 trestných bodů a zákaz řízení motorového vozidla na 1 rok. Pokud řidič nemá toto potvrzení u sebe, je tato situace posuzována, jako by potvrzení neměl vůbec.