Nová služba naučí kontrole služebního vozu

Společnost Energy Saving Trust představila službu Smarter Driving & Vehicle Check, která ukazuje, jak pomocí denních a týdenních kontrol firemních vozů zvýšit bezpečnost zaměstnanců.

Tato služba zdůrazňuje význam denních a týdenních kontrol vozidel. Probíhá formou školení, ve kterém se firemní řidiči naučí, o co všechno by se měli u svěřeného firemního auta starat. Energy Trust Saving si za vyškolení jednoho zaměstnance účtuje 15 liber bez DPH (v přepočtu cca 550 Kč s DPH) v případě, že se kurzu zúčastní 100 a více řidičů. Pro menší skupiny platí cena 20 liber bez DPH (cca 730 včetně DPH) za jedno zúčastněného. Školení se po domluvě může konat třeba přímo v areálu dané firmy.

Denní vozidel kontrola vozidla ze strany zaměstnance zahrnuje vizuální kontrolu pneumatik, světel a stěračů a statickou zkoušku brzdění. Do týdenních kontrol spadá kontrola tlaku v pneumatikách, hladin provozních kapalin a kompletní vizuální kontrola.

Služba nabízí řidičům poradenství, které jim pomáhají převzít odpovědnost za provoz vozidla a také poukazuje na rizika spojená se zanedbáváním údržby automobilu. Nedávný průzkum společnosti AXA totiž upozornil na skutečnost, že 17% zaměstnanců provádí kontrolu tlaku v pneumatikách firemního vozu pouze jednou ročně.

Součástí programu Smarter Driving & Vehicle Check je také kurz zaměřený na snížení spotřeby paliva, který od roku 2010 pomohl více než 35000 firemním řidičům ušetřit v průměru 14% nákladů na pohonné hmoty (v průměru se jedná o úsporu cca 9 tis. Kč ročně za jednoho řidiče). Zaměstnanci se v něm mimo jiné naučí, jak snížit opotřebení pneumatik u automobilu, a kdy je výhodnější při čekání nechat motor vozu běžet na volnoběh a kdy naopak jeho vypnutím ušetří palivo.

Bob Saynor, manažer programu Smarter Driving & Vehicle Check, řekl: “ Mnozí řidiči si neuvědomují, že jako jednotlivci nesou odpovědnost za technický stav automobilu – a to i ve vozidlech, která jsou majetkem firmy. Částečná odpovědnost ale leží také na bedrech fleetových manažerů. Pro některé řidiče bude tento program jen jakýmsi osvěžením znalostí týkajících se provozování automobilu, které už znají, ostatní se to v něm naučí.“
V některých zemích, například ve Velké Británii, jsou dokonce podobné programy dotovány ministerstvem dopravy.